Publicaties

Lees hier onze publicaties van wetenschappelijke artikelen en proefschriften.

Science Practitioner; vliegwiel voor verbinden praktijk en wetenschap binnen UKON van Kordelaar M, van Buuren E, Koning M, Drost K, Ranke S, Koopmans R Om de EBP-cultuur in de UKON-zorgorganisaties te stimuleren is in 2018 de Science Practitioner (SP) geïntroduceerd. De belangrijkste opdracht voor de SP: het verbinden van de praktijk met wetenschap. In dit artikel delen wij de eerste ervaringen en ambities voor de toekomst. TVO Aug 2020 Science Practitioner
Optimizing Treatment in Undertreated Late-Stage Parkinsonism: A Pragmatic Randomized Trial Adrianus L A J Hommel et al., CLaSP consortium Een onderzoek naar de implementatie en het effect van een brief met adviezen van een bewegingsstoornissen-expert voor mensen met late-fase ziekte van Parkinson. A.L.A.J. Hommel et al., 2020
Characteristics of Patients with Late-Stage Parkinsonism who are Nursing Home Residents Compared with those Living at Home Alice Hosking, Adrianus L A J Hommel et al., Care of Late Stage Parkinsonism (CLaSP) Consortium Een vergelijking van de kenmerken van mensen met late-fase Parkinson die thuis wonen, met mensen die in het verpleeghuis wonen. Welke klachten komen vaker voor in het verpleeghuis? A. Hosking, A.L.A.J Hommel et al 2020
Very frequent physical aggression and vocalizations in nursing home residents with dementia Veldwijk-Rouwenhorst, A. E., Zuidema, S. U., Smalbrugge, M., Bor, H., Wetzels, R., Gerritsen, D. L., & Koopmans, R. T. Very Frequent Physical Aggression And Vocalizations In Nursing Home Residents With Dementia Veldwijk-Rouwenhorst, Annelies E., et al. (2021)
Allowing Visitors Back in the Nursing Home During the COVID-19 Crisis: A Dutch National Study Into First Experiences and Impact on Well-Being Verbeek H, Gerritsen D, Backhaus R, de Boer B, Koopmans R, Hamers J In dit artikel wordt beschreven wat de gevolgen waren voor welbevinden van bewoners, mantelzorgers en zorgverlenersvan de bezoekersregeling in Nederland tijdens de COVID-19-pandemie. Verbeek, et al (2020)
The course and clinical aspects in young-onset dementia Adrie Gerritsen Adrie heeft onderzoek gedaan naar het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie: de NEEDYD-studie. Hij heeft op 25 juni 2020 zijn proefschrift verdedigd. Adrie Gerritsen proefschrift
The effects of the COVID-19 virus on mental healthcare for older people in The Netherlands Gerritsen D & Oude Voshaar R De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen bij het uitbreken van de coronacrisis, social distancing en zelf-isolatie, kunnen een groot effect hebben op ouderen met psychische ziekten en/of multimorbiditeit. Zowel de verpleeghuizen als de instellingen voor mensen met psychische ziekten werden gesloten. Dit artikel beschrijft de gevolgen op korte termijn van COVID-19-virus op de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen in Nederland t/m eind mei 2020. Gerritsen, et al. (2020)
The late stage of Parkinson's - results of a large multinational study on motor and non-motor complications A Schrag, A L A J Hommel, S Lorenzl, W G Meissner, P Odin, M Coelho, B R Bloem, R Dodel, CLaSP consortium Een artikel over de late-fase van de ziekte van Parkinson. Hoe vaak komen motorische en niet-motorische symptomen voor? Welke verschijnselen hangen het sterkst samen met afhankelijkheid? A. Schrag, A.L.A.J. Hommel et al. 2020
Can the PROPER Intervention Reduce Psychotropic Drug Prescription in Nursing Home Residents With Dementia? ... Smeets C, Smalbrugge M, Koopmans R, Nelissen-Vrancken M, van der Spek K, Teerenstra S, Gerritsen D, Zuidema S De PROPER-interventie bestaat uit een multidisciplinaire medicatiereview, ondersteund door educatie en evaluatie. De PROPER-interventie liet geen effect zien in het verminderen van de prevalentie van psychofarmaca. Het zou interessant zijn om de interventie uit te breiden met onderdelen die ingaan op de persoonlijke attitude en communicatie tussen professionals uit de verpleeghuizen, niet alleen m.b.t. het voorschrijven van psychofarmaca, maar ook m.b.t. NPS. Smeets, et al (2020)
Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries Lapid M, Koopmans R, Sampson E, van den Block L, Peisah C In dit artikel beschrijft Raymond Koopmans samen met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, België, de Verenigde Staten en Australië de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt op gebied van palliatieve zorg vanuit het perspectief van deze 5 landen. Het eindigt met een aantal aanbevelingen. Lapid, et al (2020)
Advance care planning in dementia Bram Tilburgs Voor deze studie zijn huisartsen en praktijkondersteuners getraind in tijdige advance care planning. Er werd hen op een interactieve wijze geleerd om zowel medische (b.v. reanimatie, ziekenhuisopname) als niet medische (b.v. sociale contacten, dagelijkse activiteiten) onderwerpen te bespreken. De resultaten laten zien dat de educatieve interventie zeer effectief is. Bram Tilburgs (2020)
The construction of a conceptual framework explaining the relation between barriers to change of management of neuropsychiatric symptoms in nursing homes... Van Teunenbroek C, Verhagen K, Smalbrugge M, Persoon A, Zuidema S, Gerritsen D Het doel van deze studie is het onderzoeken van de barrières die men tegenkomt bij het willen veranderen van het hanteren van NPS in verpleeghuizen. Via een conceptueel kader proberen we inzicht te krijgen in de relatie tussen de barrières. van Teunenbroek, et al (2020)
Strategies for the Implementation of Palliative Care Education and Organizational Interventions in Long-Term Care Facilities: A Scoping Review Collingridge Moore D, Payne S, van den Block L, Ling J, Froggatt K, PACE Het doel van deze studie was het beschrijven van het soort implementatiestrategieën en de facilitators en/of barriers van interventies om de palliatieve zorg in de langdurige zorg te verbeteren. Collingridge Moore, et al. (2020)
The Prevalence and Determinants of Neuropsychiatric Symptoms in Late-Stage Parkinsonism Adrianus L A J Hommel et al., Care of Late‐Stage Parkinsonism Consortium Een artikel over neuropsychiatrische symptomen bij mensen met late-fase ziekte van Parkinson. A.L.A.J. Hommel et al., 2020
RADPAC-PD: A Tool to Support Healthcare Professionals in Timely Identifying Palliative Care Needs of People With Parkinson's Disease Lennaerts-Kats H, van der Steen J, Vijftigschild Z, Steppe M, Meinders M, Munneke M, Bloem B, Vissers K, Groot M Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een tool (RADPAC-PD) waarmee hulpverleners tijdig de behoefte aan palliatieve zorg kunnen vaststellen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Lennaerts-Kats, et al. (2020)
Comparing Advance Care Planning in Young-Onset Dementia in the USA vs Belgium.... Van Rickstal R, De Vleminck A, Morrison S, Koopmans R, van der Steen J, Engelborghs S, Neugroschl J, Aldridge M, Sano M, Van den Block L Er is nog niet veel bekend over Advance Care Planning bij jonge mensen met dementie. In dit artikel wordt een studie beschreven waarin de overeenkomsten en verschillen over dit onderwerp tussen jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers uit Amerika en België is onderzocht. van Rickstal, et al. (2020)
The quality of the relationship perceived by spouses of people with young-onset dementia. Bruinsma J, Peetoom K, Millenaar J, Köhler S, Bakker C, Koopmans R, Pijnenburg Y, Verhey F, de Vugt M Dementie op jonge leeftijd heeft grote impact op de kwaliteit van de partnerrelatie. Uit deze studie blijkt dat de kwaliteit van de relatie over de tijd verslechtert. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn zowel kenmerken van de partner als van degene met dementie. Partners helpen zicht te krijgen op deze factoren kan hen helpen om positievere houding te krijgen tegenover hun partnerrelatie en de kwaliteit van hun relatie en de zorg te verbeteren. Bruinsma, et al (2020)
Specific components of a complex depression care program can affect staff outcomes differently: post-hoc analyses of a stepped-wedge cluster-randomized trial in nursing homes. Leontjevas R, Hooijschuur L, Smalbrugge M, Koopmans R, Gerritsen D In dit artikel wordt gekeken naar de effecten van zorgprogramma Doen bij Depressie op zorgmedewerkers. Het blijkt dat het invoeren van een complex zorgprogramma tegenstrijdige effecten kan hebben op zorgmedewerkers. Het is daarom belangrijk om de gevolgen van de verschillende componenten van het programma op de zorgmedewerkers los te evalueren. Leontjevas, et al (2020)