Toolkit delier

Het delier in de langdurige zorg is vaak een ondergeschoven kindje. Deze toolkit biedt houvast.

Het delier in de langdurige zorg wordt vaak onvoldoende herkend en behandeld, zowel thuis als in het verpleeghuis. Zeker wanneer het optreedt bij iemand met reeds ontwikkelde cognitieve achteruitgang. Het schrikbarend vaak ontbreken van een delierprotocol in de organisatie is een signaal van verwaarlozing van het delier. Het UKON-expertteam delier streeft naar het optimaliseren van de zorg en behandeling.

De tool

Deze toolkit biedt handvatten voor optimale multidisciplinaire delierzorg in de langdurige zorg. Die zich richt op preventie, herkenning en behandeling van
een delier. De focus ligt op psychogeriatrische, somatische en terminale cliënten in de thuis- en verpleeghuiszorg. 

De toolkit delier bestaat uit:

  • De leidraad delier (2021)
  • Het filmpje Herkennen van een delier (2019)
  • Een presentatie over delier (2019)
  • Patiënteninformatie over delier (2019)

De nieuwe Leidraad delier biedt voldoende handvatten om op gestandaardiseerde wijze de delierzorg optimaal op te pakken en te regelen. Inhoudelijk zijn er een aantal highlights:

  • Kennis, ervaring en het kennen van de bewoner/client zijn belangrijk om de klinische diagnose delier te kunnen stellen.
  • Een bewustwording bij alle zorgverleners dat er een delier kan spelen.
  • Het behandelen van een delier is in eerste instantie het bieden van optimale basiszorg en het achterhalen van mogelijke oorzaak.
Deel deze pagina