CREATE

Project vanuit LUMC - Een onderzoek naar hoe een uitdagend revalidatieklimaat binnen de Geriatrische Revalidatiezorg het beste kan worden vormgegeven.

CREATE

Dit is een project vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum(projectpagina)

Inleiding
Op de meeste afdelingen binnen de Geriatrische Revalidatie (GR) in Nederland is sprake van een uitdagend revalidatieklimaat. Echter bestaat er veel verschil in hoe dit wordt vormgegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden hoe een uitdagend revalidatieklimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn.

Bij factoren die van invloed zijn op een uitdagend revalidatieklimaat kan worden gedacht aan de volgende onderwerpen:

  • Therapie-intensiteit
  • Groepstraining
  • Zelfstandig oefenen
  • Familieparticipatie
  • Taakgeoriënteerd trainen
  • Enriched environment
  • Teamdynamiek
  • eHealth

Doelstelling
Het doel van deze studie is om tot een onderbouwde conceptualisering van het uitdagend revalidatieklimaat te komen. Hiermee kan een meetinstrument worden ontwikkeld om het uitdagend revalidatieklimaat op GR-afdelingen verder vorm te geven.

Methode
Middels de stappen uit het MRC Framework for developing and evaluating complex interventions zal de interventie ‘uitdagend revalidatieklimaat' verder worden ontwikkeld en onderbouwd.
In eerste instantie zal gestart worden met de ontwikkelfase. Hierbij zal middels literatuuronderzoek, expertmeetings, focusgroepen (met behandelaren, verpleging,  patiënten en mantelzorgers) via de grounded theory tot een conceptualisering van het therapeutisch klimaat worden gekomen.
De resultaten uit deze eerste fase worden gebruikt als input voor de ontwikkeling van een meetinstrument om het uitdagend revalidatieklimaat op een afdeling te meten. Met dit meetinstrument kunnen afdelingen praktisch kijken op welke factoren zij hun revalidatieklimaat kunnen verbeteren. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderzoeken van de meerwaarde van een uitdagend revalidatieklimaat.

Waar zijn we nu?
Relevante wetenschappelijke literatuur is in kaart gebracht en verwerkt in een narrative review, wat in augustus 2019 gepubliceerd is.
De gespreksgroepen met professionals, patiënten en mantelzorgers zijn allen geweest. De informatie uit deze gesprekken wordt momenteel verwerkt in 2 wetenschappelijke artikelen.
De eerste stappen voor de ontwikkeling van het meetinstrument worden op dit moment gezet.

Start onderzoek
Maart 2018

Onderzoeker: Lian Tijsen, geriatriefysiotherapeut de Zorgboog

Promotor: Prof. dr. Wilco Achterberg

Co-promotoren: dr. Bianca Buijck, dr. Els Derksen

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit de samenwerking op het gebied van de GRZ van de Zorgboog en Oktober. 

 

Publicaties

Challenging rehabilitation environment for older patients Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI Op de GRZ-afdelingen (Geriatrische Revalidatie Zorg) in verpleeghuizen wordt veelal gewerkt in een therapeutisch klimaat of revalidatieklimaat. Lian Tijsen richt zich in haar promotieonderzoek op de conceptualisering en onderbouwing hiervan.
A Qualitative Study Exploring Rehabilitant and Informal Caregiver Perspectives of a Challenging Rehabilitation Environment for Geriatric Rehabilitation. Tijsen LMJ, Derksen EWC, Achterberg WP, Buijck BI Download bestand
Deel deze pagina