Samen-zorgen-dat

Eén van de uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan is werken aan een meer gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, naasten, vrijwilligers en zorgteams. Dit is nodig om passende zorg te kunnen blijven bieden. Deze verandering noemen we ook wel van ‘Zorgen-voor’ naar een cultuur van ‘Samen-zorgen-dat’.

Inleiding
Eén van de uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan is werken aan een meer gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, naasten, vrijwilligers en zorgteams. Dit is nodig om passende zorg te kunnen blijven bieden. Deze verandering noemen we ook wel van ‘Zorgen-voor’ naar een cultuur van ‘Samen-zorgen-dat’. In deze studie werkt het UKON samen met Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) en De Waalboog. Deze instellingen werken al langer aan het stimuleren van een gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, naasten, vrijwilligers en zorgteams. Het principe van ‘Samen-zorgen-dat’ kunnen we nu verder uitbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Hiermee dragen we bij aan het zoeken naar een oplossing van een groot maatschappelijk vraagstuk, namelijk het probleem dat de langdurige zorg, zoals deze nu georganiseerd is, niet meer houdbaar is door personeelstekorten en de toenemende zorgvraag.

Doelstelling
Het hoofddoel van dit project is het creëren van een cultuur van ‘Samen-zorgen-dat’, waarin naasten, vrijwilligers en het zorgteam gelijkwaardig samenwerken aan passende zorg voor verpleeghuisbewoners. 

Methode
In dit participatieve actieonderzoek gaan 2 verpleeghuizen met ieder 3 afdelingen aan de slag met de cultuurverandering van ‘zorgen-voor’ naar ‘samen-zorgen-dat’. Deze cultuurverandering is gericht op naasten, vrijwilligers en zorgteams. Het actieonderzoek kent een cyclisch karakter van plannen, doen en observeren, reflecteren en herziening van het plan. Deze cyclus wordt vier keer doorlopen zodat het implementatieplan tijdens het project aangepast kan worden als dit nodig is. Twee externe coaches (docenten verpleegkunde van HAN University of Applied Sciences en Koning Willem I college) faciliteren de cultuurverandering samen met aanjagers op de afdelingen. De actieonderzoeker voert een voormeting, tussenevaluaties en eindevaluatie uit door middel van: vragenlijsten, observaties, interviews, logboeken, en verslagen van reflectie- en planningsbijeenkomsten.

Kennis verspreiden
De producten die we ontwikkelen zijn: een film waarbij de perspectieven van alle betrokkenen op een gelijkwaardige samenwerking in beeld worden gebracht, inclusief een gesprekshandleiding en een handreiking gelijkwaardige samenwerking voor zorgorganisaties. 

Planning & start onderzoeker
Het onderzoek is gestart per oktober 2023 en het project duurt 3 jaar.

Dit onderzoek vindt plaats met medewerking van zorgorganisatie de Waalboog (Marian Zweers) en Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) (Hanneke van der Meide), HAN university of Applied Sciences (Annemie van de Wouw) en het Koning Willem I college (Gerla van Vugt). Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Langdurige zorg en Ondersteuning van ZonMw.

Deel deze pagina