Afweergedrag bij mensen met dementie

Mensen met dementie worden bij het vorderen van de ziekte afhankelijk van anderen. Bij het aanbieden van eten en drinken kan het voorkomen dat afweergedrag ontstaat. In dit project wordt afweergedrag nader onderzocht.

Inleiding
Mensen met dementie worden bij het vorderen van de ziekte afhankelijk van anderen, ook voor eten en drinken. Bij het aanbieden van eten en drinken kan het voorkomen dat afweergedrag ontstaat. Dat is moeilijk voor betrokkenen en daarmee ontstaat een dilemma:  als iemand minder of geen vocht en/of voeding binnen krijgt, verslechtert de gezondheid en kan iemand overlijden. Het kunstmatig geven van vocht en/of voeding, bijvoorbeeld via een sonde, is echter ingrijpend en helpt vaak niet. De besluitvorming is daarom erg ingewikkeld. Meer inzicht in het ontstaan van afweergedrag en de problemen en gezichtspunten die meespelen is nodig om de besluitvorming in betere banen te kunnen leiden.

Doelstelling
In dit project wordt onderzocht hoe afweergedrag kan worden omschreven, hoe vaak afweergedrag voorkomt, welke factoren een rol spelen, hoe afweergedrag geïnterpreteerd wordt en hoe de besluitvorming verloopt. Met die kennis weten wij beter hoe we afweergedrag het beste kunnen signaleren en hoe zorgprofessionals mensen met dementie en hun naasten kunnen ondersteunen.

Methode
Voor dit onderzoek worden gegevens verzameld over afweergedrag bij jonge en oudere mensen met dementie. Dit wordt gedaan door betrokkenen hun kennis en ervaring te laten delen, het volgen van mensen met dementie voor langere tijd en diepte-interviews met betrokkenen. Naasten van mensen met dementie en diverse zorgprofessionals hebben hierin een belangrijke rol.

Waar zijn we nu?
Het onderzoek is gestart op 15 maart 2021. Op dit moment zijn alle gegevens verzameld en zijn we bezig met de analyses. De bevindingen worden verwerkt in een functieprogramma die we aan het ontwikkelen zijn en daarnaast worden er wetenschappelijke artikelen over geschreven.

Contactgegevens
door algemene vragen kunt u mailen naar afweergedrag.elg@radboudumc.nl of bellen naar 06-31116203 (ma t/m vr).

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Deel deze pagina