Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Integrated primary care for frail elderly Franca Ruikes Het CareWell primary care programma is een complexe interventie, gericht op het voorkomen van functionele achteruitgang bij thuiswonende kwetsbare ouderen. Dit proefschrift geeft inzichten met betrekking tot de implementatie en (kosten-) effectiviteit van dit programma. Franca Ruikes Proefschrift
Improving communication between persons with... Olthof-Nefkens MWLJ, Kruse H, Derksen E, de Swart BJM, Nijhuis-van der Sanden MWG, Kalf JG Het doel van de onderzoekers was om de belangrijkste elementen te identificeren van een logopedische interventie, die zich focust op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met dementie en hun zorgverleners. Olthof-Nefkens M, et al. (2018)
Process evaluation of an intervention for... Appelhof B, Bakker C , van Duinen- van den IJssel J, Zwijsen S, Smalbrugge M, Verhey F, de Vugt M, Zuidema S, Koopmans R Dit artikel is een procesevaluatie van een interventie gericht op het managen van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten zijn overwegend positief, daarnaast geven de onderzoekers tips voor het verbeteren van haalbaarheid en implementatie van de interventie. Appelhof B, Bakker C, et al. (2018)
Nursing staff distress associated with... Van Duinen-van den IJssel J, Mulders A, Smalbrugge M, Zwijsen S, Appelhof B, Zuidema S, de Vugt M, Verhey F, Bakker C, Koopmans R Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie, de mate van stress die verplegers en verzorgers ervaren? Op die vraag biedt dit onderzoek antwoorden. Daarnaast tonen de onderzoekers aan dat de effecten minder sterk zijn, wanneer het gaat om oudere mensen met dementie. Van Duinen-van den IJssel J, et al. (2017)
Two-Year Course of Quality of Life in Nursing Home Residents with Dementia. van der Zon A, Wetzels R, Bor H, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D Dit artikel beschrijft een studie naar het beloop van de kwaliteit van leven van mensen met dementie die verblijven op speciale verpleeghuisafdelingen voor mensen met dementie. Van der Zon, et al. (2018)
Longitudinal multiple case study on... Richters A, Nieuwboer MS, Olde Rikkert MGM, Melis RJF, Perry M, van der Marck MA DementieNet (www.dementienet.com) is een zorginnovatie met als doel het samenbrengen van patiënten met dementie, hun familie en alle betrokken zorgverleners. Dit onderzoek laat zien dat goede implementatie van deze tool tot verbeterde zorg leidt. Richters A, et al. (2018)
Barriers and facilitators for GPs in dementia ACP Tilburgs B, Vernooij-Dassen M, Koopmans R, van Gennip H, Engels Y, P Het is belangrijk dat huisartsen tijdig met advance care planning (ACP) beginnen bij mensen met dementie. Toch wordt dit maar zelden gedaan. Wat zijn de belemmerende en stimulerende factoren bij het maken van de beslissing om tot ACP over te gaan? Dat is wat in dit artikel wordt onderzocht. Tilburgs B, et al. (2018)
The effect of biannual medication reviews on... van der Spek K, Koopmans R, Smalbrugge M, Nelissen-Vrancken M, Wetzels R, Smeets C, de Vries E, Teerenstra S, Zuidema S, Gerritsen D In dit artikel worden de effecten besproken van halfjaarlijkse medicatiereviews om zo het gebruik van psychofarmaca tegen neuropsychiatrische symptomen bij verpleeghuispatiënten met dementie te optimaliseren. van der Spek, et al. (2018)
What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity.... van den Brink AMA, Gerritsen DL, de Valk MMH, Mulder AT, Oude Voshaar RC, Koopmans RTCM Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met mentaal-fysieke multimorbiditeit toe. Het is daarom belangrijk om de zorgvraag van deze groep in kaart te brengen. Dit onderzoek draagt hieraan bij door middel van een cohort-onderzoek onder 141 verpleeghuisbewoners. Van den Brink et al. (2018)
Appropriate psychotropic drug use in institutionalized people with dementia Klaas van der Spek Bij de huidige tendens om het aantal voorschriften van psychofarmaca te verminderen, lijkt weinig aandacht te bestaan voor de kwaliteit van het voorschrijven zelf. Verbetering hiervan kan de sleutel zijn voor passend psychofarmacagebruik. Klaas vd Spek proefschrift
The progression of dementia and cognitive... Gerritsen AAJ, Bakker C, Verhey FRJ, Bor H, Pijnenburg YAL, de Vugt ME, Koopmans RCTM Dit artikel onderzoekt het verloop van dementie bij jongere patiënten. Er zijn verschillen in snelheid van achteruitgang tussen de drie meest voorkomende subtypen van dementie bij jongere mensen. De achteruitgang verloopt minder snel dan bij oudere patiënten. Gerritsen A, Bakker C, et al. (2018)
Een kwestie van focussen Elly Prins & Alwies Hendriks Effectief omgaan met jonge mensen met frontotemporale dementie. Beter begrenzen is in veel gevallen de sleutel tot succes. Maar hoe doe je dat precies? Bij de Waalboog hebben ze op dit punt een aanpak ontwikkeld die heel goed blijkt te werken. Een kwestie van focussen
Nursing home residents with dementia and... Veldwijk-Rouwenhorst AE, Smalbrugge M, Wetzels R, Bor H, Zuidema SU, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Agitatie, of onrust, is een van de meest voorkomende neuropsychiatrische symptomen in verpleeghuizen. Onrustverschijnselen hebben significante gevolgen voor zowel patiënt als familie en zorgverleners. Het is daarom opvallend dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende gradaties van deze symptomen. In dit artikel is onderzocht hoe veelvoorkomend 'zeer frequente agitatie' is onder verpleeghuisbewoners, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Veldwijk-Rouwenhorst, et al. (2017)
Feeling useful and engaged in daily life: exploring the experiences of people with young-onset dementia van Vliet D, Persoon A, Bakker C, Koopmans R, de Vugt M, Bielderman A, Gerritsen D Het is belangrijk voor mensen met dementie op jonge leeftijd om zich nuttig te voelen. Zorgverleners moeten getraind worden in het vergroten van dit gevoel en betrokkenheid bij het dagelijks leven van jonge mensen met dementie. van Vliet D, et al. (2017)
Apathy: Risk factor for mortality in nursing home patients Nijsten JMH, Leontjevas R, Pat-El R, Smalbrugge M, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Dit onderzoek toont aan dat apathie een voorspellende factor is voor sterfte bij verpleeghuisbewoners in somatische- en dementiezorg. Het is dus belangrijk om bij deze patiëntgroep goed te controleren op de aanwezigheid van apathie, en hiervoor passende behandelingen te ontwikkelen. Nijsten, et al. (2017)
Continuous palliative sedation - determinants, practice and outcome Rogier van Deijck In de laatste 20 jaar is er in de literatuur steeds meer aandacht voor CPS. Desondanks blijven in de praktijk nog vragen en knelpunten aanwezig, die mede aanleiding waren voor dit onderzoek. Rogier Van Deijck Proefschrift
Young onset dementia - care needs and experiences Joany Millenaar Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de specifieke behoeften met betrekking tot zorg en begeleiding voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun mantelzorgers. JK Millenaar proefschrift
Improving comfort in nursing home residents with dementia and pneumonia Tessa van der Maaden Wetenschappelijk bewijs over de beste manier om symptomen van pneumonie te verlichten voor patiënten met dementie was er tot voor kort niet. PneuMonitor is een nieuwe interventie studie die zich richt op het verminderen van onwelbevinden en verhogen van comfort bij patiënten. Tessa Van Der Maaden Samenvatting Proefschrift