Professionals aan het werk 3

Onze mensen

Wie zijn de 'gezichten' achter het UKON? Wil je meer weten over onze onderzoekers, Science Practitioners, stuurgroepleden en bestuurders? Bekijk hier onze profielen.

Expertteam

Het UKON werkt met verschillende expertteams. In deze teams (soms klein en soms groot) werken professionals van verschillende disciplines en uit verschillende zorgorganisaties samen. Momenteel zijn er vijf expertteams actief: V&V, GRZ, psychologen, delier en extramurale behandeling. Het doel van de expertteams is om niet allemaal los het wiel uit te vinden maar juist samen te werken aan een onderwerp wat (extra) aandacht nodig heeft. De expertteams spelen met hun onderwerp in op de vragen die naar boven komen binnen ons netwerk.

Programmaleider

Er lopen momenteel zo'n 30 kwantitatieve, kwalitatieve en mixed-methods onderzoeksprojecten. De projecten vallen onder een (of meerdere) UKON-onderzoeksprogramma's. Elk onderzoeksprogramma van het UKON heeft een programmaleider.

Onderzoeker