Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia... Groot Kormelinck C, et al. In deze publicatie wordt het studieprotocol beschreven van de RID-studie. Door op maat gemaakte interventies voor de deelnemende verpleeghuizen wordt een afname verwacht van onterecht voorgeschreven psychofarmaca voor verpleeghuiscliënten met neuropsychiatrische symptomen. Groot Kormelinck, et al. (2019)
Development and validation of the Dutch EBPAS-ve and EBPQ-ve ... Development and validation of the Dutch EBPAS-ve and EBPQ-ve ... Maessen K, van Vught A, Gerritsen D, Lovink M, Vermeulen H, Persoon A Dit artikel beschrijft het werkproces en de resultaten van de vertaling, aanpassing en validering van de EBPAS en EBPQ naar Nederlandstalige meetinstrumenten voor verzorgenden en mbo-verpleegkundigen. Maessen K, et al (2019)
Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd UNICITY In deze kennisbundel vind je informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten in de regio te organiseren en verbeteren. Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd
Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes: A qualitative study. Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes Lovink M, van Vught A, Persoon A, Koopmans R, Laurant M, Schoonhoven L Taakherschikking - door de toenemende werkdruk van de specialist ouderengeneeskunde wordt er gekeken of bepaalde taken niet (eventueel onder supervisie) overgenomen kunnen worden door andere professionals. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van 5 focusgroepen. Lovink, et al. (2019)
Challenging rehabilitation environment for older patients Challenging rehabilitation environment for older patients Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI Op de GRZ-afdelingen (Geriatrische Revalidatie Zorg) in verpleeghuizen wordt veelal gewerkt in een therapeutisch klimaat of revalidatieklimaat. Lian Tijsen richt zich in haar promotieonderzoek op de conceptualisering en onderbouwing hiervan. Tijsen L, et al. (2019)
Anne vd Brink Nursing home residents with mental and physical multimorbidity Anne van den Brink In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. Anne vd Brink heeft met de MAPPING-studie kenmerken, neuropsychiatrische symptomen en zorgvragen van de bewoners in kaart gebracht. Anne vd Brink Proefschrift Anne vd Brink Schijndissertatie
Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms... Multidisciplinary Intervention on the Presence of Neuropsychiatric Symptoms... Appelhof B, Bakker C, et al. Dit onderzoek meet het effect van een multidisciplinaire aanpak op psychofarmaca gebruik en de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten doen vermoeden dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt in de gespecialiseerde zorg voor deze groep. Appelhof, et al. (2019) - BEYOND-II Studie
Petra Borsje Dementia related problems in primary care of greatest concern Petra Borsje De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden begeleid door hun huisarts. Voor huisartsen is het belangrijk dat er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca binnen de huisartspraktijk.. Petra Borsje Proefschrift
Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes: a realist evaluation case study Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes... Dit artikel beschrijft een studie naar de haalbaarheid van het vervangen van de specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis door nurse practitioners, physician assistants of verpleegkundigen. Lovink, et al. (2019)
Britt Appelhof - The management of neuropsychiatric symptoms in people with young-onset dementia Management of neuropsychiatric symptoms in people with young-onset dementia Britt Appelhof Dit proefschrift draagt bij aan kennis over probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd. Het biedt belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek naar het verder verbeteren van de zorg voor deze verpleeghuisbewoners. Britt Appelhof Proefschrift Britt Appelhof Schijndissertatie
Franca Ruikes - Integrated primary care for frail elderly Integrated primary care for frail elderly Franca Ruikes Het CareWell primary care programma is een complexe interventie, gericht op het voorkomen van functionele achteruitgang bij thuiswonende kwetsbare ouderen. Dit proefschrift geeft inzichten met betrekking tot de implementatie en (kosten-) effectiviteit van dit programma. Franca Ruikes Proefschrift
Improving Communication between Persons with Mild Dementia and Their Caregivers: Qualitative Analysis of a Practice-Based Logopaedic Intervention. Improving communication between persons with... Olthof-Nefkens MWLJ, Kruse H, Derksen E, de Swart BJM, Nijhuis-van der Sanden MWG, Kalf JG Het doel van de onderzoekers was om de belangrijkste elementen te identificeren van een logopedische interventie, die zich focust op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met dementie en hun zorgverleners. Olthof-Nefkens M, et al. (2018)