Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

The effects of the COVID-19 virus on mental healthcare for older people in The Netherlands The effects of the COVID-19 virus on mental healthcare for older people in The Netherlands Gerritsen D & Oude Voshaar R De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen bij het uitbreken van de coronacrisis, social distancing en zelf-isolatie, kunnen een groot effect hebben op ouderen met psychische ziekten en/of multimorbiditeit. Zowel de verpleeghuizen als de instellingen voor mensen met psychische ziekten werden gesloten. Dit artikel beschrijft de gevolgen op korte termijn van COVID-19-virus op de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen in Nederland t/m eind mei 2020. Gerritsen, et al. (2020)
The late stage of Parkinson's - results of a large multinational study on motor and non-motor complications The late stage of Parkinson's - results of a large multinational study on motor and non-motor complications A Schrag, A L A J Hommel, S Lorenzl, W G Meissner, P Odin, M Coelho, B R Bloem, R Dodel, CLaSP consortium Een artikel over de late-fase van de ziekte van Parkinson. Hoe vaak komen motorische en niet-motorische symptomen voor? Welke verschijnselen hangen het sterkst samen met afhankelijkheid? A. Schrag, A.L.A.J. Hommel et al. 2020
Can the PROPER Intervention Reduce Psychotropic Drug Prescription in Nursing Home Residents With Dementia? ... Can the PROPER Intervention Reduce Psychotropic Drug Prescription in Nursing Home Residents With Dementia? ... Smeets C, Smalbrugge M, Koopmans R, Nelissen-Vrancken M, van der Spek K, Teerenstra S, Gerritsen D, Zuidema S De PROPER-interventie bestaat uit een multidisciplinaire medicatiereview, ondersteund door educatie en evaluatie. De PROPER-interventie liet geen effect zien in het verminderen van de prevalentie van psychofarmaca. Het zou interessant zijn om de interventie uit te breiden met onderdelen die ingaan op de persoonlijke attitude en communicatie tussen professionals uit de verpleeghuizen, niet alleen m.b.t. het voorschrijven van psychofarmaca, maar ook m.b.t. NPS. Smeets, et al (2020)
Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries Lapid M, Koopmans R, Sampson E, van den Block L, Peisah C In dit artikel beschrijft Raymond Koopmans samen met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, België, de Verenigde Staten en Australië de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt op gebied van palliatieve zorg vanuit het perspectief van deze 5 landen. Het eindigt met een aantal aanbevelingen. Lapid, et al (2020)
Bram Tilburgs - Advance care planning in dementia Advance care planning in dementia Bram Tilburgs Voor deze studie zijn huisartsen en praktijkondersteuners getraind in tijdige advance care planning. Er werd hen op een interactieve wijze geleerd om zowel medische (b.v. reanimatie, ziekenhuisopname) als niet medische (b.v. sociale contacten, dagelijkse activiteiten) onderwerpen te bespreken. De resultaten laten zien dat de educatieve interventie zeer effectief is. Bram Tilburgs (2020)
The construction of a conceptual framework explaining the relation between barriers to change of management of neuropsychiatric symptoms in nursing homes ... The construction of a conceptual framework explaining the relation between barriers to change of management of neuropsychiatric symptoms in nursing homes... Van Teunenbroek C, Verhagen K, Smalbrugge M, Persoon A, Zuidema S, Gerritsen D Het doel van deze studie is het onderzoeken van de barrières die men tegenkomt bij het willen veranderen van het hanteren van NPS in verpleeghuizen. Via een conceptueel kader proberen we inzicht te krijgen in de relatie tussen de barrières. van Teunenbroek, et al (2020)
Strategies for the Implementation of Palliative Care Education and Organizational Interventions in Long-Term Care Facilities: A Scoping Review Strategies for the Implementation of Palliative Care Education and Organizational Interventions in Long-Term Care Facilities: A Scoping Review Collingridge Moore D, Payne S, van den Block L, Ling J, Froggatt K, PACE Het doel van deze studie was het beschrijven van het soort implementatiestrategieën en de facilitators en/of barriers van interventies om de palliatieve zorg in de langdurige zorg te verbeteren. Collingridge Moore, et al. (2020)
The Prevalence and Determinants of Neuropsychiatric Symptoms in Late-Stage Parkinsonism The Prevalence and Determinants of Neuropsychiatric Symptoms in Late-Stage Parkinsonism Adrianus L A J Hommel et al., Care of Late‐Stage Parkinsonism Consortium Een artikel over neuropsychiatrische symptomen bij mensen met late-fase ziekte van Parkinson. A.L.A.J. Hommel et al., 2020
RADPAC-PD: A Tool to Support Healthcare Professionals in Timely Identifying Palliative Care Needs of People With Parkinson's Disease RADPAC-PD: A Tool to Support Healthcare Professionals in Timely Identifying Palliative Care Needs of People With Parkinson's Disease Lennaerts-Kats H, van der Steen J, Vijftigschild Z, Steppe M, Meinders M, Munneke M, Bloem B, Vissers K, Groot M Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een tool (RADPAC-PD) waarmee hulpverleners tijdig de behoefte aan palliatieve zorg kunnen vaststellen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Lennaerts-Kats, et al. (2020)
Comparing Advance Care Planning in Young-Onset Dementia in the USA vs Belgium: Challenges Partly Related to Societal Context. Comparing Advance Care Planning in Young-Onset Dementia in the USA vs Belgium.... Van Rickstal R, De Vleminck A, Morrison S, Koopmans R, van der Steen J, Engelborghs S, Neugroschl J, Aldridge M, Sano M, Van den Block L Er is nog niet veel bekend over Advance Care Planning bij jonge mensen met dementie. In dit artikel wordt een studie beschreven waarin de overeenkomsten en verschillen over dit onderwerp tussen jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers uit Amerika en België is onderzocht. van Rickstal, et al. (2020)
The quality of the relationship perceived by spouses of people with young-onset dementia. The quality of the relationship perceived by spouses of people with young-onset dementia. Bruinsma J, Peetoom K, Millenaar J, Köhler S, Bakker C, Koopmans R, Pijnenburg Y, Verhey F, de Vugt M Dementie op jonge leeftijd heeft grote impact op de kwaliteit van de partnerrelatie. Uit deze studie blijkt dat de kwaliteit van de relatie over de tijd verslechtert. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn zowel kenmerken van de partner als van degene met dementie. Partners helpen zicht te krijgen op deze factoren kan hen helpen om positievere houding te krijgen tegenover hun partnerrelatie en de kwaliteit van hun relatie en de zorg te verbeteren. Bruinsma, et al (2020)
Specific components of a complex depression care program can affect staff outcomes differently Specific components of a complex depression care program can affect staff outcomes differently: post-hoc analyses of a stepped-wedge cluster-randomized trial in nursing homes. Leontjevas R, Hooijschuur L, Smalbrugge M, Koopmans R, Gerritsen D In dit artikel wordt gekeken naar de effecten van zorgprogramma Doen bij Depressie op zorgmedewerkers. Het blijkt dat het invoeren van een complex zorgprogramma tegenstrijdige effecten kan hebben op zorgmedewerkers. Het is daarom belangrijk om de gevolgen van de verschillende componenten van het programma op de zorgmedewerkers los te evalueren. Leontjevas, et al (2020)