Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people Marleen Lovink Taakherschikking betekent het structureel herverdeling van taken tussen beroepen. Wat is de impact van taakherschikking in de ouderenzorg? En hoe kan dit worden georganiseerd? Marleen Lovink heeft dit onderzocht. Marleen Lovink Proefschrift Marleen Lovink Factsheet Proefschrift E-book Proefschrift
EBP in het verpleeghuis: het EVIDENCE-project Lovink M, Huisman-de Waal G, Smits M, Van Vught A Om het werken met EBP in zorgteams in verpleeghuizen te stimuleren is het EVIDENCE-project opgezet. In dit artikel willen we inzicht geven in het doel, de opzet en metingen binnen het EVIDENCE- project. Daarnaast delen we de resultaten van de voormeting die in dit project is uitgevoerd.
Prevalence and characteristics... Kohnen R, Lavrijsen J, Smals O, Gerritsen D, Koopmans R De prevalentie van neuropsychiatrische symptomen, de kwaliteit van leven en psychofarmacagebruik van mensen jonger dan 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel in verpleeghuizen. Kohnen, et al. (2019)
Unexpected emergence from the vegetative state: delayed discovery rather than late recovery of consciousness. van Erp W, Aben A, Lavrijsen J, Vos P, Laureys S, Koopmans R Late herkenning van tekenen van bewustzijn bij mensen met een niet-responsief waaksyndroom leidt niet alleen tot suboptimale klinische zorg, maar ook tot veranderingen in de prognose. Van Erp, et al. (2019)
Survival and life-expectancy in a young-onset dementia cohort with six years of follow-up: the NeedYD-study. Gerritsen A, Bakker C, Verhey F, Pijnenburg Y, Millenaar J, de Vugt M, Koopmans R De NEEDYD-studie: Het doel van deze studie was het onderzoeken van de levensverwachting en tijd tot overlijden na het stellen van de diagnose bij jonge mensen met dementie en de relatie hiervan tot leeftijd, geslacht, subtype dementie en comorbiditeit. Gerritsen, et al. (2019)
Psychopharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms Claudia Smeets Voor het behandelen van probleemgedrag bij mensen met dementie wordt vaak rustgevende medicatie gebruikt. Deze behandeling heeft echter maar weinig effect. Waarom wordt er dan toch zo vaak voor gekozen? Claudia Smeets Proefschrift Claudia Smeets Schijndissertatie
Educating Dutch general practitioners in... Tilburgs B, Koopmans R, Vernooij-Dassen M, Adang E, Schers H, Teerenstra S, van de Pol M, Smits C, Engels Y, Perry M Advance care planning (ACP) wordt zelden ingezet bij mensen met dementie. Voor dit onderzoek is gekeken naar de effecten van een educatieve interventie bij huisartsen gericht op het initiëren en optimaliseren van ACP. Tilburgs B, et al. (2019)
Psychotropic drug use in community-dwelling people with young-onset dementia: two-year course and determinants. Gerritsen A, Bakker C, Bruls E, Verhey F, Pijnenburg Y, Millenaar J, de Vugt M, Koopmans R Ondanks verschillende richtlijnen worden er veel psychofarmaca langdurig voorgeschreven aan jonge mensen met dementie. Het is daarom nodig om het gebruik regelmatig te evalueren en zorgverleners te ondersteunen in het hanteren van neuropsychiatrische symptomen bij dementie. Gerritsen, et al (2019)
Let me participate Elena Mariani Gezamenlijke besluitvorming is een methode die zorgverleners helpt om te focussen op persoonlijke waardes en interesses van verpleeghuisbewoners met dementie. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een framework voor gezamenlijke besluitvorming in Nederlandse en Italiaanse verpleeghuizen, om de implementatie van individuele zorgplannen te ondersteunen. Elena Mariani Thesis
Stappenplan antipsychotica Persoon A, Smeets C, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D ‘Hoe mooi zou het zijn, als we het voorschrijven van antipsychotica kunnen terugbrengen tot de gevallen waarin we er zeker van zijn dat het helpt?’ - een Nederlandstalig artikel over het stappenplan antipsychotica Persoon, et al. (2019)
How Is End-of-Life Care With and Without Dementia Associated With Informal Caregivers' Outcomes? Boogaard J, van der Steen J, de Boer A, van Groenou M. In de literatuur over palliatieve zorg wordt weinig aandacht besteed aan de positieve en negatieve aspecten voor mantelzorgers. Mantelzorgers van mensen met dementie lopen niet alleen kans op een hoge belasting qua zorg, maar ook op weinig positieve ervaringen bij de zorg in de laatste levensfase. Boogaard, et al (2019)
Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia... Groot Kormelinck C, van Teunenbroek C, Kollen B, Reitsma M, Gerritsen D, Smalbrugge M, Zuidema S In deze publicatie wordt het studieprotocol beschreven van de RID-studie. Door op maat gemaakte interventies voor de deelnemende verpleeghuizen wordt een afname verwacht van onterecht voorgeschreven psychofarmaca voor verpleeghuiscliënten met neuropsychiatrische symptomen. Groot Kormelinck, et al. (2019)
Development and validation of the Dutch EBPAS-ve and EBPQ-ve ... Maessen K, van Vught A, Gerritsen D, Lovink M, Vermeulen H, Persoon A Dit artikel beschrijft het werkproces en de resultaten van de vertaling, aanpassing en validering van de EBPAS en EBPQ naar Nederlandstalige meetinstrumenten voor verzorgenden en mbo-verpleegkundigen. Maessen K, et al (2019)
Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd UNICITY In deze kennisbundel vind je informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten in de regio te organiseren en verbeteren. Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd
The association between specific activity components and depression in nursing home residents: the importance of the social component Knippenberg I, Reijnders J, Gerritsen D, Leontjevas R In dit onderzoek werd gekeken naar de relatie tussen specifieke componenten van activiteiten (fysiek, creatief, sociaal, cognitief en muzikaal) en depressie bij verpleeghuisbewoners. Het onderzoek laat zien dat vooral de sociale component binnen een activiteit veel lijkt te kunnen verklaren in de mogelijke effecten van activiteiten op de stemming bij deze doelgroep. Knippenberg, et al (2019)
Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes Lovink M, van Vught A, Persoon A, Koopmans R, Laurant M, Schoonhoven L Taakherschikking - door de toenemende werkdruk van de specialist ouderengeneeskunde wordt er gekeken of bepaalde taken niet (eventueel onder supervisie) overgenomen kunnen worden door andere professionals. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van 5 focusgroepen. Lovink, et al. (2019)
Implementing a multidisciplinary psychotropic medication review among nursing home residents with dementia ... Gerritsen D, de Vries E, Smalbrugge M, Smeets C, van der Spek K, Zuidema S, Koopmans R Gerritsen, et al. (2019)
Challenging rehabilitation environment for older patients Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI Op de GRZ-afdelingen (Geriatrische Revalidatie Zorg) in verpleeghuizen wordt veelal gewerkt in een therapeutisch klimaat of revalidatieklimaat. Lian Tijsen richt zich in haar promotieonderzoek op de conceptualisering en onderbouwing hiervan. Tijsen L, et al. (2019)