Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Psychotropic drug use in community-dwelling people with young-onset dementia: two-year course and determinants. Psychotropic drug use in community-dwelling people with young-onset dementia: two-year course and determinants. Gerritsen A, Bakker C, Bruls E, Verhey F, Pijnenburg Y, Millenaar J, de Vugt M, Koopmans R Ondanks verschillende richtlijnen worden er veel psychofarmaca langdurig voorgeschreven aan jonge mensen met dementie. Het is daarom nodig om het gebruik regelmatig te evalueren en zorgverleners te ondersteunen in het hanteren van neuropsychiatrische symptomen bij dementie. Gerritsen, et al (2019)
Elena Mariani - Let me participate Let me participate Elena Mariani Gezamenlijke besluitvorming is een methode die zorgverleners helpt om te focussen op persoonlijke waardes en interesses van verpleeghuisbewoners met dementie. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een framework voor gezamenlijke besluitvorming in Nederlandse en Italiaanse verpleeghuizen, om de implementatie van individuele zorgplannen te ondersteunen. Elena Mariani Thesis
Stappenplan antipsychotica Stappenplan antipsychotica Persoon A, Smeets C, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D ‘Hoe mooi zou het zijn, als we het voorschrijven van antipsychotica kunnen terugbrengen tot de gevallen waarin we er zeker van zijn dat het helpt?’ - een Nederlandstalig artikel over het stappenplan antipsychotica Persoon, et al. (2019)
How Is End-of-Life Care With and Without Dementia Associated With Informal Caregivers' Outcomes? How Is End-of-Life Care With and Without Dementia Associated With Informal Caregivers' Outcomes? Boogaard J, van der Steen J, de Boer A, van Groenou M. In de literatuur over palliatieve zorg wordt weinig aandacht besteed aan de positieve en negatieve aspecten voor mantelzorgers. Mantelzorgers van mensen met dementie lopen niet alleen kans op een hoge belasting qua zorg, maar ook op weinig positieve ervaringen bij de zorg in de laatste levensfase. Boogaard, et al (2019)
Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia... Groot Kormelinck C, van Teunenbroek C, Kollen B, Reitsma M, Gerritsen D, Smalbrugge M, Zuidema S In deze publicatie wordt het studieprotocol beschreven van de RID-studie. Door op maat gemaakte interventies voor de deelnemende verpleeghuizen wordt een afname verwacht van onterecht voorgeschreven psychofarmaca voor verpleeghuiscliënten met neuropsychiatrische symptomen. Groot Kormelinck, et al. (2019)
Development and validation of the Dutch EBPAS-ve and EBPQ-ve ... Development and validation of the Dutch EBPAS-ve and EBPQ-ve ... Maessen K, van Vught A, Gerritsen D, Lovink M, Vermeulen H, Persoon A Dit artikel beschrijft het werkproces en de resultaten van de vertaling, aanpassing en validering van de EBPAS en EBPQ naar Nederlandstalige meetinstrumenten voor verzorgenden en mbo-verpleegkundigen. Maessen K, et al (2019)
Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd UNICITY In deze kennisbundel vind je informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten in de regio te organiseren en verbeteren. Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd
The association between specific activity components and depression in nursing home residents The association between specific activity components and depression in nursing home residents: the importance of the social component Knippenberg I, Reijnders J, Gerritsen D, Leontjevas R In dit onderzoek werd gekeken naar de relatie tussen specifieke componenten van activiteiten (fysiek, creatief, sociaal, cognitief en muzikaal) en depressie bij verpleeghuisbewoners. Het onderzoek laat zien dat vooral de sociale component binnen een activiteit veel lijkt te kunnen verklaren in de mogelijke effecten van activiteiten op de stemming bij deze doelgroep. Knippenberg, et al (2019)
Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes: A qualitative study. Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes Lovink M, van Vught A, Persoon A, Koopmans R, Laurant M, Schoonhoven L Taakherschikking - door de toenemende werkdruk van de specialist ouderengeneeskunde wordt er gekeken of bepaalde taken niet (eventueel onder supervisie) overgenomen kunnen worden door andere professionals. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van 5 focusgroepen. Lovink, et al. (2019)
Challenging rehabilitation environment for older patients Challenging rehabilitation environment for older patients Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI Op de GRZ-afdelingen (Geriatrische Revalidatie Zorg) in verpleeghuizen wordt veelal gewerkt in een therapeutisch klimaat of revalidatieklimaat. Lian Tijsen richt zich in haar promotieonderzoek op de conceptualisering en onderbouwing hiervan. Tijsen L, et al. (2019)
The course of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia in primary care. The course of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia in primary care. Borsje P, Lucassen P, Bor H, Wetzels R, Pot A, Koopmans R. Mensen met dementie ontwikkelen vaak neuropsychiatrische symptomen (NPS) in de loop van hun ziekte. Tijdig diagnosticeren van deze klachten vergemakkelijkt de zorg hiervoor. Het is daarom belangrijk dat huisartsen actief letten op NPS wanneer zij deze patiënten bezoeken of contact hebben met hun mantelzorgers. Borsje, et al. (2019)
Anne vd Brink Nursing home residents with mental and physical multimorbidity Anne van den Brink In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. Anne vd Brink heeft met de MAPPING-studie kenmerken, neuropsychiatrische symptomen en zorgvragen van de bewoners in kaart gebracht. Anne vd Brink Proefschrift Anne vd Brink Schijndissertatie