EAGER

Opdracht vanuit afdeling PHEG LUMC, Universitair Netwerk voor de Care-Zuid Holland (UNC-ZH) - Onderzoek naar het identificeren en doelmatig inzetten van e-Health bij kwetsbare ouderen die revalideren in de geriatrische revalidatie.

Inleiding

In de geriatrische revalidatie (GR) staat eHealth nog in de kinderschoenen en is er weinig bekend over de wetenschappelijke effectiviteit. Voor professionals is het vaak lastig om te beoordelen welke eHealth toepassingen voor hun patiënten zinvol kunnen zijn. Daarnaast is het aanbod dusdanig groot dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Kortom, aan de ene kant groeien de mogelijkheden m.b.t. eHealth in de GR, aan de andere kant blijven de ontwikkelingen daar momenteel achter.

Doel

Het doel van deze onderzoekslijn is dan ook om bij te dragen aan enerzijds de wetenschappelijke basis op dit onderwerp, maar ook om de praktijk van de GR te ondersteunen bij het maken van keuzes en het succesvol implementeren van eHealth.

Inhoud onderzoek

  • Systematische review: een systematisch overzicht van huidige literatuur gericht op effectiviteit, bruikbaarheid en haalbaarheid van eHealth interventies binnen de geriatrische revalidatie.
  • Practice based survey: een nationale en internationale survey gericht op het verzamelen van praktijkervaringen van professionals aangaande het huidige gebruik van en de ervaringen met eHealth in de geriatrische revalidatie. Bestaande uit:
  • Pilot (inter)nationale survey eHealth in de geriatrische revalidatie: POF project in samenwerking met Hogeschool Leiden.
  • Nationale survey eHealth in de geriatrische revalidatie: POF project in samenwerking met Hogeschool Leiden.
  • International survey eHealth in geriatric rehabilitation.
  • Standaardisatie eHealth in geriatrische revalidatie: het bereiken van internationale consensus over de definitie en uitgangspunten (indeling, doelen, doelgroepen) van eHealth in de geriatrische revalidatie op basis van systematische review en (inter)nationale survey middels een Delphi-methode. Planning: 2022

Fase van het onderzoek
We hebben de eerste drie delen van het onderzoek afgerond: de review, een internationale survey (februari 2023). We zijn nu bezig met de standaardisatie van eHealth in GR (maart 2023). 

Op de website van UNC-ZH is ook een projectpagina te vinden over dit onderzoek.

De deelnemende instelling aan dit onderzoek is Zonnehuisgroep Vlaardingen. Tevens wordt er samengewerkt met NeLL, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht & GRZ PLUS. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZZG Zorggroep en RAAK-PRO.

Publicaties

eHealth in Geriatric Rehabilitation: Systematic Review of Effectiveness, Feasibility, and Usability Kraaijkamp, J. J., van Isselt, E. F. V. D., Persoon, A., Versluis, A., Chavannes, N. H., & Achterberg, W. P. Download bestand
eHealth in Geriatric Rehabilitation: An International Survey of the Experiences and Needs of Healthcare Professionals. Kraaijkamp JJM, Persoon A, Aurelian S, Bachmann S, Cameron ID, Choukou MA, Dockery F, Eruslanova K, Gordon AL, Grund S, Kim H, Maier AB, Pérez Bazan LM, Pompeu JE, Topinkova E, Vassallo MA, Chavannes NH, Achterberg WP, Van Dam van Isselt EF. Download bestand
Deel deze pagina