SPAN+

Empowerment bij dementie

Inleiding
Dementie heeft ingrijpende gevolgen in het dagelijks leven. Mensen met dementie verliezen vaardigheden in verschillende domeinen en worden in toenemende mate afhankelijk van (mantel)zorg. Om de capaciteiten van mensen met dementie beter te kunnen aanspreken en ondersteunen is het belangrijk om te weten wat de relevante en werkzame onderdelen zijn van bestaande ondersteuningsprogramma’s voor ‘eigen kracht’ (empowerment) en hoe deze worden toegepast. Samen met input van de doelgroep wordt deze informatie gebruikt om een eerder ontwikkeld ondersteuningsprogramma voor jonge mensen met dementie (www.spankrachtbijdementie.nl) geschikt te maken voor oudere mensen met dementie. Dit programma focust op eigen kracht, waardoor mensen met dementie zich bewuster kunnen worden van hun eigen mogelijkheden. Dit kan zelfvertrouwen, betrokkenheid in de samenleving en wederkerigheid van sociale contacten bevorderen. Hierdoor ontstaan kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven.  

Doelstelling
Het doel van deze studie is het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van een ondersteuningsprogramma (SPAN+) die zorgprofessionals, samen met mensen met dementie en hun naasten, kunnen inzetten om de eigen kracht van de persoon met dementie te ondersteunen. 

Methode
Dit project is een actieonderzoek: de ‘mensen waar het om gaat’ hebben zelf een grote rol in het onderzoek. We ontwikkelen een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie, zowel thuis en in het verpleeghuis. Daarna bekijken we of het SPAN+ programma effectief en toepasbaar is. Na eventuele bijstelling wordt de uiteindelijke versie verspreid. 

Waar zijn we nu?
De eerste versie van het SPAN+ ondersteuningsprogramma is ontwikkeld op basis van (1) groepsbijeenkomsten met mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals, (2) een survey in samenwerking met Alzheimer Europe over bestaande empowermentprogramma’s en (3) een literatuurstudie. 

Op dit moment maken we een verbeterde versie van het SPAN+ programma, en een praktische handreiking voor zorgprofessionals en organisaties om met SPAN+ aan de slag te gaan. De SPAN+ materialen (verpleeghuis en thuis) zijn na afloop van het onderzoek (begin 2024) beschikbaar. 

Heb je interesse op de hoogte gehouden te worden? Laat je contactgegevens achter op: www.radboudumc-surveys.nl/elg/v206/index.php/584521?lang=nl

Start onderzoek
Januari 2018

Logo SPANplus

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw en Deltaplan Dementie van Alzheimer Nederland.

Publicaties

Evaluation of the SPAN intervention for people living with young-onset dementia in the community and their family caregivers: a randomized controlled trial Bielderman, A., van Corven, C.T.M., Koopmans, R.T.C.M., Leontjevas, R., de Vugt, M.E., Bakker, C., & Gerritsen, D.L. Download bestand
Defining empowerment for older people living with dementia Van Corven C, Bielderman A, Wijnen M, Leontjevas R, Lucassen P, Graff M, Gerritsen D Focussen op de mogelijkheden van mensen met dementie, in plaats van op wat niet meer kan. Voor dit artikel onderzochten de auteurs wat het concept empowerment betekent en inhoudt voor mensen met dementie. Dit onderzochten zij door middel van groepsdiscussies en interviews met mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers en zorgprofessionals.
Empowerment for people living with dementia: An integrative literature review Van Corven, C. T., Bielderman, A., Wijnen, M., Leontjevas, R., Lucassen, P. L., Graff, M. J., & Gerritsen, D. L. Download bestand
Empowering interventions for people living with dementia: A European survey. van Corven, C.T.M., Bielderman, A., Diaz Ponce, A., Gove, D., Georges, J., Graff, M.J.L., Gerritsen, D.L. Download bestand
Family caregivers' perspectives on their interaction and relationship with people living with dementia in a nursing home: a qualitative study. Corven, van C.T.M., Bielderman, A., Lucassen, P.L.B.J., Verbeek, H., Lesman-Leegte, I., Depla, M.F.I.A., Stoop, A., Graff, M.J.L, Gerritsen, D.L. Download bestand
Promoting empowerment for people living with dementia in nursing homes. Development and feasibility evaluation of an empowerment program. van Corven, C., Bielderman, A., Wijnen, M., Leontjevas, R., Lucassen, P. L., Graff, M. J., & Gerritsen, D. L Download bestand
Bestanden
Artikel SPAN+ in Dementia In Europe Artikel Alz Over Empowerment Bij Dementie
Deel deze pagina