Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Klaas van der Spek Appropriate psychotropic drug use in institutionalized people with dementia Klaas van der Spek Bij de huidige tendens om het aantal voorschriften van psychofarmaca te verminderen, lijkt weinig aandacht te bestaan voor de kwaliteit van het voorschrijven zelf. Verbetering hiervan kan de sleutel zijn voor passend psychofarmacagebruik. Klaas vd Spek proefschrift
Petra Borsje Dementia related problems in primary care of greatest concern Petra Borsje De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden begeleid door hun huisarts. Voor huisartsen is het belangrijk dat er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca binnen de huisartspraktijk.. Petra Borsje Proefschrift
Rogier van Deijck Continuous palliative sedation - determinants, practice and outcome Rogier van Deijck In de laatste 20 jaar is er in de literatuur steeds meer aandacht voor CPS. Desondanks blijven in de praktijk nog vragen en knelpunten aanwezig, die mede aanleiding waren voor dit onderzoek. Rogier Van Deijck Proefschrift
Tessa van der Maaden Improving comfort in nursing home residents with dementia and pneumonia Tessa van der Maaden Wetenschappelijk bewijs over de beste manier om symptomen van pneumonie te verlichten voor patiënten met dementie was er tot voor kort niet. PneuMonitor is een nieuwe interventie studie die zich richt op het verminderen van onwelbevinden en verhogen van comfort bij patiënten. Tessa Van Der Maaden Samenvatting Proefschrift
Geertje van de Ven Dementia Care Mapping intervention in Dutch nursing homes Geertje van de Ven Dementiezorg in verpleeghuizen is de afgelopen jaren steeds meer persoonsgericht geworden. Er ontbreekt echter nog een methode om deze persoonsgerichte zorg systematisch in verpleeghuizen in te bouwen. De Dementia Care Mapping (DCM) interventie is een methode die dit beoogt. Geertje vd Ven proefschrift
Betsie van Gaal Safe or Sorry? Betsie van Gaal Dit onderzoek laat zien dat het mogelijk is een patiëntveiligheidsprogramma te ontwikkelen waarmee zieken- en verpleeghuizen meerdere richtlijnen tegelijk kunnen implementeren. Op basis van de bevindingen is een programma ontwikkeld om gezondheidsproblemen bij opname te voorkomen. Betsie van Gaal Proefschrift
Monica van Eijk Determinants of outcome in geriatric rehabilitation Monica van Eijk GRAMPS (Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke) is een onderzoek naar de revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte. Monica Spruit Van Eijk proefschrift
Deliane van Vliet Young onset dementia - Characteristics & impact Deliane van Vliet Jonge mensen met dementie worden steeds meer als een specifieke groep gezien binnen de gezondheidszorg. Dit proefschrift brengt de klinische kenmerken en impact van dementie op jonge leeftijd in kaart, en vergelijkt deze met dementie op oudere leeftijd. Deliane Van Vliet Proefschrift
Roeslan Leontjevas Act in case of depression! Roeslan Leontjevas Depressie heeft negatieve consequenties voor het welbevinden en wordt zowel met een hoger zorggebruik als met een hogere mortaliteit geassocieerd. De focus van dit proefschrift ligt op de verbetering van de depressiezorg in verpleeghuizen. Roeslan Leontjevas Schijndissertatie Roeslan Leontjevas Proefschrift
Jan Lavrijsen Patients in a vegetative state Jan Lavrijsen In dit proefschrift wordt de problematiek van patiënten in een vegetatieve toestand beschreven vanuit de invalshoeken diagnostiek, prevalentie en het langetermijnbeloop. Jan Lavrijsen Proefschrift
Roland Wetzels Neuropsychiatric symptoms in institutionalized residents with dementia Roland Wetzels Probleemgedrag komt vaak voor en is belastend voor patiënt en verplegend personeel. Dit onderzoek is onderdeel van de Waalbed studies, en richt zich op het verloop van probleemgedrag. Roland Wetzels Proefschrift
Sytse Zuidema Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia Sytse Zuidema In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van de Nederlandse 'WAAL BEhaviour in Dementia' (WAALBED) studie, een grote studie over neuropsychiatrische symptomen bij Nederlandse verpleeghuispatiënten met dementie. Sytse Zuidema Proefschrift