QoLEAD

Een brug slaan tussen kunstmatige intelligentie en warme zorg ten behoeve van het verbeteren van het sociaal contact van mensen met dementie.

Inleiding
Dit onderzoek is onderdeel van QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia). Binnen QoLEAD werken we samen met mensen met dementie en hun omgeving aan oplossingen voor hun uitdagingen en wensen op belangrijke levensgebieden. In dit onderzoek ligt de focus op sociaal contact en de sociale betrokkenheid van mensen met dementie.

Zoals alle mensen hebben mensen met dementie een behoefte aan sociaal contact en sociale verbondenheid met anderen. Echter kan dementie een invloed hebben op sociale relaties. Daarnaast heeft eerder onderzoek aangetoond dat er nog steeds stigma heerst op dementie. Er kunnen drie typen stigma worden onderscheiden: 1) zelf-stigma, 2) publiek stigma, en 3) associatief stigma. Deze typen beïnvloeden elkaar en hebben daarnaast invloed op de sociale betrokkenheid, het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Ondanks verschillende positieve ontwikkelingen, zoals richtlijnen voor taalgebruik en andere dementie vriendelijke initiatieven, blijven stigma en sociale uitsluiting een probleem. Om de sociale relaties van mensen met dementie te kunnen verbeteren, is er meer inzage nodig in stigma rondom dementie en de samenhang met de sociale relaties van mensen met dementie.

Doelstelling
Het doel van dit project is het beschrijven van de verschillende typen stigma rondom dementie in Nederland en hoe deze samenhangen met de sociale relaties van mensen met dementie. Aan de hand van de bevindingen, beoogt het project de kracht van kunstmatige intelligentie te benutten om een passende, warme en slimme zorgoplossing te leveren.

Methode
Samen met mensen met dementie en hun omgeving worden de sociale relaties, stigma en behoeften in kaart gebracht. Met deze informatie ontwikkelen we door middel van co-design een interventie in samenwerking met collega’s van de Technische Universiteit Eindhoven. De interventie wordt samen met mensen met dementie geëvalueerd. Binnen dit project worden verschillende studies uitgevoerd met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden.

Verloop
Het onderzoek is gestart in april 2023 en duurt tot maart 2027.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Tilburg University (co-promotor: Dr. Sascha Bolt) en Eindhoven University of Technology en wordt gefinancierd door NWO en Alzheimer Nederland. 

Deel deze pagina