Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia Sytse Zuidema In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van de Nederlandse 'WAAL BEhaviour in Dementia' (WAALBED) studie, een grote studie over neuropsychiatrische symptomen bij Nederlandse verpleeghuispatiënten met dementie. Sytse Zuidema Proefschrift
Patients in a vegetative state Jan Lavrijsen In dit proefschrift wordt de problematiek van patiënten in een vegetatieve toestand beschreven vanuit de invalshoeken diagnostiek, prevalentie en het langetermijnbeloop. Jan Lavrijsen Proefschrift