SPREAD+ Social

Een behoefte-gestuurd psychosociaal aanbod gericht op bevordering van het psychologisch welbevinden van mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals door aandacht voor de kwaliteit van de relaties tussen de drie partijen.

Inleiding
De uitdagingen die dementie met zich meebrengt hebben vaak een grote impact op het psychologisch welbevinden van de gehele dementie zorgdriehoek (mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers). Onderzoek laat zien dat de kwaliteit van relaties binnen deze dementie zorgdriehoek van invloed is op het psychologisch welbevinden van alle drie de genoemde partijen. Positieve relaties en interacties tussen mensen met dementie en hun verzorgers spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij 1) het ontstaan van gevoelens van empowerment 2) het bieden van sociale steun, en 3) het tot stand brengen van een gevoel van sociale cohesie en – inclusie. Verder heeft onderzoek aangetoond dat ondanks afnemende communicatieve vaardigheden van de persoon met dementie, positieve aspecten en waarderingen van interacties, zoals genegenheid en nabijheid, ervaren worden door mantelzorgers en zorgprofessioals. Deze bevindingen laten zien dat psychosociale interventies, gefocust op het behouden en/of verbeteren van sterke en positieve interacties en relaties, waardevol zijn om psychologisch welbevinden van de dementie zorgdriehoek te vergroten. Echter, de onderzoeksresultaten van dergelijke psychosociale interventies zijn beperkt en interventies vinden nog onvoldoende hun weg naar de praktijk.

Doelstelling
Het doel van dit project is het (door)ontwikkelen, beschrijven, evalueren en duurzaam verspreiden van een psychosociale interventie gericht op de bevordering van relaties en psychologisch welbevinden van de gehele dementie zorgdriehoek.

Methode
Dit project is een actieonderzoek: mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals hebben zelf een grote rol in het onderzoek. Samen met vertegenwoordigers van de dementie driehoek worden behoeften omtrent psychosociale ondersteuning in kaart gebracht. Met deze informatie ontwikkelen we door middel van Experience-Based Co-Design gezamenlijk een eerste versie van een psychosociale interventie gericht op bevordering van relaties, en testen we deze uit bij twee zorgorganisaties. De interventie wordt samen met deelnemers geëvalueerd, op basis waarvan de interventie aangepast wordt. Uiteindelijk willen we de interventie duurzaam verspreiden door middel van een uitgewerkt implementatie plan. Verschillende studies die tijdens dit project uitgevoerd worden zijn: een mixed-method systematic literatuur review, een group-concept mapping studie, een rapid literatuur review, een proces evaluatie en haalbaarheidsstudie.

Verloop
Het onderzoek is gestart in januari 2023 en duurt tot maart 2027.

Het onderzoek vindt plaats met medewerking van zorgorganisaties Archipel en de Zorgboog, beide onderdeel van het UKON. Tevens wordt er samengewerkt met Maastricht University en Zuyd University of Applied Sciences. Het onderzoek wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland en Health Holland.

Bekijk hier de onderzoekspagina van SPREAD+ Crisis.

Deel deze pagina