Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Prevalence of comorbidity in patients with... Gerritsen AA, Bakker C, de Vugt ME, Melis RJ, Koopmans RT Het is bekend dat het identificeren van comorbiditeit bij patiënten met Alzheimer belangrijk is om 'excess disability' te voorkomen. Wat betreft jonge patiënten met Alzheimer, is hier echter weinig over bekend. Het doel van dit onderzoek was om de voorkomendheid, typen morbiditeit en morbiditeitsprofielen van jonge patiënten met Alzheimer te vergelijken met oudere patiënten. Gerritsen A, Bakker C, et al. (2018)
Prevalence Differences of Patients in Vegetative State in the Netherlands and Vienna, Austria: A Comparison of Values and Ethics Beljaars D, Valckx W, Stepan C, Donis J, Lavrijsen J Dit artikel beschrijft de verschillen tussen de behandeling van mensen met het niet-responsief waaksyndroom (NWS) in Nederland en Wenen. Het verschil in prevalentie van NWS tussen beide locaties wordt gezocht in de verschillende maatschappelijke opvattingen over NWS en de daarbij benodigde behandeling en revalidatie. Beljaars, et al. (2015)
The vegetative state: prevalence, misdiagnosis, and treatment limitations. van Erp W, Lavrijsen J, Vos P, Bor H, Laureys S, Koopmans R Dit artikel beschrijft de prevalentie van mensen met het niet-responsief waaksyndroom in Nederland. Van Erp, et al. (2015)
Unmet needs and health-related... Bakker C, de Vugt ME, van Vliet D, Verhey F, Pijnenburg YA, Vernooij-Dassen MJ, Koopmans R 'Health-related quality of life' (HRQOL) is een steeds belangrijkere graadmeter in dementieonderzoek. Het onderzoek voor dit artikel richtte zich specifiek op jonge mensen met dementie en hun zorgverleners, en onderzocht de relatie tussen onvervulde behoeften en HRQOL voor deze groep. Bakker C, et al. (2014)
Dementia Care Mapping intervention in Dutch nursing homes Geertje van de Ven Dementiezorg in verpleeghuizen is de afgelopen jaren steeds meer persoonsgericht geworden. Er ontbreekt echter nog een methode om deze persoonsgerichte zorg systematisch in verpleeghuizen in te bouwen. De Dementia Care Mapping (DCM) interventie is een methode die dit beoogt. Geertje vd Ven proefschrift
Evaluation of an ehealth intervention... Makai P, Perry M, Robben SHM, Schers J, Heinen MM, Olde Rikkert MGM, Melis RF Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan betere coördinatie van de zorg voor kwetsbare ouderen. In dit artikel wordt de effectiviteit van een online zorgnetwerk onderzocht. Makai P, et al. (2014)
A structural multidisciplinary approach to... Leontjevas R, Gerritsen DL, Smalbrugge M, Teerenstra S, Vernooij-Dassen MJFJ, Koopmans RTCM De aanwezigheid van depressie bij verpleeghuisbewoners wordt vaak niet voldoende herkend. Om voor verbetering te zorgen, bestudeerden de onderzoekers de effectiviteit van een structurele aanpak van depressieklachten in verpleeghuizen. Leontjevas R, Gerritsen D, et al. (2013)
Multi-dimensional challenges in geriatric rehabilitation Bianca Buijck Op de revalitadieafdeling in een verpleeghuis wordt vaak hoofdzakelijk het fysiek functioneren in beschouwing genomen. Dit proefschrift toont aan dat ook psychosociale factoren het revalidatieproces beïnvloeden. Bianca Buijck Proefschrift
Young onset dementia - Care needs & Service provision Christian Bakker Dit proefschrift draagt bij aan het in kaart brengen van zorggebruik en -behoeften van jonge mensen met dementie. Iets waar sterk behoefte aan is, aangezien de dementiezorg voornamelijk is gericht op ouderen. Christian Bakker Proefschrift
Determinants of outcome in geriatric rehabilitation Monica van Eijk GRAMPS (Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke) is een onderzoek naar de revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte. Monica Spruit Van Eijk proefschrift
Act in case of depression! Roeslan Leontjevas Depressie heeft negatieve consequenties voor het welbevinden en wordt zowel met een hoger zorggebruik als met een hogere mortaliteit geassocieerd. De focus van dit proefschrift ligt op de verbetering van de depressiezorg in verpleeghuizen. Roeslan Leontjevas Schijndissertatie Roeslan Leontjevas Proefschrift
Young onset dementia - Characteristics & impact Deliane van Vliet Jonge mensen met dementie worden steeds meer als een specifieke groep gezien binnen de gezondheidszorg. Dit proefschrift brengt de klinische kenmerken en impact van dementie op jonge leeftijd in kaart, en vergelijkt deze met dementie op oudere leeftijd. Deliane Van Vliet Proefschrift
Process evaluation to explore internal and external validity of the "Act in Case of Depression" care program in nursing homes Leontjevas R, Gerritsen D, Koopmans R, Smalbrugge M, Vernooij-Dassen M In dit artikel wordt de procesevaluatie beschreven waarmee de interne en externe validiteit van het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt bepaald Leontjevas, et al. (2012)
Neuropsychiatric symptoms in institutionalized residents with dementia Roland Wetzels Probleemgedrag komt vaak voor en is belastend voor patiënt en verplegend personeel. Dit onderzoek is onderdeel van de Waalbed studies, en richt zich op het verloop van probleemgedrag. Roland Wetzels Proefschrift
Safe or Sorry? Betsie van Gaal Dit onderzoek laat zien dat het mogelijk is een patiëntveiligheidsprogramma te ontwikkelen waarmee zieken- en verpleeghuizen meerdere richtlijnen tegelijk kunnen implementeren. Op basis van de bevindingen is een programma ontwikkeld om gezondheidsproblemen bij opname te voorkomen. Betsie van Gaal Proefschrift
Development and validation of... Perry M, Drašković I, van Achterberg T, Lucassen P, Vernooij-Dassen M, Olde Rikkert M De onderzoekers hebben in dit artikel een set van kwalitatieve indicatoren voor dementiediagnose in de eerstelijnszorg ontwikkeld. Hiervoor is een survey onder zorgverleners gedaan en zijn overleggen tussen stakeholders en wetenschappelijke experts georganiseerd. Perry M, et al. (2010)
Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia Sytse Zuidema In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van de Nederlandse 'WAAL BEhaviour in Dementia' (WAALBED) studie, een grote studie over neuropsychiatrische symptomen bij Nederlandse verpleeghuispatiënten met dementie. Sytse Zuidema Proefschrift
Patients in a vegetative state Jan Lavrijsen In dit proefschrift wordt de problematiek van patiënten in een vegetatieve toestand beschreven vanuit de invalshoeken diagnostiek, prevalentie en het langetermijnbeloop. Jan Lavrijsen Proefschrift