Professionals aan het werk 2

Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Unresponsive wakefulness syndrome... Unresponsive wakefulness syndrome... van Erp W, Lavrijsen J, Vos P, Laureys S, Koopmans R Het niet-responsief waaksyndroom (NWS), ook bekend als vegetatieve toestand, is één van de ernstigste uitkomsten van niet-aangeboren hersenletsel. De uitkomsten van een cohortonderzoek in Nederland uitgevoerd tussen 2012 en 2018 naar patiënten met NWS worden in dit artikel beschreven. van Erp, et al. (2020)
Marleen Lovink The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people Marleen Lovink Taakherschikking betekent het structureel herverdeling van taken tussen beroepen. Wat is de impact van taakherschikking in de ouderenzorg? En hoe kan dit worden georganiseerd? Marleen Lovink heeft dit onderzocht. Marleen Lovink Proefschrift Marleen Lovink Factsheet Proefschrift E-book Proefschrift
EBP in het verpleeghuis: het EVIDENCE-project EBP in het verpleeghuis: het EVIDENCE-project Lovink M, Huisman-de Waal G, Smits M, Van Vught A Om het werken met EBP in zorgteams in verpleeghuizen te stimuleren is het EVIDENCE-project opgezet. In dit artikel willen we inzicht geven in het doel, de opzet en metingen binnen het EVIDENCE- project. Daarnaast delen we de resultaten van de voormeting die in dit project is uitgevoerd.
Prevalence and characteristics of neuropsychiatric symptoms.... Prevalence and characteristics... Kohnen R, Lavrijsen J, Smals O, Gerritsen D, Koopmans R De prevalentie van neuropsychiatrische symptomen, de kwaliteit van leven en psychofarmacagebruik van mensen jonger dan 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel in verpleeghuizen. Kohnen, et al. (2019)
Unexpected emergence from the vegetative state: delayed discovery rather than late recovery of consciousness. Unexpected emergence from the vegetative state: delayed discovery rather than late recovery of consciousness. van Erp W, Aben A, Lavrijsen J, Vos P, Laureys S, Koopmans R Late herkenning van tekenen van bewustzijn bij mensen met een niet-responsief waaksyndroom leidt niet alleen tot suboptimale klinische zorg, maar ook tot veranderingen in de prognose. Van Erp, et al. (2019)
Survival and life-expectancy in a young-onset dementia cohort with six years of follow-up: the NeedYD-study. Survival and life-expectancy in a young-onset dementia cohort with six years of follow-up: the NeedYD-study. Gerritsen A, Bakker C, Verhey F, Pijnenburg Y, Millenaar J, de Vugt M, Koopmans R De NEEDYD-studie: Het doel van deze studie was het onderzoeken van de levensverwachting en tijd tot overlijden na het stellen van de diagnose bij jonge mensen met dementie en de relatie hiervan tot leeftijd, geslacht, subtype dementie en comorbiditeit. Gerritsen, et al. (2019)
Claudia Smeets - Psychopharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms Psychopharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms Claudia Smeets Voor het behandelen van probleemgedrag bij mensen met dementie wordt vaak rustgevende medicatie gebruikt. Deze behandeling heeft echter maar weinig effect. Waarom wordt er dan toch zo vaak voor gekozen? Claudia Smeets Proefschrift Claudia Smeets Schijndissertatie
Educating Dutch general practitioners in dementia advance care planning Educating Dutch general practitioners in... Tilburgs B, Koopmans R, Vernooij-Dassen M, Adang E, Schers H, Teerenstra S, van de Pol M, Smits C, Engels Y, Perry M Advance care planning (ACP) wordt zelden ingezet bij mensen met dementie. Voor dit onderzoek is gekeken naar de effecten van een educatieve interventie bij huisartsen gericht op het initiëren en optimaliseren van ACP. Tilburgs B, et al. (2019)
Psychotropic drug use in community-dwelling people with young-onset dementia: two-year course and determinants. Psychotropic drug use in community-dwelling people with young-onset dementia: two-year course and determinants. Gerritsen A, Bakker C, Bruls E, Verhey F, Pijnenburg Y, Millenaar J, de Vugt M, Koopmans R Ondanks verschillende richtlijnen worden er veel psychofarmaca langdurig voorgeschreven aan jonge mensen met dementie. Het is daarom nodig om het gebruik regelmatig te evalueren en zorgverleners te ondersteunen in het hanteren van neuropsychiatrische symptomen bij dementie. Gerritsen, et al (2019)
Elena Mariani - Let me participate Let me participate Elena Mariani Gezamenlijke besluitvorming is een methode die zorgverleners helpt om te focussen op persoonlijke waardes en interesses van verpleeghuisbewoners met dementie. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een framework voor gezamenlijke besluitvorming in Nederlandse en Italiaanse verpleeghuizen, om de implementatie van individuele zorgplannen te ondersteunen. Elena Mariani Thesis
Stappenplan antipsychotica Stappenplan antipsychotica Persoon A, Smeets C, Zuidema S, Koopmans R, Gerritsen D ‘Hoe mooi zou het zijn, als we het voorschrijven van antipsychotica kunnen terugbrengen tot de gevallen waarin we er zeker van zijn dat het helpt?’ - een Nederlandstalig artikel over het stappenplan antipsychotica Persoon, et al. (2019)
How Is End-of-Life Care With and Without Dementia Associated With Informal Caregivers' Outcomes? How Is End-of-Life Care With and Without Dementia Associated With Informal Caregivers' Outcomes? Boogaard J, van der Steen J, de Boer A, van Groenou M. In de literatuur over palliatieve zorg wordt weinig aandacht besteed aan de positieve en negatieve aspecten voor mantelzorgers. Mantelzorgers van mensen met dementie lopen niet alleen kans op een hoge belasting qua zorg, maar ook op weinig positieve ervaringen bij de zorg in de laatste levensfase. Boogaard, et al (2019)