Maak kennis met Toine van de Wouw

Toine is lid van het UKON-cliëntpanel. Als praktijk ervaringsdeskundige brengt Toine enorm veel kennis met zich mee.

Maak kennis met Toine van de Wouw - Lid van het UKON-cliëntpanel

Ik heb een medische en chemische achtergrond en heb gewerkt in de Nucleaire geneeskunde. Doordat mijn vrouw een zware hersenbloeding kreeg en nu in een verzorgingshuis verblijft ben ik met deze zorgsector in contact gekomen.

Ik doe veel vrijwilligerswerk bij enkele instellingen en mijn voorkeur gaat dan voornamelijk uit naar de techniek en communicatie.

Door dit vrijwilligerswerk heb ik een ruime blik gekregen op de zorgsector. Dat is dan waarschijnlijk ook de reden dat ik een schrijven ontving van het UKON over de oprichten van een cliëntenpanel. Dat leek me wel iets voor mij en ik heb mij dan ook direct aangemeld. Als praktijk ervaringsdeskundige kan ik daarin zeker een bijdrage leveren. 

 

Toine van de Wouw - Lid UKON-cliëntpanel

Toine van de Wouw - Lid UKON-cliëntpanel

Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt - Peter Drucker

Praktijk

Binnen het cliëntpanel van het UKON vertegenwoordigen we de cliënten die zorg nodig hebben. Als spreekbuis voor hen kunnen we verbeteringen en vernieuwingen inbrengen die zowel voor het zorgsysteem als ook voor de cliënt een belangrijke meerwaarde kunnen hebben. Als ervaringsdeskundige kijken we vanuit het oogpunt van de cliënt naar de zorg en ik dan specifiek naar de techniek en daarvan weer de communicatie. De cliënt staat daarin altijd centraal. Het verbeteren van de communicatie is een interessant onderdeel hierbij.

Voor 2023 heb ik veel aandacht voor patiënten met afasie en hoop voor hen een bijdrage in de communicatie te kunnen bewerkstellingen.