Weten wat werkt

Een onderzoek naar welbevinden van mensen met dementie

In het project ‘Weten wat werkt: Welbevinden van mensen met dementie’ beogen we een beeld te krijgen van wat maakt dat mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie zich goed voelen en wat ze doen om dit welbevinden te realiseren en te behouden.

Inleiding

In het onderzoek naar welbevinden van mensen met dementie is het leven mét dementie vaak het centrale uitgangspunt. Op dit moment is er geen onderbouwing voor de stelling dat het welbevinden van mensen met dementie in de basis anders is dan dat van mensen zonder dementie. Daarom gaan we er in dit onderzoeksproject vanuit dat het realiseren van welbevinden niet afhankelijk is van de dementie die iemand heeft. Zo verwachten we een breder beeld van vaardigheden en hulpbronnen te vinden. In dit onderzoeksproject richten we ons op mensen met dementie die een hoog niveau van welbevinden ervaren. Zij vertellen zelf hoe zij welbevinden realiseren en wat hen hierin helpt.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manieren waarop mensen met dementie welbevinden realiseren.

Methode

Dit project is een kwalitatief onderzoeksproject. Thuiswonende mensen met dementie die een hoog welbevinden ervaren kunnen hun ervaringen delen in een interview of in een focusgroepbijeenkomst.

Waar zijn we nu?

In het voorjaar en de zomer van 2021 vinden de interviews en focusgroepbijeenkomsten plaats. Vervolgens worden de data geanalyseerd en de resultaten beschreven.

Looptijd

1 oktober 2019 t/m 30 september 2021.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland.

Deel deze pagina