Lichtpuntjes

Leven met dementie biedt vele uitdagingen, zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste. Toch vertellen mensen met dementie ook over kleine lichtpuntjes tijdens deze moeilijke tijden.

Inleiding
Leven met dementie biedt vele uitdagingen, zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste. Toch vertellen mensen met dementie ook over kleine lichtpuntjes tijdens deze moeilijke tijden. Door regelmatig aandacht te hebben voor wat er goed is, kun je je fijner en gelukkiger voelen. Het kan helpen beter om te gaan met situaties, je ervaart meer positieve emoties en het verbetert relaties. Dat kun je trainen met simpele dankbaarheidsoefeningen. In de wetenschappelijke literatuur is er nog weinig aandacht voor dankbaarheid in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. In dit project wordt onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten dankbaarheid ervaren in hun dagelijks leven en hoe dat ondersteund kan worden.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen en evalueren van een dankbaarheidsinterventie ter ondersteuning van het welbevinden van duo's van mensen met (beginnende) dementie en mantelzorgers.

Methode
Thuiswonende mensen met beginnende dementie en hun naasten zijn de belangrijkste eindgebruikers van de training, zij kunnen de oefeningen samen doen. Casemanagers dementie kunnen de kennis over dankbaarheid en geschikte oefeningen in de praktijk gebruiken.

Het project bestaat uit 3 onderdelen:

  1. In de eerste studie verkennen we wat dankbaarheid betekent en op welke manier mensen die leven met dementie en hun naasten dankbaarheid ervaren in hun dagelijks leven. In interviews gaan we hierover in gesprek.
  2. In de tweede studie onderzoeken we waar een dankbaarheidsinterventie voor duo’s van mensen met dementie en hun naaste aan moet voldoen. In co-creatie workshops onderzoeken we samen met toekomstige gebruikers wat hun behoeften zijn, wat haalbare en plezierige oefeningen zijn en wat er nodig is om het daadwerkelijk te gaan gebruiken.
  3. In de derde studie evalueren we de dankbaarheidsinterventie samen met de gebruikers. Duo’s van mensen met dementie en hun naaste gaan met de training aan de slag. Deelnemers vullen voor en na de training vragenlijsten in en we houden interviews om te onderzoeken in hoeverre de training aantrekkelijk en geschikt is en hoe de training precies past in het dagelijks leven

Verloop
Het hele project duurt 4 jaar, waarin de 3 onderzoeken elkaar opvolgen. Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de eerste studie. 

Start onderzoek
1 april 2022 (tot en met maart 2026) 

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Impulssubsidie Alzheimer Nederland.

Deel deze pagina