Professionals aan het werk 2

Publicatie

Young onset dementia - Care needs & Service provision

Dit proefschrift draagt bij aan het in kaart brengen van zorggebruik en -behoeften van jonge mensen met dementie. Iets waar sterk behoefte aan is, aangezien de dementiezorg voornamelijk is gericht op ouderen.

Deel deze pagina