Over ons

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een netwerk dat (wetenschappelijke) kennis ontwikkelt, verspreidt en implementeert.

Ons werk 

Wetenschap maakt dat de zorg zichzelf steeds kan verbeteren. De zorg geeft op haar beurt maatschappelijke relevantie aan de wetenschap. Praktijk en wetenschap zijn dus altijd met elkaar verbonden. Ons netwerk streeft samen naar een continue verbetering van de zorg die leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm.

Lees op de pagina UKON 2018-2023 verder hoe wij dit doen. 

 

Onze missie

Gedeelde kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase in hun leven.

Wat doen we?

Wij zijn een regionaal netwerk binnen de zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte dat (wetenschappelijke) kennis ontwikkelt, verspreidt en implementatie stimuleert bij de aangesloten zorginstellingen en het onderwijs. 

Wat betekenen we daarmee?

Gedeelde kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase in hun leven. 

Waarom is dat zo belangrijk?

Omdat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan met zoveel mogelijk eigenheid en eigen keuzes. Juist in een fase van je leven waarin je kwetsbaar bent en afhankelijk van anderen.