Maak kennis met José van Berkum

Ik kijk erg uit naar het meedenken over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van wonen, welzijn en technologie.

Maak kennis met José van Berkum - Lid van het UKOn-cliëntpanel

Van huis uit ben ik communicatiewetenschapper/-adviseur. Ik heb in Nijmegen psychologie en communicatiewetenschap gestudeerd en ben vervolgens gaan werken voor gemeentes, zorg- en kennisinstellingen. Voor mij is een communicatieve organisatie van groot belang. Een organisatie die snapt waarom communicatie met de cliënt en zijn/haar familie hét verschil kan maken. En die vanuit de organisatie daarvoor richtlijnen krijgt.

Ik ben aangehaakt vanuit het doelgroeppanel van Netwerk100. In eerste instantie omdat ‘domotica’ op de agenda stond en technologie in brede zin het onderwerp is waar ik me de laatste jaren intensief mee heb beziggehouden. Wonen, welzijn & technologie is steeds meer met elkaar verbonden en samenwerking rondom deze thema’s wordt steeds belangrijker.

José van Berkum - Lid van het UKON-cliëntpanel

José van Berkum - Lid van het UKON-cliëntpanel

Ik kijk erg uit naar het meedenken over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van wonen, welzijn en technologie. Hierbij moet natuurlijk de belevings- en ervaringswereld van de gebruikers centraal staan. Daarbij vind ik dat goede communicatie een kritische voorwaarde is om deze ontwikkelingen te laten slagen. Interessant aan onderzoek vind ik vooral de vooronderstellingen die vaak ten grondslag liggen aan een onderzoeksopzet. Vooronderstellingen die kunnen leiden tot minder bruikbare resultaten, omdat de eindgebruiker niet goed genoeg bevraagd is. Daarin kan aandacht voor communicatie helpen: aandacht voor helder taalgebruik, duidelijke formuleringen, zowel in woord als geschrift en digitaal.  

Wat me aanspreekt is Machteld Huber, van het concept ‘positieve gezondheid’, vanwege de verwevenheid van lichaam en geest en het kijken naar de hele mens, niet alleen naar zijn/haar ziekte. Dat gebeurt nog steeds teveel. Daarnaast is het motto van José, met credits voor Loesje, leven is het meervoud van lef.