Experts

Jasper Maters

Jasper Maters MSc

Arts in opleiding tot onderzoeker

Ik ben erg blij dat ik mijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde mag combineren met promotieonderzoek naar dementie op jonge leeftijd. In mijn rol als arts streef ik naar de beste kwaliteit van leven voor het individu. Als onderzoeker hoop ik bij te dragen aan kennisontwikkeling waar een grotere groep profijt van heeft.

Deel deze pagina