Maak kennis met Annelien en Elcke

Annelien van Heumen en Elcke Karthaus zijn beide externe coaches op het SBAR project en werken daarnaast als docenten verpleegkunde aan HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen.

Maak kennis met Annelien van Heumen en Elcke Karthaus - Externe Coaches SBAR project

Elcke is verpleegkundig specialist van oorsprong en werkt momenteel als docent aan de opleiding Verpleegkunde op de HAN. Annelien is van oorsprong HBO-verpleegkundige en werkt momenteel als docent aan de opleiding Verzorgende-IG op het ROC in Nijmegen. Beiden vinden we het waardevol om onderwijs, de praktijk en onderzoek met elkaar te verbinden zodat we van en met elkaar kunnen leren.

Annelien van Heumen & Elcke Karthaus

Annelien van Heumen & Elcke Karthaus

Het SBAR project

Als verpleeghuisbewoners plotseling verslechteren is een optimale communicatie van groot belang, echter maar al te vaak is de communicatie niet gestructureerd en wisselend van kwaliteit tussen verzorgenden, verpleegkundigen (V&V) en artsen. In de praktijk is er behoefte aan een methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties. De SBAR-methode is zo’n gestructureerde methode. De methode omvat het in kaart brengen van de situatie van een bewoner volgens een aantal vaste onderdelen waardoor een goed beeld ontstaat van de situatie en waardoor vervolgens passende zorg en behandeling ingezet kan worden. Ondanks de bewezen effectiviteit en de eenvoud van de SBAR, lukt het V&V in verpleeghuizen niet of onvoldoende om de SBAR te implementeren.

In het SBAR project gaan 4 verpleeghuizen met ieder 4 afdelingen aan de slag met het implementeren van de SBAR. De implementatie is gericht op de V&V, bestaande uit de leden van de zorgteams en de triageverpleegkundigen, ook de medisch behandelaren worden betrokken bij de implementatie. De implementatie wordt gefaciliteerd door externe coaches Annelien en Elcke.

We vinden het waardevol om onderwijs, de praktijk en onderzoek met elkaar te verbinden zodat we van en met elkaar kunnen leren. - Annelien van Heumen & Elcke Karthaus

"In maart gaan we een SBAR-expert dag organiseren voor alle betrokkenen werkend bij de verschillende deelnemende instellingen. We kijken uit naar deze leuke dag vol enthousiasmerende werkvormen en ruimte voor netwerken tussen de verschillende instellingen. We zijn benieuwd wat het effect hiervan zal zijn op de implementatie van de SBAR. We hopen dat de SBAR-experts na afloop hun ervaringen kunnen inzetten om de implementatie succesvol te maken."