Extramurale behandeling

Het expertteam extramurale behandeling deelt kennis en ervaringen om zo de eerstelijn te kunnen ondersteunen.

Zorg voor thuiswonende ouderen

De zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen is toenemend complex. Twee of meer chronische ziekten tegelijk (multimorbiditeit) komt vaak voor en veel ouderen gebruiken vijf of meer geneesmiddelen (polyfarmacie), waardoor zij (extra) risico's lopen op bijvoorbeeld vermijdbare ziekenhuisopnames. De complexiteit neemt vaak nog verder toe als er sprake is van dementie. Dit vereist integrale, afgestemde en proactieve zorg. De huisarts, die doorgaans reactief en vraaggestuurd werkt heeft hiervoor vaak onvoldoende expertise in huis. Inzet van professionals die traditiegetrouw intramuraal werken (specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, ergotherapeuten, psychologen) kan helpen om deze complexe problematiek te ondersteunen. Vanuit de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) wordt er in toenemende mate gewerkt aan zogenaamde eerstelijnspraktijken.

In het Expertteam Extramurale Behandeling zijn diverse professionals vertegenwoordigd, die betrokken zijn bij de opzet van eerstelijnspraktijken én ervaring hebben met werken in de eerstelijn. Zij wisselen kennis en ervaringen uit om zo best practices te achterhalen en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Waar is het team mee bezig (geweest):

  • Er zijn extramurale handreikingen over diagnostiek bij cognitieve stoornissen en probleemgedrag opgeleverd. 
  • Borging van specifieke expertise in de eerste lijn staat centraal. Er wordt samen gekeken naar de kansen van nieuwe wet- en regelgeving en inhoudelijke vraagstukken.  
Deel deze pagina