Delier

Het thema delier staat bij het UKON centraal om de zorg en behandeling bij een delier te optimaliseren.

Expertteam delier

De aanleiding om een UKON-expertteam delier te starten is dat het delier in de langdurige zorg onvoldoende herkend wordt en daardoor ook onvoldoende behandeld (Kentin e.a., TGG 2019; 5). Dat terwijl het delier de kwaliteit van leven van de bewoner/cliënt ernstig benadeelt én dat het grote impact heeft op zowel familieleden, medebewoners en de zorg die we bieden. Zowel thuis als in het verpleeghuis moet de delierzorg systematisch aangepakt worden. Het expertteam delier helpt hierbij, het steekt de koppen bij elkaar om de zorg en behandeling omtrent delier te optimaliseren. Het team bestaat uit professionals uit verschillende UKON-organisaties met de verschillende functies. Samen hebben zij de Toolkit delier ontwikkeld dat handvatten biedt bij het bieden van delierzorg.

Naast de Toolkit delier heeft er ook een webinar Implementatie Delierzorg plaats gevonden.

Deel deze pagina