Oude vrouw met dochter

UKON 2018-2023

De toekomst van het UKON, hoe ziet dat eruit? Wat is onze focus en hoe werken wij hier samen aan?

Focus komende jaren 

Wij richten onze activiteiten op 7 speerpunten die voor de komende jaren geformuleerd zijn. Hoe wij dit precies doen kun je lezen in UKON 2018-2023 - Naar een duurzame kennisinfrastructuur

UKON in beeld: infographic

Elk speerpunt heeft een eigen UKON-werkgroep die samen werken aan gestelde doelen en doelstellingen. Deze werkgroepen bestaan uit een UKON-coördinator en bestuurders, stuurgroepleden en (zorg)professionals uit onze organisaties. 

De toekomst

Oudere mensen met een chronische ziekte blijven steeds langer thuis wonen. Daarmee neemt de complexiteit van de zorg binnen onze instellingen toe. Ook neemt de complexiteit van de zorgvraag toe en speelt technologie een steeds grote rol. Al deze ontwikkelingen vragen meer specifieke expertise. 

Er moet veel werk verzet worden met (nog steeds) te weinig zorgverleners en door de vergrijzing neemt de druk op de eerste lijn verder toe. Wij staan samen voor deze uitdagingen. De continu veranderende en complexe werkelijkheid vraagt om innovatieve onderzoeksmethodes die effect en meerwaarde laten zien in de betekenis voor de cliënt. Ons doel is de kwaliteit van leven én van de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte te verbeteren. 

Wij willen dit realiseren door kennis te ontwikkelen (=onderzoek), deze kennis te delen en te vertalen in praktische producten voor deskundigheidsbevordering (= onderwijs en opleiding) en de kennis te implementeren in de zorgpraktijk (=modelpraktijk).