Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms... Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms... Appelhof B, Bakker C, et al. Dit onderzoek meet het effect van een multidisciplinaire aanpak op psychofarmaca gebruik en de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten doen vermoeden dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt in de gespecialiseerde zorg voor deze groep. Appelhof et al. (2019) - BEYOND-II Study
What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity.... What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity.... van den Brink AMA, Gerritsen DL, de Valk MMH, Mulder AT, Oude Voshaar RC, Koopmans RTCM Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met mentaal-fysieke multimorbiditeit toe. Het is daarom belangrijk om de zorgvraag van deze groep in kaart te brengen. Dit onderzoek draagt hieraan bij door middel van een cohort-onderzoek onder 141 verpleeghuisbewoners. Van den Brink et al. (2018)
Nursing Home Residents with Dementia and Very Frequent Agitation: A Particular Group Nursing home residents with dementia and... Veldwijk-Rouwenhorst AE, Smalbrugge M, Wetzels R, Bor H, Zuidema SU, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Agitatie, of onrust, is een van de meest voorkomende neuropsychiatrische symptomen in verpleeghuizen. Onrustverschijnselen hebben significante gevolgen voor zowel patiënt als familie en zorgverleners. Het is daarom opvallend dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende gradaties van deze symptomen. In dit artikel is onderzocht hoe veelvoorkomend 'zeer frequente agitatie' is onder verpleeghuisbewoners, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Veldwijk-Rouwenhorst et al. (2017)
Risk Factor for Mortality in Nursing Home Patients Risk factor for mortality in nursing home patients Nijsten JMH, Leontjevas R, Pat-El R, Smalbrugge M, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Dit onderzoek toont aan dat apathie een voorspellende factor is voor sterfte bij verpleeghuisbewoners in somatische- en dementiezorg. Het is dus belangrijk om bij deze patiëntgroep goed te controleren op de aanwezigheid van apathie, en hiervoor passende behandelingen te ontwikkelen. Nijsten et al. (2017)
Educating Dutch general practitioners in dementia advance care planning Educating Dutch general practitioners in... Tilburgs B, Koopmans R, et al. Advance care planning (ACP) wordt zelden ingezet bij mensen met dementie. Voor dit onderzoek is gekeken naar de effecten van een educatieve interventie bij huisartsen gericht op het initiëren en optimaliseren van ACP. Tilburgs B et al. (2019)
Longitudinal multiple case study on... Longitudinal multiple case study on... Richters A, Nieuwboer MS, Olde Rikkert MGM, Melis RJF, Perry M, van der Marck MA DementieNet (www.dementienet.com) is een zorginnovatie met als doel het samenbrengen van patiënten met dementie, hun familie en alle betrokken zorgverleners. Dit onderzoek laat zien dat goede implementatie van deze tool tot verbeterde zorg leidt. Richters A, et al. (2018)
Barriers and facilitators for GPs in dementia advance care planning Barriers and facilitators for GPs in dementia ACP Tilburgs B, Vernooij-Dassen M, Koopmans R, van Gennip H, Engels Y, P Het is belangrijk dat huisartsen tijdig met advance care planning (ACP) beginnen bij mensen met dementie. Toch wordt dit maar zelden gedaan. Wat zijn de belemmerende en stimulerende factoren bij het maken van de beslissing om tot ACP over te gaan? Dat is wat in dit artikel wordt onderzocht. Tilburgs B, et al. (2018)
Evaluation of an ehealth intervention in chronic care for frail older people Evaluation of an ehealth intervention... Makai P, Perry M, Robben SHM, Schers J, Heinen MM, Olde Rikkert MGM, Melis RF Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan betere coördinatie van de zorg voor kwetsbare ouderen. In dit artikel wordt de effectiviteit van een online zorgnetwerk onderzocht. Makai P, et al. (2014)
Development and validation of quality indicators for dementia diagnosis... Development and validation of... Perry M, Drašković I, van Achterberg T, Lucassen P, Vernooij-Dassen M, Olde Rikkert M De onderzoekers hebben in dit artikel een set van kwalitatieve indicatoren voor dementiediagnose in de eerstelijnszorg ontwikkeld. Hiervoor is een survey onder zorgverleners gedaan en zijn overleggen tussen stakeholders en wetenschappelijke experts georganiseerd. Perry M, et al. (2010)
Unmet needs and health-related quality of life in young-onset dementia Unmet needs and health-related... Bakker C, de Vugt ME, van Vliet D, Verhey F, Pijnenburg YA, Vernooij-Dassen MJ, Koopmans R 'Health-related quality of life' (HRQOL) is een steeds belangrijkere graadmeter in dementieonderzoek. Het onderzoek voor dit artikel richtte zich specifiek op jonge mensen met dementie en hun zorgverleners, en onderzocht de relatie tussen onvervulde behoeften en HRQOL voor deze groep. Bakker C (2014)
Prevalence of comorbidity in patients with... Prevalence of comorbidity in patients with... Gerritsen AA, Bakker C, de Vugt ME, Melis RJ, Koopmans RT Het is bekend dat het identificeren van comorbiditeit bij patiënten met Alzheimer belangrijk is om 'excess disability' te voorkomen. Wat betreft jonge patiënten met Alzheimer, is hier echter weinig over bekend. Het doel van dit onderzoek was om de voorkomendheid, typen morbiditeit en morbiditeitsprofielen van jonge patiënten met Alzheimer te vergelijken met oudere patiënten. Gerritsen AA, Bakker C et al. (2018)
Process evaluation of an intervention for the management of neuropsychiatric symptoms in young-onset dementia Process evaluation of an intervention for... Appelhof B, Bakker C, et al. Dit artikel is een procesevaluatie van een interventie gericht op het managen van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten zijn overwegend positief, daarnaast geven de onderzoekers tips voor het verbeteren van haalbaarheid en implementatie van de interventie. Appelhof B, Bakker C, et al. (2018)