UKON Academy

Hét scholingsplatform voor jou als (toekomstige) zorgprofessional!

Doen bij Depressie

Depressie heeft allerlei negatieve gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Het opsporen en behandelen van depressie is dus erg belangrijk. Gemiddeld heeft zo’n 30% van alle verpleeghuisbewoners een depressie. De prevalentie is hoger dan bij thuiswonende ouderen. Toch worden symptomen vaak niet opgemerkt. Zorgmedewerkers weten dikwijls niet waarop ze moeten letten en depressieverschijnselen kunnen op symptomen van andere aandoeningen lijken, zoals dementie en apathie. Het multidisciplinair zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ kan hier uitkomst bieden. Het zorgprogramma is door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht en in 2014 erkend als effectieve interventie door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg. Het zorgprogramma is opgenomen in de Database Effectieve Interventies Interventie Doen bij Depressie (databankinterventies.nl)

Inleiding cursus
PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg (PgD) organiseert in samenwerking met het UKON de cursus ‘Doen bij Depressie’. Deze bestaat uit een lesprogramma van drie dagdelen verdeeld over twee dagen. De cursus richt zich op (GZ-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken. Aan de orde komen: Theorie en uitvoering van het multidisciplinaire zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ met daarin aandacht voor apathie en de psychotherapeutische interventie ‘Dierbare Herinneringen’. Naast deze cursus biedt het UKON verschillende materialen aan rondom Doen bij Depressie. Denk aan een handboek, een handleiding voor toe te passen vragenlijsten en een behandelmodule Psycho-Motorische Therapie.

Docenten
Debby Gerritsen (ouderenpsycholoog en Hoogleraar aan het Radboudumc Nijmegen), Riët Daniel (GZ-psycholoog en seksuoloog bij Archipel Zorggroep Eindhoven) en Claire Boumans (GZ-psycholoog bij GGZ Oost-Brabant en Hoofddocent keuzemodule ouderen en gezondheidspsychologie bij de GZ-opleiding Radboud Universiteit Nijmegen).

Hoe ziet de cursus eruit?
Dag 1: 18 oktober 2024
De eerste dag staan we vanuit een theoretische achtergrond stil bij het onderwerp depressie en ouderen in het algemeen, het zorgprogramma Doen bij Depressie en de psychotherapeutische interventie Dierbare Herinneringen Therapie (DHT). Waarin verschillen ouderen van jongeren als het gaat om depressie? Wat maakt dat het zorgprogramma op deze manier is samengesteld? Wat kan je doen aan preventie, signalering, diagnostisering, indicering en behandeling? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wat is de achtergrond en het werkingsmechanisme van Dierbare Herinneringen Therapie? Hoe is het protocol Dierbare Herinneringen Therapie vormgegeven? Naast antwoord op deze vragen zal er deze dag geoefend worden met gespreksvaardigheden en het toepassen van verschillende stappen van het protocol DHT in de praktijk.

Dag 2: 29 november 2024
Als voorbereiding op de tweede dag, wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij/zij met het protocol Dierbare Herinneringen therapie (DHT) gaat oefenen in de praktijk en dat hier beeldmateriaal van gemaakt wordt. De deelnemer selecteert een kort fragment van dit beeldmateriaal, dat de tweede dag plenair besproken zal worden. Het krijgen van feedback op eigen beeldmateriaal, het zien van beeldmateriaal van anderen en het geven van feedback op beeldmateriaal van anderen zorgt voor verdere bekwaming. De dag wordt afgesloten met theorie over apathie. Het opsporen, diagnosticeren en behandelen van apathie komt aan bod.

Duur
Het lesprogramma bestaat uit drie dagdelen verdeeld over twee dagen: 
Dag 1: 9:30-17:00 uur  
Dag 2: 9:30-13:00 uur 

Studielast
Cursus: dag 1 (7,5 uur) en dag 2 (3,5 uur) 
Voorbereiding en huiswerk: 6 uur 

Ervaringsverhalen
Claire Boumans, docent van de cursus Doen bij Depressie, vertelt over haar ervaringen en het belang van de cursus Doen bij Depressie.'

De interventies die ingezet worden zijn wetenschappelijk onderbouwd. Dit vergroot de kwaliteit van zorg en behandeling die we samen bieden aan de oudere met een depressie' - Claire Boumans

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan verder! 

Aanmelden
Overzicht
  • Soort Cursus
  • Locatie HNK Centraal Station, Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht
  • Voor wie Psycholoog
  • Thema Welbevinden & dementie op oudere leeftijd
  • Kosten €199,- (voor PgD leden) - €398,- (voor niet PgD leden)
  • Contact ukonacademy.elg@radboudumc.nl
  • Accreditatie Nee
Informatie & materiaal
Flyer Doen Bij Depressie
Tools
Doen bij Depressie
Deel deze pagina