Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

The course of neuropsychiatric symptoms in institutionalized patients with young onset dementia The course of neuropsychiatric symptoms in institutionalized patients with young onset dementia. Bauhuis R, Mulders A, Koopmans R Dit artikel bespreekt de prevalentie en de ernst van neuropsychiatrische symptomen van mensen in verpleeghuizen met de diagnose dementie op jonge leeftijd. Bauhuis, et al., (2020)
On the pathophysiology and treatment of akinetic mutism On the pathophysiology and treatment of akinetic mutism Arnts H, van Erp W, Lavrijsen J, van Gaal S, Groenewegen H, van den Munckhof P Dit review gaat over de pathofysiologie en behandeling van akinetisch mutisme. Arnts, et al. (2020)
Systematic review on barriers and facilitators of complex interventions for residents with dementia in long-term care. Systematic review on barriers and facilitators of complex interventions for residents with dementia in long-term care. Groot Kormelinck C, Janus S, Smalbrugge M, Gerritsen D, Zuidema S Deze review geeft een overzicht van barriers en facilitators die van invloed zijn op de implementatie van complexe interventies die ingrijpen op neuropsychiatrische symptomen en psychofarmaca in de langdurige zorg. Groot Kormelinck, et al. (2020)
Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd UKON & Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Eindredactie: C. Bakker Op woensdag 29 januari 2020 overhandigden het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en het UKON de wetenschapsagenda aan ZonMw. Bekijk hier het volledige document. Wetenschapsagenda Jongdementie 2020
Unresponsive wakefulness syndrome... Unresponsive wakefulness syndrome... van Erp W, Lavrijsen J, Vos P, Laureys S, Koopmans R Het niet-responsief waaksyndroom (NWS), ook bekend als vegetatieve toestand, is één van de ernstigste uitkomsten van niet-aangeboren hersenletsel. De uitkomsten van een cohortonderzoek in Nederland uitgevoerd tussen 2012 en 2018 naar patiënten met NWS worden in dit artikel beschreven. van Erp, et al. (2020)
Marleen Lovink The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people Marleen Lovink Taakherschikking betekent het structureel herverdeling van taken tussen beroepen. Wat is de impact van taakherschikking in de ouderenzorg? En hoe kan dit worden georganiseerd? Marleen Lovink heeft dit onderzocht. Marleen Lovink Proefschrift Marleen Lovink Factsheet Proefschrift E-book Proefschrift
EBP in het verpleeghuis: het EVIDENCE-project EBP in het verpleeghuis: het EVIDENCE-project Lovink M, Huisman-de Waal G, Smits M, Van Vught A Om het werken met EBP in zorgteams in verpleeghuizen te stimuleren is het EVIDENCE-project opgezet. In dit artikel willen we inzicht geven in het doel, de opzet en metingen binnen het EVIDENCE- project. Daarnaast delen we de resultaten van de voormeting die in dit project is uitgevoerd.
Prevalence and characteristics of neuropsychiatric symptoms.... Prevalence and characteristics... Kohnen R, Lavrijsen J, Smals O, Gerritsen D, Koopmans R De prevalentie van neuropsychiatrische symptomen, de kwaliteit van leven en psychofarmacagebruik van mensen jonger dan 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel in verpleeghuizen. Kohnen, et al. (2019)
Unexpected emergence from the vegetative state: delayed discovery rather than late recovery of consciousness. Unexpected emergence from the vegetative state: delayed discovery rather than late recovery of consciousness. van Erp W, Aben A, Lavrijsen J, Vos P, Laureys S, Koopmans R Late herkenning van tekenen van bewustzijn bij mensen met een niet-responsief waaksyndroom leidt niet alleen tot suboptimale klinische zorg, maar ook tot veranderingen in de prognose. Van Erp, et al. (2019)
Survival and life-expectancy in a young-onset dementia cohort with six years of follow-up: the NeedYD-study. Survival and life-expectancy in a young-onset dementia cohort with six years of follow-up: the NeedYD-study. Gerritsen A, Bakker C, Verhey F, Pijnenburg Y, Millenaar J, de Vugt M, Koopmans R De NEEDYD-studie: Het doel van deze studie was het onderzoeken van de levensverwachting en tijd tot overlijden na het stellen van de diagnose bij jonge mensen met dementie en de relatie hiervan tot leeftijd, geslacht, subtype dementie en comorbiditeit. Gerritsen, et al. (2019)
Claudia Smeets - Psychopharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms Psychopharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms Claudia Smeets Voor het behandelen van probleemgedrag bij mensen met dementie wordt vaak rustgevende medicatie gebruikt. Deze behandeling heeft echter maar weinig effect. Waarom wordt er dan toch zo vaak voor gekozen? Claudia Smeets Proefschrift Claudia Smeets Schijndissertatie
Educating Dutch general practitioners in dementia advance care planning Educating Dutch general practitioners in... Tilburgs B, Koopmans R, Vernooij-Dassen M, Adang E, Schers H, Teerenstra S, van de Pol M, Smits C, Engels Y, Perry M Advance care planning (ACP) wordt zelden ingezet bij mensen met dementie. Voor dit onderzoek is gekeken naar de effecten van een educatieve interventie bij huisartsen gericht op het initiëren en optimaliseren van ACP. Tilburgs B, et al. (2019)