Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

The Progression of Dementia and Cognitive Decline in a Dutch 2-Year Cohort Study of People with Young-Onset Dementia. The progression of dementia and cognitive... Gerritsen AAJ, Bakker C, Verhey FRJ, Bor H, Pijnenburg YAL, de Vugt ME, Koopmans RCTM Dit artikel onderzoekt het verloop van dementie bij jongere patiënten. Er zijn verschillen in snelheid van achteruitgang tussen de drie meest voorkomende subtypen van dementie bij jongere mensen. De achteruitgang verloopt minder snel dan bij oudere patiënten. Gerritsen AAJ, Bakker C, et al. (2018)
Nursing Staff Distress Associated With Neuropsychiatric Symptoms in Young-Onset Dementia and Late-Onset Dementia Nursing staff distress associated with... Van Duinen-van den IJssel JCL, et al. Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie, de mate van stress die verplegers en verzorgers ervaren? Op die vraag biedt dit onderzoek antwoorden. Daarnaast tonen de onderzoekers aan dat de effecten minder sterk zijn, wanneer het gaat om oudere mensen met dementie. Van Duinen-van den IJssel JCL, et al. (2017)
Improving Communication between Persons with Mild Dementia and Their Caregivers: Qualitative Analysis of a Practice-Based Logopaedic Intervention. Improving communication between persons with... Olthof-Nefkens MWLJ, Kruse H, Derksen E, de Swart BJM, Nijhuis-van der Sanden MWG, Kalf JG Het doel van de onderzoekers was om de belangrijkste elementen te identificeren van een logopedische interventie, die zich focust op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met dementie en hun zorgverleners. Olthof-Nefkens MWLJ, Kruse H, Derksen E et al. (2018)
Challenging rehabilitation environment for older patients Challenging rehabilitation environment for older patients Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI Steeds vaker wordt het revalidatieproces in ziekenhuizen samengebracht in hiervoor speciaal bestemde vleugels. Dit literatuuronderzoek laat zien dat dit belangrijke voordelen kan bieden voor patiënten. Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI (2019)
A structural multidisciplinary approach to depression management in nursing home residents: A randomised controlled trial. A structural multidisciplinary approach to... Leontjevas R, Gerritsen DL, Smalbrugge M, Teerenstra S, Vernooij-Dassen MJFJ, Koopmans RTCM De aanwezigheid van depressie bij verpleeghuisbewoners wordt vaak niet voldoende herkend. Om voor verbetering te zorgen, bestudeerden de onderzoekers de effectiviteit van een structurele aanpak van depressieklachten in verpleeghuizen. Leontjevas R Gerritsen DL et al. (2013)
Stappenplan antipsychotica Stappenplan antipsychotica Persoon A, Smeets C, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D ‘Hoe mooi zou het zijn, als we het voorschrijven van antipsychotica kunnen terugbrengen tot de gevallen waarin we er zeker van zijn dat het helpt?’ - een Nederlandstalig artikel over het stappenplan antipsychotica Magazine Verenso, november 2019
Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes: a realist evaluation case study Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes... Dit artikel beschrijft een studie naar de haalbaarheid van het vervangen van de specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis door nurse practitioners, physician assistants of verpleegkundigen. Lovink, et al. BMJ Open 2019
Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes: A qualitative study. Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes Lovink M, van Vught A, Persoon A, Koopmans R, Laurant M, Schoonhoven L Taakherschikking - door de toenemende werkdruk van de specialist ouderengeneeskunde wordt er gekeken of bepaalde taken niet (eventueel onder supervisie) overgenomen kunnen worden door andere professionals. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van 5 focusgroepen. Lovink, et al. Nurs Health Sci. 2019
Process evaluation to explore internal and external validity of the "Act in Case of Depression" care program in nursing homes Process evaluation to explore internal and external validity of the "Act in Case of Depression" care program in nursing homes Leontjevas R, Gerritsen D, Koopmans R, Smalbrugge M, Vernooij-Dassen M In dit artikel wordt de procesevaluatie beschreven waarmee de interne en externe validiteit van het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt bepaald Leontjevas, et al. J Am Med Dir Assoc. 2012
Two-Year Course of Quality of Life in Nursing Home Residents with Dementia. Two-Year Course of Quality of Life in Nursing Home Residents with Dementia. van der Zon A, Wetzels R, Bor H, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D Dit artikel beschrijft een studie naar het beloop van de kwaliteit van leven van mensen met dementie die verblijven op speciale verpleeghuisafdelingen voor mensen met dementie. Van der Zon, et al. Am J Geriatr Psychiatry. 2018
The effect of biannual medication reviews on the appropriateness of psychotropic drug use for neuropsychiatric symptoms in patients with dementia: a randomised controlled trial. The effect of biannual medication reviews on... van der Spek K et al. In dit artikel worden de effecten besproken van halfjaarlijkse medicatiereviews om zo het gebruik van psychofarmaca tegen neuropsychiatrische symptomen bij verpleeghuispatiënten met dementie te optimaliseren. van der Spek, et al. Age Ageing 2018
Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia Reducing inappropriate psychotropic drug use in nursing home residents with dementia... Groot Kormelinck C, et al. In deze publicatie wordt het studieprotocol beschreven van de RID-studie. Door op maat gemaakte interventies voor de deelnemende verpleeghuizen wordt een afname verwacht van onterecht voorgeschreven psychofarmaca voor verpleeghuiscliënten met neuropsychiatrische symptomen. Groot Kormelinck, et al. BMC Psychiatry Oct. 2019