Duurzaam netwerk

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een samenwerking tussen het Radboudumc en 18 zorgorganisaties.

Het UKON is in 2003 opgericht door het Radboudumc en de zorgorganisaties Kalorama, Stichting de Waalboog, De Zorgboog, Professor Dubois Stichting (tegenwoordig: De Zorggroep) en Riethorst Stromenland (tegenwoordig: Mijzo). In de daarop volgende jaren is het aantal zorgorganisaties gegroeid naar 18. De aangesloten zorgorganisaties zijn verspreid over vier provincies. De 18 UKON-zorgorganisaties bieden samen aan meer dan 50.000 cliënten zorg die in ruim 340 locaties verblijven, zoals woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalig wonen.

Iedereen verdient evidence-based topzorg en behandeling, ook al heb je niet meer zo lang te leven!

De dagelijkse leiding van het UKON is in handen van een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit twee hoogleraren (voorzitter en vice-voorzitter), netwerkmanager en een bestuurder van de aangesloten zorgorganisaties. De bestuurders van de 18 organisaties samen komen twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten voor de komende beleidsperiode vast te stellen. Naast de bestuurder zijn er ook stuurgroepleden actief binnen de 18 organisaties. In elk van de samenwerkende organisaties is een multidisciplinair samengestelde UKON- of wetenschapscommissie actief. De voorzitters van deze commissies vormen de UKON-stuurgroepleden. 

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO)

SANO vormt een samenwerkingsverband tussen zes academische netwerken ouderenzorg in Nederland. Het SANO werkt met kennis als basis aan de kwaliteitsverbetering van de langdurige zorg aan cliënten verbonden aan zorgorganisaties. De intensieve samenwerking tussen de zes netwerken onderling leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land. 

Samenwerkingspartners

 • Radboudumc
 • Archipel | zorg welzijn wonen
 • Attent | zorg behandeling
 • Kalorama
 • Liemerije | Deskundige zorg voor ouderen
 • Tante Louise | de beste zorg waar thuis ook is
 • Thebe
 • Zorgcentra De Betuwe
 • De zorg groep
 • ZZG zorggroep
 • SVRZ | zorgt in Zeeland
 • de Zorgboog | voor alle generaties
 • ZMW | zorggroep Maas & Waal
 • de Waalboog | zo thuis als maar kan
 • Mijzo
 • De Wever
 • Zinzia
 • Norschoten
 • Zorggroep Elde Maasduinen