Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Willemijn van Erp The unresponsive wakefulness syndrome in the Netherlands: outcomes from a vicious circle Willemijn van Erp Proefschrift Willemijn van Erp Nederlandse samenvatting proefschrift Willemijn van Erp Interview Willemijn Van Erp 20200917
Severe mental illness and palliative care: patient semistructured interviews Severe mental illness and palliative care: patient semistructured interviews Knippenberg I, Zaghouli N, Engels Y, Vissers K, Groot M. Dit artikel betreft een kwalitatief onderzoek naar percepties, ervaringen en verwachtingen van mensen met psychiatrische problematiek en een comorbide levensbeperkende somatische aandoening, op het gebied van palliatieve zorg. Knippenberg, et al (2020)
Science Practitioner; vliegwiel voor verbinden praktijk en wetenschap binnen UKON Science Practitioner; vliegwiel voor verbinden praktijk en wetenschap binnen UKON van Kordelaar M, van Buuren E, Koning M, Drost K, Ranke S, Koopmans R Om de EBP-cultuur in de UKON-zorgorganisaties te stimuleren is in 2018 de Science Practitioner (SP) geïntroduceerd. De belangrijkste opdracht voor de SP: het verbinden van de praktijk met wetenschap. In dit artikel delen wij de eerste ervaringen en ambities voor de toekomst. TVO Aug 2020 Science Practitioner
Allowing Visitors Back in the Nursing Home During the COVID-19 Crisis Allowing Visitors Back in the Nursing Home During the COVID-19 Crisis: A Dutch National Study Into First Experiences and Impact on Well-Being Verbeek H, Gerritsen D, Backhaus R, de Boer B, Koopmans R, Hamers J In dit artikel wordt beschreven wat de gevolgen waren voor welbevinden van bewoners, mantelzorgers en zorgverlenersvan de bezoekersregeling in Nederland tijdens de COVID-19-pandemie. Verbeek, et al (2020)
Adrie Gerritsen -  The course and clinical aspects in young-onset dementia The course and clinical aspects in young-onset dementia Adrie Gerritsen Adrie heeft onderzoek gedaan naar het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie: de NEEDYD-studie. Hij heeft op 25 juni 2020 zijn proefschrift verdedigd. Adrie Gerritsen proefschrift
The effects of the COVID-19 virus on mental healthcare for older people in The Netherlands The effects of the COVID-19 virus on mental healthcare for older people in The Netherlands Gerritsen D & Oude Voshaar R De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen bij het uitbreken van de coronacrisis, social distancing en zelf-isolatie, kunnen een groot effect hebben op ouderen met psychische ziekten en/of multimorbiditeit. Zowel de verpleeghuizen als de instellingen voor mensen met psychische ziekten werden gesloten. Dit artikel beschrijft de gevolgen op korte termijn van COVID-19-virus op de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen in Nederland t/m eind mei 2020. Gerritsen, et al. (2020)
Can the PROPER Intervention Reduce Psychotropic Drug Prescription in Nursing Home Residents With Dementia? ... Can the PROPER Intervention Reduce Psychotropic Drug Prescription in Nursing Home Residents With Dementia? ... Smeets C, Smalbrugge M, Koopmans R, Nelissen-Vrancken M, van der Spek K, Teerenstra S, Gerritsen D, Zuidema S De PROPER-interventie bestaat uit een multidisciplinaire medicatiereview, ondersteund door educatie en evaluatie. De PROPER-interventie liet geen effect zien in het verminderen van de prevalentie van psychofarmaca. Het zou interessant zijn om de interventie uit te breiden met onderdelen die ingaan op de persoonlijke attitude en communicatie tussen professionals uit de verpleeghuizen, niet alleen m.b.t. het voorschrijven van psychofarmaca, maar ook m.b.t. NPS. Smeets, et al (2020)
Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries Lapid M, Koopmans R, Sampson E, van den Block L, Peisah C In dit artikel beschrijft Raymond Koopmans samen met collega‚Äôs uit het Verenigd Koninkrijk, België, de Verenigde Staten en Australië de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt op gebied van palliatieve zorg vanuit het perspectief van deze 5 landen. Het eindigt met een aantal aanbevelingen. Lapid, et al (2020)
Bram Tilburgs - Advance care planning in dementia Advance care planning in dementia Bram Tilburgs Voor deze studie zijn huisartsen en praktijkondersteuners getraind in tijdige advance care planning. Er werd hen op een interactieve wijze geleerd om zowel medische (b.v. reanimatie, ziekenhuisopname) als niet medische (b.v. sociale contacten, dagelijkse activiteiten) onderwerpen te bespreken. De resultaten laten zien dat de educatieve interventie zeer effectief is. Bram Tilburgs (2020)
The construction of a conceptual framework explaining the relation between barriers to change of management of neuropsychiatric symptoms in nursing homes ... The construction of a conceptual framework explaining the relation between barriers to change of management of neuropsychiatric symptoms in nursing homes... Van Teunenbroek C, Verhagen K, Smalbrugge M, Persoon A, Zuidema S, Gerritsen D Het doel van deze studie is het onderzoeken van de barrières die men tegenkomt bij het willen veranderen van het hanteren van NPS in verpleeghuizen. Via een conceptueel kader proberen we inzicht te krijgen in de relatie tussen de barrières. van Teunenbroek, et al (2020)
Strategies for the Implementation of Palliative Care Education and Organizational Interventions in Long-Term Care Facilities: A Scoping Review Strategies for the Implementation of Palliative Care Education and Organizational Interventions in Long-Term Care Facilities: A Scoping Review Collingridge Moore D, Payne S, van den Block L, Ling J, Froggatt K, PACE Het doel van deze studie was het beschrijven van het soort implementatiestrategieën en de facilitators en/of barriers van interventies om de palliatieve zorg in de langdurige zorg te verbeteren. Collingridge Moore, et al. (2020)
RADPAC-PD: A Tool to Support Healthcare Professionals in Timely Identifying Palliative Care Needs of People With Parkinson's Disease RADPAC-PD: A Tool to Support Healthcare Professionals in Timely Identifying Palliative Care Needs of People With Parkinson's Disease Lennaerts-Kats H, van der Steen J, Vijftigschild Z, Steppe M, Meinders M, Munneke M, Bloem B, Vissers K, Groot M Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een tool (RADPAC-PD) waarmee hulpverleners tijdig de behoefte aan palliatieve zorg kunnen vaststellen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Lennaerts-Kats, et al. (2020)