Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Evaluatie rol Science Practitioner Evaluatie rol Science Practitioner Marieke van Kuppenveld MSc, drs. Margot Barry, dr. Anke Persoon Na 3 jaar pionieren is er behoefte om de rol van SP te evalueren, om informatie op te halen over hoe de rol doorontwikkeld kan worden. In deze evaluatie staan de kenmerken en activiteiten van de SP omschreven en wordt er gekeken naar de toekomst. Evaluatie Rol SP UKON
Roy Kohnen Conscious patients with severe acquired brain injury in Dutch nursing homes Drs. Roy Kohnen Het doel van de studies in dit proefschrift was om te beantwoorden hoe vaak gedragsveranderingen in het algemeen, en agitatie/agressie en seksueel ontremd gedrag in het bijzonder, voorkomen bij patiënten van 18 t/m 65 jaar met ernstig niet-aangeboren hersenletsel in de Nederlandse verpleeghuizen. Er wordt ook nog ingegaan op de specifieke kenmerken van patiënten met het klassieke Locked-in Syndroom. Roy Kohnen - Conscious patients with severe chronic acquired brain injury in Dutch nursing homes Publiekssamenvatting proefschrift Roy Kohnen
Danny Hommel - Impairment and disability in late stage parkinsonism Impairment and disability in late stage parkinsonism Drs. Danny Hommel De late-fase van de ziekte van Parkinson gaat gepaard met symptomen die problemen geven in het dagelijks leven. In dit proefschrift is gekeken naar hoe vaak symptomen voorkomen en hoe deze het functioneren beïnvloeden. Ook wordt de vraag beantwoord of de behandeling door een expert het functioneren beïnvloed. Danny is op 27 september 2021 gepromoveerd. Impairment And Disability Late Stage Parkinsonism Nederlandse Samenvatting Proefschrift
Development of the experienced communication in dementia questionnaire: a qualitative study Development of the experienced communication in dementia questionnaire M Olthof-Nefkens, E Derksen, B de Swart, M Nijhuis-van der Sanden, J Kalf Communicatieproblemen met hulpverleners komen veel voor bij mensen met dementie. We hebben een vragenlijst ontwikkeld die meet hoe de communicatie ervaren wordt door zowel de persoon met dementie als de hulpverlener. Olthof-Neskens, 2021
Impact of borderline personality disorder traits on the association between age and health-related quality of life Impact of borderline personality disorder traits on the association between age and health-related quality of life Botter L, Ten Have M, Gerritsen D, de Graaf R, van Dijk S, van den Brink R, Oude Voshaar R Zowel leeftijd als een borderline persoonlijkheidsstoornis worden geassocieerd met een lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het doel van deze studie was het onderzoeken of trekken van een borderline persoonlijkheid in de algemene bevolking invloed hadden op de relatie tussen leeftijd en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.
Reopening the doors of Dutch nursing homes during the COVID-19 crisis: results of an in-depth monitoring Reopening the doors of Dutch nursing homes during the COVID-19 crisis: results of an in-depth monitoring Koopmans RTCM, Verbeek H, Bielderman A, Janssen M, Persoon A, Lesman-Leegte I, Sizoo EM, Hamers JPH, Gerritsen DL In 2020 is onderzoek gedaan naar de verruiming van de bezoekregeling na de lockdown door COVID-19 waarbij er een bezoekverbod gold in de verpleeghuizen. In deze publicatie worden de resultaten beschreven van de eerste 3 weken van het onderzoek. Hierbij werd gekeken naar de haalbaarheid van de door de overheid gestelde maatregelen en impact hiervan op het welbevinden van de bewoners, de bezoekers en het personeel. Koopmans, et al 2021
Samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en verzorgenden bij probleemgedrag bij dementie Samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en verzorgenden bij probleemgedrag bij dementie Boss I, Koopmans RTCM, Persoon A Probleemgedrag bij mensen met dementie heeft vaak veel impact op een zorgteam en kan de samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde en de verzorgenden onder druk zetten. Het doel van dit onderzoek is zicht krijgen op thema's die spelen bij specialisten ouderengeneeskunde rondom samenwerking met verzorgenden bij probleemgedrag. Boss I, Koopmans RTCM, Persoon A, 2021
Een ode aan kwetsbaarheid Een ode aan kwetbaarheid Debby Gerritsen Verpleeghuisbewoners hebben vaak meerdere problemen wat ze kwetsbaar maakt. Hierdoor is het complex om het welbevinden op peil te houden. Maar wat is welbevinden precies? In dit artikel lees je het. Debby Gerritsen - De Psycholoog mrt 2021
Eet smakelijk Eet smakelijk? Een onderzoek naar een maaltijdinterventie bij verpleeghuisbewoners Erdhuizen W, Bossema E, Persoon A Aan de hand van een interessante casus wordt in Dé Verpleegkundig Specialist beschreven hoe een verpleegkundig specialist in opleiding een maaltijdinterventie opzet die de maaltijdbeleving en het welbevinden van de verpleeghuisbewoners kan verbeteren. Erdhuizen Et Al 2021 Eet Smakelijk - Dé Verpleegkundig Specialist
Challenging behavior of nursing home residents during COVID-19 measures in the Netherlands Challenging behavior of nursing home residents during COVID-19 measures Leontjevas R, Knippenberg IAH, Smalbrugge M, Plouvier AOA, Teunisse S, Bakker C, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Het betreft een onderzoek naar (veranderingen in) probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners tijdens de COVID-19 maatregelen en de rol van behandelaren hierbij. Ook werd gekeken naar wat we van deze ervaringen kunnen leren. 323 behandelaren vulden een vragenlijst in, 16 van hen werden aanvullend geïnterviewd. Leontjevas et al., 2020
Defining empowerment for older people living with dementia from multiple perspectives: A qualitative study Defining empowerment for older people living with dementia Van Corven C, Bielderman A, Wijnen M, Leontjevas R, Lucassen P, Graff M, Gerritsen D Focussen op de mogelijkheden van mensen met dementie, in plaats van op wat niet meer kan. Voor dit artikel onderzochten de auteurs wat het concept empowerment betekent en inhoudt voor mensen met dementie. Dit onderzochten zij door middel van groepsdiscussies en interviews met mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers en zorgprofessionals. Van Corven, et al. (2020)
Lessons learned Corona in verpleeghuis 2020 Lessons learned Corona in verpleeghuis 2020 Persoon A, Ranke S, van Kordelaar M Corona in het verpleeghuis, wat zijn de lessons learned binnen de UKON-organisaties? Onderzoek is gedaan op 7 thema's. De vragen die centraal stonden: Wat ging goed? Wat kan beter? Welke onderzoeks- en kennisvragen zijn er? UKON Lessons Learned Corona In Verpleeghuis 2020