Over ons

Wie zijn de 'gezichten' achter het UKON? Wil je meer weten over onze onderzoekers, Science Practitioners, stuurgroepleden en bestuurders? Bekijk hier onze profielen.

Science Practitioner

Science practitioners (SP) zijn master opgeleide professionals uit een zorgorganisatie of gepromoveerde UKON-onderzoekers die de specifieke taak hebben om zorg en wetenschap met elkaar te verbinden. Zij werken één dag per week hieraan. Als vliegwielfunctie halen ze praktijkvragen op, verbinden ze mensen en organisaties, ondersteunen ze bij het maken van onderzoeksvoorstellen en helpen ze nieuwe kennis in praktijk te brengen.

Stuurgroep

Elke aangesloten organisatie heeft een wetenschapscommissie (UKON-commissie), de voorzitters van deze commissies zijn de (waarnemend) stuurgroepleden. Zij vormen de schakel tussen het UKON en de organisatie. Vier keer per jaar komen zij samen om kennis te delen en acties uit te zetten. Tevens is ieder stuurgroeplid betrokken bij één UKON-werkgroep, die een speerpunt (beleid 2018-2023) vorm geeft.

Programmaleider

Er lopen momenteel zo'n 30 kwantitatieve, kwalitatieve en mixed-methods onderzoeksprojecten. De projecten vallen onder een (of meerdere) UKON-onderzoeksprogramma's. Elk onderzoeksprogramma van het UKON heeft een programmaleider.

Onderzoeker

Expertteam

Het UKON werkt met verschillende expertteams. In deze teams (soms klein en soms groot) werken professionals van verschillende disciplines en uit verschillende zorgorganisaties samen. Momenteel zijn er vijf expertteams actief: V&V, GRZ, psychologen, delier en extramurale behandeling. Het doel van de expertteams is om niet allemaal los het wiel uit te vinden maar juist samen te werken aan een onderwerp wat (extra) aandacht nodig heeft. De expertteams spelen met hun onderwerp in op de vragen die naar boven komen binnen ons netwerk.