SPREAD+ Crisis

Met SPREAD+ Crisis proberen we meer inzicht te krijgen over hoe een crisis ontstaat bij mensen met dementie, zowel thuis als in het verpleeghuis. We willen vanuit deze kennis een tool of werkwijze ontwikkelen die kan bijdragen aan het voorkomen van crises.

Belang
Crisissituaties komen steeds vaker voor bij mensen met dementie doordat mensen worden gestimuleerd om langer thuis te wonen en er in het verpleeghuis alleen plek is voor kwetsbare ouderen.  Crises bij mensen met dementie leiden vaak tot ziekenhuis- of verpleeghuisopnames bij mensen met dementie die thuis wonen. Dit zorgt voor veel stress bij de persoon met dementie en diens naasten. Ook in het verpleeghuis zorgt een crisis voor ontregeling voor de persoon met dementie, medebewoners en zorgpersoneel. Het is daarom belangrijk dat crisis situaties zo veel mogelijk voorkomen worden.

Doel
Het doel van dit project is om inzichtelijk te maken hoe crisis situaties ontstaan. Daarnaast willen we op basis van de behoeften van mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals een tool of werkwijze ontwikkelen die crisis kan voorkomen.

Methode
Bij dit project wordt op meerdere manieren onderzocht hoe een crisis ontstaat en hoe deze kan worden voorkomen. Een belangrijk onderdeel is het houden van interviews met mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals over hun behoeften rondom een crisissituatie. Daarnaast zal er literatuuronderzoek worden gedaan en wordt het verloop van de druk op de mantelzorger onderzocht. Op basis van deze informatie willen we in samenspraak met betrokkenen bij crisissituaties een interventie of werkwijze (door)ontwikkelen om crisis te voorkomen.

Looptijd
Maart 2023 tot maart 2027.

Het project maakt deel uit van het SPREAD+ consortium, waarbij er intensief samen wordt gewerkt met het Amsterdam UMC en UMCG. Het project wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland. 

Bekijk hier de onderzoekspagina van SPREAD+ Social.

Deel deze pagina