DIAS

Leren van succesvolle acties van zorgverleners, bewoners zelf en hun naasten bij verpleeghuisbewoners met een sombere stemming of een depressie.

Doelbewuste en Intuïtieve Antidepressie Strategieën
(DIAS)

Doel
Veel bewoners van verpleeghuizen voelen zich vaak somber of hebben last van depressie. Zowel zorgverleners als bewoners zelf proberen mogelijk op verschillende manieren de stemming te verbeteren. Dit onderzoek heeft als doel deze acties in beeld te brengen en hiervan te leren. We willen ontdekken welke acties werken, om zo advies te geven voor betere zorg bij depressie.

Methode
We hebben gekeken naar wat zorgverleners, bewoners zelf en hun familie doen om de stemming van bewoners te verbeteren. Daarnaast hebben we literatuur bestudeerd. Met deze informatie hebben we instrumenten gemaakt om deze acties te meten. Deze meetinstrumenten zijn vervolgens getest in de praktijk.

Waar zijn we nu?
We hebben alle gegevens verzameld en zijn momenteel bezig met het bekijken en uitwerken van de resultaten.

Wie voert het onderzoek uit?
Dit onderzoek is een samenwerking tussen het UKON en de Open Universiteit.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Radboudumc (Junior researcher project 2019).

 

Deel deze pagina