Publiek Jaarverslag

Wij streven ernaar om laagdrempelig, visueel en zo kort mogelijk jullie mee te nemen in afgelopen jaar. Lees hieronder wat wij in de afgelopen jaren gedaan hebben.

Het publiek jaarverslag: UKON in beeld 2023

 

Bekijk hier het publiek jaarverslag: UKON in beeld 2023!

Voorwoord

Wij kijken terug op een heel bijzonder jaar. In 2023 bestond het
UKON 20 jaar, voorwaar een mijlpaal van wat we nu met recht
een duurzaam netwerk mogen noemen. De tour d’UKON waarbij
de wetenschapscommissies bij elkaar in de keuken hebben
gekeken, het succesvolle lustrum symposium en de start van de
UKON Academy waren enkele van de highlights van 2023. Voor
mij persoonlijk ook een heel bijzonder jaar. In december heb ik
de letterlijke voorzittershamer overgedragen aan Debby Gerritsen
met daarbij een schatkistje met een aantal wensen. Ik bereid me
nu voor op mijn afscheid op 20 september 2024 en u bent van
harte welkom!

Veel leesplezier! 

prof.dr. Raymond Koopmans,