Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Two-Year Course of Quality of Life in Nursing Home Residents with Dementia. Two-Year Course of Quality of Life in Nursing Home Residents with Dementia. van der Zon A, Wetzels R, Bor H, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D Dit artikel beschrijft een studie naar het beloop van de kwaliteit van leven van mensen met dementie die verblijven op speciale verpleeghuisafdelingen voor mensen met dementie. Van der Zon, et al. (2018)
Longitudinal multiple case study on... Longitudinal multiple case study on... Richters A, Nieuwboer MS, Olde Rikkert MGM, Melis RJF, Perry M, van der Marck MA DementieNet (www.dementienet.com) is een zorginnovatie met als doel het samenbrengen van patiënten met dementie, hun familie en alle betrokken zorgverleners. Dit onderzoek laat zien dat goede implementatie van deze tool tot verbeterde zorg leidt. Richters A, et al. (2018)
Barriers and facilitators for GPs in dementia advance care planning Barriers and facilitators for GPs in dementia ACP Tilburgs B, Vernooij-Dassen M, Koopmans R, van Gennip H, Engels Y, P Het is belangrijk dat huisartsen tijdig met advance care planning (ACP) beginnen bij mensen met dementie. Toch wordt dit maar zelden gedaan. Wat zijn de belemmerende en stimulerende factoren bij het maken van de beslissing om tot ACP over te gaan? Dat is wat in dit artikel wordt onderzocht. Tilburgs B, et al. (2018)
The effect of biannual medication reviews on the appropriateness of psychotropic drug use for neuropsychiatric symptoms in patients with dementia: a randomised controlled trial. The effect of biannual medication reviews on... van der Spek K, Koopmans R, Smalbrugge M, Nelissen-Vrancken M, Wetzels R, Smeets C, de Vries E, Teerenstra S, Zuidema S, Gerritsen D In dit artikel worden de effecten besproken van halfjaarlijkse medicatiereviews om zo het gebruik van psychofarmaca tegen neuropsychiatrische symptomen bij verpleeghuispatiënten met dementie te optimaliseren. van der Spek, et al. (2018)
What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity.... What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity.... van den Brink AMA, Gerritsen DL, de Valk MMH, Mulder AT, Oude Voshaar RC, Koopmans RTCM Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met mentaal-fysieke multimorbiditeit toe. Het is daarom belangrijk om de zorgvraag van deze groep in kaart te brengen. Dit onderzoek draagt hieraan bij door middel van een cohort-onderzoek onder 141 verpleeghuisbewoners. Van den Brink et al. (2018)
Klaas van der Spek Appropriate psychotropic drug use in institutionalized people with dementia Klaas van der Spek Bij de huidige tendens om het aantal voorschriften van psychofarmaca te verminderen, lijkt weinig aandacht te bestaan voor de kwaliteit van het voorschrijven zelf. Verbetering hiervan kan de sleutel zijn voor passend psychofarmacagebruik. Klaas vd Spek proefschrift
The Progression of Dementia and Cognitive Decline in a Dutch 2-Year Cohort Study of People with Young-Onset Dementia. The progression of dementia and cognitive... Gerritsen AAJ, Bakker C, Verhey FRJ, Bor H, Pijnenburg YAL, de Vugt ME, Koopmans RCTM Dit artikel onderzoekt het verloop van dementie bij jongere patiënten. Er zijn verschillen in snelheid van achteruitgang tussen de drie meest voorkomende subtypen van dementie bij jongere mensen. De achteruitgang verloopt minder snel dan bij oudere patiënten. Gerritsen A, Bakker C, et al. (2018)
Een kwestie van focussen Een kwestie van focussen Elly Prins & Alwies Hendriks Effectief omgaan met jonge mensen met frontotemporale dementie. Beter begrenzen is in veel gevallen de sleutel tot succes. Maar hoe doe je dat precies? Bij de Waalboog hebben ze op dit punt een aanpak ontwikkeld die heel goed blijkt te werken. Een kwestie van focussen
Nursing Home Residents with Dementia and Very Frequent Agitation: A Particular Group Nursing home residents with dementia and... Veldwijk-Rouwenhorst AE, Smalbrugge M, Wetzels R, Bor H, Zuidema SU, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Agitatie, of onrust, is een van de meest voorkomende neuropsychiatrische symptomen in verpleeghuizen. Onrustverschijnselen hebben significante gevolgen voor zowel patiënt als familie en zorgverleners. Het is daarom opvallend dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende gradaties van deze symptomen. In dit artikel is onderzocht hoe veelvoorkomend 'zeer frequente agitatie' is onder verpleeghuisbewoners, en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Veldwijk-Rouwenhorst, et al. (2017)
Feeling useful and engaged in daily life: exploring the experiences of people with young-onset dementia Feeling useful and engaged in daily life: exploring the experiences of people with young-onset dementia van Vliet D, Persoon A, Bakker C, Koopmans R, de Vugt M, Bielderman A, Gerritsen D Het is belangrijk voor mensen met dementie op jonge leeftijd om zich nuttig te voelen. Zorgverleners moeten getraind worden in het vergroten van dit gevoel en betrokkenheid bij het dagelijks leven van jonge mensen met dementie. van Vliet D, et al. (2017)
Apathy: Risk Factor for Mortality in Nursing Home Patients Apathy: Risk factor for mortality in nursing home patients Nijsten JMH, Leontjevas R, Pat-El R, Smalbrugge M, Koopmans RTCM, Gerritsen DL Dit onderzoek toont aan dat apathie een voorspellende factor is voor sterfte bij verpleeghuisbewoners in somatische- en dementiezorg. Het is dus belangrijk om bij deze patiëntgroep goed te controleren op de aanwezigheid van apathie, en hiervoor passende behandelingen te ontwikkelen. Nijsten, et al. (2017)
Rogier van Deijck Continuous palliative sedation - determinants, practice and outcome Rogier van Deijck In de laatste 20 jaar is er in de literatuur steeds meer aandacht voor CPS. Desondanks blijven in de praktijk nog vragen en knelpunten aanwezig, die mede aanleiding waren voor dit onderzoek. Rogier Van Deijck Proefschrift