Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity.... What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity.... van den Brink AMA, Gerritsen DL, de Valk MMH, Mulder AT, Oude Voshaar RC, Koopmans RTCM Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met mentaal-fysieke multimorbiditeit toe. Het is daarom belangrijk om de zorgvraag van deze groep in kaart te brengen. Dit onderzoek draagt hieraan bij door middel van een cohort-onderzoek onder 141 verpleeghuisbewoners. Van den Brink et al. (2018)
Klaas van der Spek Appropriate psychotropic drug use in institutionalized people with dementia Klaas van der Spek Bij de huidige tendens om het aantal voorschriften van psychofarmaca te verminderen, lijkt weinig aandacht te bestaan voor de kwaliteit van het voorschrijven zelf. Verbetering hiervan kan de sleutel zijn voor passend psychofarmacagebruik. Klaas vd Spek proefschrift
The Progression of Dementia and Cognitive Decline in a Dutch 2-Year Cohort Study of People with Young-Onset Dementia. The progression of dementia and cognitive... Gerritsen AAJ, Bakker C, Verhey FRJ, Bor H, Pijnenburg YAL, de Vugt ME, Koopmans RCTM Dit artikel onderzoekt het verloop van dementie bij jongere patiënten. Er zijn verschillen in snelheid van achteruitgang tussen de drie meest voorkomende subtypen van dementie bij jongere mensen. De achteruitgang verloopt minder snel dan bij oudere patiënten. Gerritsen A, Bakker C, et al. (2018)
Een kwestie van focussen Een kwestie van focussen Elly Prins & Alwies Hendriks Effectief omgaan met jonge mensen met frontotemporale dementie. Beter begrenzen is in veel gevallen de sleutel tot succes. Maar hoe doe je dat precies? Bij de Waalboog hebben ze op dit punt een aanpak ontwikkeld die heel goed blijkt te werken. Een kwestie van focussen
Nursing Home Residents with Dementia and Very Frequent Agitation: A Particular Group Nursing home residents with dementia and... Veldwijk-Rouwenhorst AE, Smalbrugge M, Wetzels R, Bor H, Zuidema SU, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Agitatie, of onrust, is een van de meest voorkomende neuropsychiatrische symptomen in verpleeghuizen. Onrustverschijnselen hebben significante gevolgen voor zowel patiënt als familie en zorgverleners. Het is daarom opvallend dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende gradaties van deze symptomen. In dit artikel is onderzocht hoe veelvoorkomend 'zeer frequente agitatie' is onder verpleeghuisbewoners, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Veldwijk-Rouwenhorst, et al. (2017)
Feeling useful and engaged in daily life: exploring the experiences of people with young-onset dementia Feeling useful and engaged in daily life: exploring the experiences of people with young-onset dementia van Vliet D, Persoon A, Bakker C, Koopmans R, de Vugt M, Bielderman A, Gerritsen D Het is belangrijk voor mensen met dementie op jonge leeftijd om zich nuttig te voelen. Zorgverleners moeten getraind worden in het vergroten van dit gevoel en betrokkenheid bij het dagelijks leven van jonge mensen met dementie. van Vliet D, et al. (2017)
Apathy: Risk Factor for Mortality in Nursing Home Patients Apathy: Risk factor for mortality in nursing home patients Nijsten JMH, Leontjevas R, Pat-El R, Smalbrugge M, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Dit onderzoek toont aan dat apathie een voorspellende factor is voor sterfte bij verpleeghuisbewoners in somatische- en dementiezorg. Het is dus belangrijk om bij deze patiëntgroep goed te controleren op de aanwezigheid van apathie, en hiervoor passende behandelingen te ontwikkelen. Nijsten, et al. (2017)
Rogier van Deijck Continuous palliative sedation - determinants, practice and outcome Rogier van Deijck In de laatste 20 jaar is er in de literatuur steeds meer aandacht voor CPS. Desondanks blijven in de praktijk nog vragen en knelpunten aanwezig, die mede aanleiding waren voor dit onderzoek. Rogier Van Deijck Proefschrift
Joany Millenaar Young onset dementia - care needs and experiences Joany Millenaar Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de specifieke behoeften met betrekking tot zorg en begeleiding voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun mantelzorgers. JK Millenaar proefschrift
Tessa van der Maaden Improving comfort in nursing home residents with dementia and pneumonia Tessa van der Maaden Wetenschappelijk bewijs over de beste manier om symptomen van pneumonie te verlichten voor patiënten met dementie was er tot voor kort niet. PneuMonitor is een nieuwe interventie studie die zich richt op het verminderen van onwelbevinden en verhogen van comfort bij patiënten. Tessa Van Der Maaden Samenvatting Proefschrift
Prevalence of comorbidity in patients with... Prevalence of comorbidity in patients with... Gerritsen AA, Bakker C, de Vugt ME, Melis RJ, Koopmans RT Het is bekend dat het identificeren van comorbiditeit bij patiënten met Alzheimer belangrijk is om 'excess disability' te voorkomen. Wat betreft jonge patiënten met Alzheimer, is hier echter weinig over bekend. Het doel van dit onderzoek was om de voorkomendheid, typen morbiditeit en morbiditeitsprofielen van jonge patiënten met Alzheimer te vergelijken met oudere patiënten. Gerritsen A, Bakker C, et al. (2018)
Prevalence Differences of Patients in Vegetative State in the Netherlands and Vienna, Austria Prevalence Differences of Patients in Vegetative State in the Netherlands and Vienna, Austria: A Comparison of Values and Ethics Beljaars D, Valckx W, Stepan C, Donis J, Lavrijsen J Dit artikel beschrijft de verschillen tussen de behandeling van mensen met het niet-responsief waaksyndroom (NWS) in Nederland en Wenen. Het verschil in prevalentie van NWS tussen beide locaties wordt gezocht in de verschillende maatschappelijke opvattingen over NWS en de daarbij benodigde behandeling en revalidatie. Beljaars, et al. (2015)