Revalidatie met oude vrouw

Dementie op oudere leeftijd

Dementie op oudere leeftijd is één van de zes programmalijnen van het UKON. Dit is een deelprogramma van het onderzoeksprogramma Ouderenzorg en langdurige zorg.

Het deelprogramma 'Dementie op oudere leeftijd' richt zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg van thuiswonende en in een zorginstelling wonende oudere mensen met een dementie. De nadruk ligt daarbij onderzoek naar probleemgedrag, psychosociale interventies en psychofarmaca en netwerkzorg.

Tools
Werkwijze: Analyse cognitieve stoornissen Gesprekshulp latere levensfase bij dementie
Deel deze pagina