De UKON-stuurgroep

Misschien weet je al wie er in de UKON-stuurgroep zit en wat zij doen, nee niet? Lees vooral verder.

Wie zit er eigenlijk in de stuurgroep?

Elke UKON-organisatie heeft een wetenschapscommissie (UKON-commissie), de voorzitters van deze commissies zijn de (waarnemend) stuurgroepleden. Dat zijn er 19 in totaal dus. Zij vormen de schakel tussen het UKON en de organisatie. Vier keer per jaar komen zij samen om kennis te delen en acties uit te zetten. Benieuwd naar de personen? Bekijk ‘onze mensen’

Stuurgroepoverleg

Op donderdag 9 juni kwam de stuurgroep bij elkaar op locatie Oranje Nassau’s Oord  van Zinzia Zorggroep. Waar bestuurder Hans Somer ons verwelkomde. Ons stuurgroepoverleg start altijd met een lunch en inspirerend voorprogramma van de gastorganisatie. Maréll en Anouk namen ons mee in het praktijkonderzoek wat zij hebben uitgevoerd op hun revalidatieafdelingen, wat resulteerde in een prachtig revalidatiebord (hierover binnenkort meer informatie).

Na het vaststellen van de agenda gaan we van start. Omdat wij elkaar zo lang niet meer fysiek gezien hebben beginnen we met ‘speeddaten’. Even kort in groepjes bijpraten. Het inhoudelijke programma staat deze keer in het teken van drie onderwerpen: cliëntparticipatie, met als speciale gast Geeske Raams (lid van UKON-cliëntpanel), onderwijs, met speciale gast Anja Harlaar (linking-pin ROC Nijmegen) en implementatie. Na de pitches door de procesbegeleiders gaan wij in groepen in gesprek in drie verschillende rondes. Na een korte terugkoppeling zit dit stuurgroepoverleg er alweer op.

Het was weer een inspirerende middag met mooie praktische voorbeelden!