UKON-lustrumkrant

In 2003 werd het Universitair Verpleeghuis Netwerk Nijmegen (UVNN, later UKON) opgericht. In 2023 vieren we het 20-jarig bestaan én staan we stil bij alle prachtige stappen die er zijn gezet binnen de ouderenzorg.

Hoera! 20 jaar UKON!
Het zal je vast niet ontgaan zijn maar in 2023 vierde het UKON haar 20-jarig jubileum. De afgelopen 20 jaar zijn er prachtige stappen gezet voor de ouderenzorg en de komende 20 jaar hopen wij nóg meer kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase in hun leven. Het afgelopen jaar zijn er allerlei mooie activiteiten georganiseerd om stil te staan bij dit prachtige jubileum. Zo heeft op 4 april 2023 het UKON-symposium Voel jij je thuis? plaatsgevonden en zijn we gestart met onderlinge visitaties onder de naam Tour D'UKON.

Maar hoe is het UKON 20 jaar geleden precies ontstaan? En welke prachtige stappen zijn er in die tijd gezet? Ter ere van het lustrumjaar is daarom de UKON-lustrumkrant ontstaan waarin wij jullie mee terug nemen naar de beginjaren van het UKON, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een blik op de toekomst.

Bekijk de UKON-lustrumkrant!

Voorpagina UKON-lustrumkrant: 20 jaar UKON!

Sneak peek van de UKON-lustrumkrant

Wij zijn samen UKON! Al 20 jaar!

Als Dagelijks Bestuur UKON houden wij ons bezig met de strategische koers van het UKON en het dagelijks reilen en zeilen van de onderzoeksgroep en het bureau. In de afgelopen jaren is het UKON uitgegroeid tot wel 100 mensen. “ We zijn  onder de indruk van de bevlogenheid en ambitie die wij zien en die wij daardoor ook weer voelen. Dit geeft zóveel energie.” Aldus Marlies van Kordelaar, netwerkmanager UKON.

Die 100 mensen zijn niet alleen onderzoekers die op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc werken. Veel mensen zijn behandelaar in de praktijk van de langdurige zorg en doen daarnaast óók onderzoek, waardoor er een directe wisselwerking is tussen wetenschap en praktijk... Lees verder op pagina 18 van de UKON-lustrumkrant!

 

prof. dr. Raymond Koopmans, Marlies van Kordelaar MSc en prof. dr. Debby Gerritsen

prof. dr. Raymond Koopmans, Marlies van Kordelaar MSc en prof. dr. Debby Gerritsen

Em. prof. dr. Chris van Weel - Emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit

Em. prof. dr. Chris van Weel - Emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit

Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen: de eerste voorzichtige stap

Het lastige van een eerste stap is, dat het op het moment van zetten, geheel in nevelen gehuld is wat er uiteindelijk van komt. Pas achteraf, als het succes verzekerd is, dienen zich vragen aan naar het hoe, en waarom, en met wie. 

Het UKON is een succes, dat voortvloeide uit een dapper besluit, meer dan 20 jaar geleden genomen. Ik was erbij, maar veel van wat er precies aan voorafging is inmiddels in de herinnering vervaagd. Glashelder staat echt in mijn herinnering de bijeenkomst in de prachtige tuin aan de Sofiaweg van Paul Froeling, de hoogleraar verpleeghuiggeneeskunde die aan de wieg stond van de academisering van het vakgebied... Lees meer over de oprichting van het UKON op pagina 2 en 3 van de lustrumkrant!

In gesprek met Hermine de Bonth, al meer dan 10 jaar UKON-stuurgroeplid

Wat is eigenlijk de rol de UKON-stuurgroep?
Elke UKON-organisatie heeft een wetenschapscommissie (UKON-commissie), de voorzitters van deze commissies zijn de (waarnemend) stuurgroepleden. Zij vormen de schakel tussen het UKON en de organisatie. Vier keer per jaar komen zij samen om kennis te delen, elkaar te inspireren én acties uit te zetten. Ben je benieuwd wie van jouw organisatie in de UKON-stuurgroep zit? Kijk dan even op onze website bij onze mensen. Hermine de Bonth is al jaren betrokken als stuurgroeplid bij het UKON. 

Mijn naam is Hermine de Bonth, en ik ben GZ-psycholoog. Ik zit al ruim 10 jaar in de UKON-stuurgroep. Eerst als vertegenwoordiger van Archipel en vanaf 2017 ben ik Zeeland gaan wonen en sindsdien werk ik voor SVRZ en vertegenwoordig ik deze organisatie in de UKON-stuurgroep. Lees het verhaal van Hermine (pagina 11) en de andere UKON-organisaties vanaf pagina4!

Hermine de Bonth - Stuurgroeplid vanuit SVRZ & GZ-psycholoog

Hermine de Bonth - Stuurgroeplid vanuit SVRZ & GZ-psycholoog