Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Young onset dementia - Characteristics & impact Deliane van Vliet Jonge mensen met dementie worden steeds meer als een specifieke groep gezien binnen de gezondheidszorg. Dit proefschrift brengt de klinische kenmerken en impact van dementie op jonge leeftijd in kaart, en vergelijkt deze met dementie op oudere leeftijd. Deliane Van Vliet Proefschrift
Process evaluation to explore internal and external validity of the "Act in Case of Depression" care program in nursing homes Leontjevas R, Gerritsen D, Koopmans R, Smalbrugge M, Vernooij-Dassen M In dit artikel wordt de procesevaluatie beschreven waarmee de interne en externe validiteit van het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt bepaald Leontjevas, et al. (2012)
Neuropsychiatric symptoms in institutionalized residents with dementia Roland Wetzels Probleemgedrag komt vaak voor en is belastend voor patiënt en verplegend personeel. Dit onderzoek is onderdeel van de Waalbed studies, en richt zich op het verloop van probleemgedrag. Roland Wetzels Proefschrift
Safe or Sorry? Betsie van Gaal Dit onderzoek laat zien dat het mogelijk is een patiëntveiligheidsprogramma te ontwikkelen waarmee zieken- en verpleeghuizen meerdere richtlijnen tegelijk kunnen implementeren. Op basis van de bevindingen is een programma ontwikkeld om gezondheidsproblemen bij opname te voorkomen. Betsie van Gaal Proefschrift
Development and validation of... Perry M, Drašković I, van Achterberg T, Lucassen P, Vernooij-Dassen M, Olde Rikkert M De onderzoekers hebben in dit artikel een set van kwalitatieve indicatoren voor dementiediagnose in de eerstelijnszorg ontwikkeld. Hiervoor is een survey onder zorgverleners gedaan en zijn overleggen tussen stakeholders en wetenschappelijke experts georganiseerd. Perry M, et al. (2010)
Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia Sytse Zuidema In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van de Nederlandse 'WAAL BEhaviour in Dementia' (WAALBED) studie, een grote studie over neuropsychiatrische symptomen bij Nederlandse verpleeghuispatiënten met dementie. Sytse Zuidema Proefschrift
Patients in a vegetative state Jan Lavrijsen In dit proefschrift wordt de problematiek van patiënten in een vegetatieve toestand beschreven vanuit de invalshoeken diagnostiek, prevalentie en het langetermijnbeloop. Jan Lavrijsen Proefschrift
Annelies Veldwijk-Rouwenhorst