Maak kennis met Dinie Somer

Dinie is lid van het UKON-cliëntpanel. Voor Dinie is belangrijk: samen doen en kansen zien om het onmogelijke mogelijk te maken.

Maak kennis met Dinie Somer - Lid van het UKON-cliëntpanel

In mijn omgeving en ook persoonlijk heb ik gemerkt dat duidelijkheid over wat je kunt verwachten als je een vraag over benodigde hulp stelt heel belangrijk is. Daarbij is het nogal eens zo dat de professional en de hulpvrager van verschillende uitgangspunten uitgaan. Ik herinner mij de vraag tijdens een revalidatieperiode: wat wil zelf weer graag kunnen? Mijn antwoord: zelf de hond weer uit kunnen laten. Voor mij heel belangrijk! En het is ook gelukt. Hierbij bleek het heel belangrijk te zijn samen te werken. Juist die samenwerking heeft mij ertoe gebracht om aan te haken bij het cliëntpanel: samen, cliënt, professional.  Het onmogelijke mogelijk maken.

Ik vind het heel belangrijk dat juist bij onderzoek uitgegaan wordt van duidelijke vragen, die tijdens het onderzoek best aangepast mogen worden, maar in onderling overleg. Vraag je als professional  af "wat heeft de cliënt/zorgvrager aan mijn onderzoek". Betrek de cliënt/zorgvrager als gelijkwaardiger partij bij het onderzoek, hij/zij is immers ervaringsdeskundige.  Meld resultaten en meld ook als er niets te melden valt.

Dinie Somer - Lid UKON-cliëntpanel

Dinie Somer - Lid UKON-cliëntpanel

Voor mij is belangrijk: samen doen en kansen zien om het onmogelijke mogelijk te maken.

Persoonlijk heb ik het meest met welzijn.  Hoe je welzijn invult is voor iedereen verschillend. Samen een puzzel oplossen, een prettige omgeving, noem maar op. Voor een ander is het misschien op vakantie gaan, skiën in de Alpen. Hierbij is het ook een kwestie van mogelijkheden, maar ook van mogelijkheden creëren. Ik ben ook heel benieuwd wat onderzoek op dat terrein op gaat leveren en hoe ik hier mijn steentje aan bij kan dragen. Een van de aspecten van welzijn is natuurlijk veiligheid en hoe kun je borgen dat iemand zich veilig voelt.

Voor 2023 wens ik van toegevoegde waarde te zijn voor onderzoeken die de toekomst van de ouderenzorg positief beïnvloeden.