De ervaringen met cursus Doen bij Depressie

Claire Boumans, docent van de cursus Doen bij Depressie, vertelt over haar ervaringen en het belang van de cursus Doen bij Depressie.

Claire Boumans, docent van de cursus Doen bij Depressie, vertelt over haar ervaringen en het belang van de cursus Doen bij Depressie.

Doen bij Depressie is een zorgprogramma dat is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk inzichten waarbij verbinding is gemaakt met de praktijk. De kracht van het zorgprogramma is dat het aansluit bij het multidisciplinair samenwerken, wat in de praktijk dagelijks al gebeurt. Het uitvoeren ervan vraagt meestal weinig ingrijpende veranderingen in het primaire proces. Vanuit een wetenschappelijk gefundeerde methodische aanpak wordt een cyclus multidisciplinair doorlopen. Hierbij is duidelijk beschreven wat er van wie verwacht wordt. Denk hierbij aan een medewerker uit de zorg, een specialist ouderengeneeskunde of een psycholoog. 

Claire Boumans - docent cursus Doen bij Depressie

De interventies die ingezet worden zijn wetenschappelijk onderbouwd. Dit vergroot de kwaliteit van zorg en behandeling die we samen bieden aan de oudere met een depressie!
Deelnemers van de cursus Doen bij Depressie

Deelnemers van de cursus Doen bij Depressie

De reden dat ik de cursus geef, is dat ik het belangrijk vind om mijn praktische ervaring met het zorgprogramma Doen bij Depressie en de gespreksmethode Dierbare Herinneringen Therapie te kunnen delen met andere collega’s. Ik hoop hen meer bekend en enthousiast te kunnen maken over deze wetenschappelijk onderbouwde interventie, met als doel dat deze in de praktijk vaker wordt ingezet. In de cursus wordt informatie gegeven over het zorgprogramma en er is veel ruimte voor het oefenen van gespreksvaardigheden in een veilige, respectvolle sfeer. Aandachtspunten en leerpunten worden besproken. Het goed uitvoeren van Doen bij Depressie en de Dierbare Herinneringen Therapie is minder vanzelfsprekend dan je van tevoren denkt. Tegelijkertijd heb je na het volgen van de cursus voldoende input gekregen om er in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan!

UKON-tool: Doen bij Depressie
Depressie is een groot probleem in verpleeghuizen. Het zorgprogramma Doen bij Depressie, ontwikkeld door het UKON, kan uitkomst bieden. Het UKON heeft verschillende materialen ontwikkeld, benieuwd naar de materialen? Bekijk de tool: Doen bij Depressie.

UKON Academy: cursus Doen bij Depressie
De cursus bestaat uit een lesprogramma van drie dagdelen verdeeld over twee dagen. De cursus richt zich op (GZ-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken. Meer weten over de cursus? Bekijk de cursus Doen bij Depressie.

Meer weten over de UKON Academy?
Wil je meer informatie over de UKON Academy of over het aanbod? Neem dan contact op met iemand van de UKON Academy! Neem contact met ons op.