Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Geertje van de Ven Dementia Care Mapping intervention in Dutch nursing homes Geertje van de Ven Dementiezorg in verpleeghuizen is de afgelopen jaren steeds meer persoonsgericht geworden. Er ontbreekt echter nog een methode om deze persoonsgerichte zorg systematisch in verpleeghuizen in te bouwen. De Dementia Care Mapping (DCM) interventie is een methode die dit beoogt. Geertje vd Ven proefschrift
Evaluation of an ehealth intervention in chronic care for frail older people Evaluation of an ehealth intervention... Makai P, Perry M, Robben SHM, Schers J, Heinen MM, Olde Rikkert MGM, Melis RF Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan betere coördinatie van de zorg voor kwetsbare ouderen. In dit artikel wordt de effectiviteit van een online zorgnetwerk onderzocht. Makai P, et al. (2014)
A structural multidisciplinary approach to depression management in nursing home residents: A randomised controlled trial. A structural multidisciplinary approach to... Leontjevas R, Gerritsen DL, Smalbrugge M, Teerenstra S, Vernooij-Dassen MJFJ, Koopmans RTCM De aanwezigheid van depressie bij verpleeghuisbewoners wordt vaak niet voldoende herkend. Om voor verbetering te zorgen, bestudeerden de onderzoekers de effectiviteit van een structurele aanpak van depressieklachten in verpleeghuizen. Leontjevas R, Gerritsen D, et al. (2013)
Bianca Buijck - Multi-dimensional challenges in geriatric rehabilitation Multi-dimensional challenges in geriatric rehabilitation Bianca Buijck Op de revalitadieafdeling in een verpleeghuis wordt vaak hoofdzakelijk het fysiek functioneren in beschouwing genomen. Dit proefschrift toont aan dat ook psychosociale factoren het revalidatieproces beïnvloeden. Bianca Buijck Proefschrift
Christian Bakker - Young onset dementia Young onset dementia - Care needs & Service provision Christian Bakker Dit proefschrift draagt bij aan het in kaart brengen van zorggebruik en -behoeften van jonge mensen met dementie. Iets waar sterk behoefte aan is, aangezien de dementiezorg voornamelijk is gericht op ouderen. Christian Bakker Proefschrift
Monica van Eijk Determinants of outcome in geriatric rehabilitation Monica van Eijk GRAMPS (Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke) is een onderzoek naar de revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte. Monica Spruit Van Eijk proefschrift
Roeslan Leontjevas Act in case of depression! Roeslan Leontjevas Depressie heeft negatieve consequenties voor het welbevinden en wordt zowel met een hoger zorggebruik als met een hogere mortaliteit geassocieerd. De focus van dit proefschrift ligt op de verbetering van de depressiezorg in verpleeghuizen. Roeslan Leontjevas Schijndissertatie Roeslan Leontjevas Proefschrift
Deliane van Vliet Young onset dementia - Characteristics & impact Deliane van Vliet Jonge mensen met dementie worden steeds meer als een specifieke groep gezien binnen de gezondheidszorg. Dit proefschrift brengt de klinische kenmerken en impact van dementie op jonge leeftijd in kaart, en vergelijkt deze met dementie op oudere leeftijd. Deliane Van Vliet Proefschrift
Process evaluation to explore internal and external validity of the "Act in Case of Depression" care program in nursing homes Process evaluation to explore internal and external validity of the "Act in Case of Depression" care program in nursing homes Leontjevas R, Gerritsen D, Koopmans R, Smalbrugge M, Vernooij-Dassen M In dit artikel wordt de procesevaluatie beschreven waarmee de interne en externe validiteit van het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt bepaald Leontjevas, et al. (2012)
Roland Wetzels Neuropsychiatric symptoms in institutionalized residents with dementia Roland Wetzels Probleemgedrag komt vaak voor en is belastend voor patiënt en verplegend personeel. Dit onderzoek is onderdeel van de Waalbed studies, en richt zich op het verloop van probleemgedrag. Roland Wetzels Proefschrift
Betsie van Gaal Safe or Sorry? Betsie van Gaal Dit onderzoek laat zien dat het mogelijk is een patiëntveiligheidsprogramma te ontwikkelen waarmee zieken- en verpleeghuizen meerdere richtlijnen tegelijk kunnen implementeren. Op basis van de bevindingen is een programma ontwikkeld om gezondheidsproblemen bij opname te voorkomen. Betsie van Gaal Proefschrift
Development and validation of quality indicators for dementia diagnosis... Development and validation of... Perry M, Drašković I, van Achterberg T, Lucassen P, Vernooij-Dassen M, Olde Rikkert M De onderzoekers hebben in dit artikel een set van kwalitatieve indicatoren voor dementiediagnose in de eerstelijnszorg ontwikkeld. Hiervoor is een survey onder zorgverleners gedaan en zijn overleggen tussen stakeholders en wetenschappelijke experts georganiseerd. Perry M, et al. (2010)