Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Comparing Advance Care Planning in Young-Onset Dementia in the USA vs Belgium: Challenges Partly Related to Societal Context. Comparing Advance Care Planning in Young-Onset Dementia in the USA vs Belgium.... Van Rickstal R, De Vleminck A, Morrison S, Koopmans R, van der Steen J, Engelborghs S, Neugroschl J, Aldridge M, Sano M, Van den Block L Er is nog niet veel bekend over Advance Care Planning bij jonge mensen met dementie. In dit artikel wordt een studie beschreven waarin de overeenkomsten en verschillen over dit onderwerp tussen jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers uit Amerika en België is onderzocht. van Rickstal, et al. (2020)
The course of neuropsychiatric symptoms in institutionalized patients with young onset dementia The course of neuropsychiatric symptoms in institutionalized patients with young onset dementia. Bauhuis R, Mulders A, Koopmans R Dit artikel bespreekt de prevalentie en de ernst van neuropsychiatrische symptomen van mensen in verpleeghuizen met de diagnose dementie op jonge leeftijd. Bauhuis, et al., (2020)
On the pathophysiology and treatment of akinetic mutism On the pathophysiology and treatment of akinetic mutism Arnts H, van Erp W, Lavrijsen J, van Gaal S, Groenewegen H, van den Munckhof P Dit review gaat over de pathofysiologie en behandeling van akinetisch mutisme. Arnts, et al. (2020)
Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd UKON & Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Eindredactie: C. Bakker Op woensdag 29 januari 2020 overhandigden het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en het UKON de wetenschapsagenda aan ZonMw. Bekijk hier het volledige document. Wetenschapsagenda Jongdementie 2020
Unresponsive wakefulness syndrome... Unresponsive wakefulness syndrome... van Erp W, Lavrijsen J, Vos P, Laureys S, Koopmans R Het niet-responsief waaksyndroom (NWS), ook bekend als vegetatieve toestand, is één van de ernstigste uitkomsten van niet-aangeboren hersenletsel. De uitkomsten van een cohortonderzoek in Nederland uitgevoerd tussen 2012 en 2018 naar patiënten met NWS worden in dit artikel beschreven. van Erp, et al. (2020)
Marleen Lovink The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people Marleen Lovink Taakherschikking betekent het structureel herverdeling van taken tussen beroepen. Wat is de impact van taakherschikking in de ouderenzorg? En hoe kan dit worden georganiseerd? Marleen Lovink heeft dit onderzocht. Marleen Lovink Proefschrift Marleen Lovink Factsheet Proefschrift E-book Proefschrift
Prevalence and characteristics of neuropsychiatric symptoms.... Prevalence and characteristics... Kohnen R, Lavrijsen J, Smals O, Gerritsen D, Koopmans R De prevalentie van neuropsychiatrische symptomen, de kwaliteit van leven en psychofarmacagebruik van mensen jonger dan 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel in verpleeghuizen. Kohnen, et al. (2019)
Unexpected emergence from the vegetative state: delayed discovery rather than late recovery of consciousness. Unexpected emergence from the vegetative state: delayed discovery rather than late recovery of consciousness. van Erp W, Aben A, Lavrijsen J, Vos P, Laureys S, Koopmans R Late herkenning van tekenen van bewustzijn bij mensen met een niet-responsief waaksyndroom leidt niet alleen tot suboptimale klinische zorg, maar ook tot veranderingen in de prognose. Van Erp, et al. (2019)
Claudia Smeets - Psychopharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms Psychopharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms Claudia Smeets Voor het behandelen van probleemgedrag bij mensen met dementie wordt vaak rustgevende medicatie gebruikt. Deze behandeling heeft echter maar weinig effect. Waarom wordt er dan toch zo vaak voor gekozen? Claudia Smeets Proefschrift Claudia Smeets Schijndissertatie
Educating Dutch general practitioners in dementia advance care planning Educating Dutch general practitioners in... Tilburgs B, Koopmans R, et al. Advance care planning (ACP) wordt zelden ingezet bij mensen met dementie. Voor dit onderzoek is gekeken naar de effecten van een educatieve interventie bij huisartsen gericht op het initiëren en optimaliseren van ACP. Tilburgs B, et al. (2019)
Elena Mariani - Let me participate Let me participate Elena Mariani Gezamenlijke besluitvorming is een methode die zorgverleners helpt om te focussen op persoonlijke waardes en interesses van verpleeghuisbewoners met dementie. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een framework voor gezamenlijke besluitvorming in Nederlandse en Italiaanse verpleeghuizen, om de implementatie van individuele zorgplannen te ondersteunen. Elena Mariani Thesis
Stappenplan antipsychotica Stappenplan antipsychotica Persoon A, Smeets C, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D ‘Hoe mooi zou het zijn, als we het voorschrijven van antipsychotica kunnen terugbrengen tot de gevallen waarin we er zeker van zijn dat het helpt?’ - een Nederlandstalig artikel over het stappenplan antipsychotica Persoon, et al. (2019)