Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van de deelnemers en onze docenten. Wat is de meerwaarde van de training, cursus of scholing? En wat hebben de deelnemers geleerd? Dit zijn hun ervaringen.


De ervaringen met de cursus doen bij Depressie

Claire Boumans, docent van de cursus Doen bij Depressie, vertelt over haar ervaringen en het belang van de de cursus Doen bij Depressie. 

'De interventies die ingezet worden zijn wetenschappelijk onderbouwd. Dit vergroot de kwaliteit van zorg en behandeling die we samen bieden aan de oudere met een depressie' - Claire Boumans

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan verder!

De ervaringen met de workshop BIJ  ONS

Eveline Berendsen-van Os, deelnemer aan de workshop BIJ ONS, vertelt over haar ervaringen tijdens de workshop en over de eerste reacties van het zorgteam.

'Ook vond ik de bewustwording dat er met kleine aanpassingen in de huiskamers al effect behaalt kan worden waardevol. Het is dus niet noodzakelijk om grote ingrijpende wijzigingen in de huiskamers door te voeren om de BIJ ONS workshops van meerwaarde te laten zijn.' - Eveline Berendsen - van Os

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan verder!

Anne Parênt, architect bij Gortemaker Algra Feenstra architecten en begeleider van de workshop BIJ ONS, vertelt over haar ervaringen en over het belang van de workshop BIJ ONS

'Ook ouderen hebben recht op een fijne plek om te kunnen wonen. Met mijn werk als architect hoop ik hier aan bij te kunnen dragen.' - Anne Parênt

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan verder!

De ervaringen met de training Focussen

Josja Hermsen, docent van de training Focussen, vertelt over haar ervaringen en de meerwaarde van de training.

'De interventies sluiten goed aan bij de cliënt én de ervaringen van een zorgteam, waardoor ze eenvoudig over te brengen zijn en uit te leggen aan naasten en familie.' - Josja Hermsen

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan verder!

 

Liselot Meutstege-Oonk, deelnemer aan de training Focussen, vertelt over haar ervaringen en de meerwaarde van de training.

'Het volgen en sturen is een principe wat je tijdens de scholing leert en vervolgens in de praktijk (zowel op je werk maar ook thuis) ineens begint te herkennen en toe te passen. Heel leuk om te merken en nog leuker als het volgen en sturen ook het gewenst resultaat oplevert!' - Liselot Meutstege-Oonk

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan verder!

 

De vakgroep psychologen van ZZG Zorggroep vertelt over de ervaringen met de training Focussen en de meerwaarde die zij zien in het gebruik van de methodiek Focussen.

De methodiek is theoretisch goed onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en biedt ook zicht op de implementatie ervan binnen teams. Er is volop ruimte om met de methodiek te oefenen.

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan verder!