Experts

Jan Lavrijsen

dr. Jan Lavrijsen

Senior-onderzoeker

Mijn missie is voor de meest kwetsbare mensen de beste zorg te verlenen. Daarvoor is een duurzame verbinding nodig van onderzoek, praktijk en opleiding/onderwijs. De verbinding van het expertisenetwerk voor mensen met de meest ernstige vormen van hersenletsel aan het UKON staat daarvoor borg.

Oprichter onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip, voor onderzoek naar mensen met ernstig NAH en hun naasten. Deze groep is sinds 2016 verbonden aan EENnacoma.

Voorzitter van werkgroep Langdurige Bewustzijnsstoornissen (LBS) van VWS.

Deel deze pagina