UKON 2018-2023

De toekomst van het UKON, hoe ziet dat eruit? Wat is onze focus en hoe werken wij hier samen aan?

Focus komende jaren 

In totaal zijn er zeven speerpunten. De komende jaren zijn er drie focusspeerpunten die extra aandacht behoeven. Dit zijn; De kracht van leren, Samen met cliënt en mantelzorger en Resultaten in de praktijk.

Elk speerpunt heeft een eigen UKON-werkgroep die samen werken aan gestelde doelen en doelstellingen. Deze werkgroepen bestaan uit een UKON-coördinator en bestuurders, stuurgroepleden en (zorg)professionals uit onze organisaties. 

De toekomst

Oudere mensen met een chronische ziekte blijven steeds langer thuis wonen. Daarmee neemt de complexiteit van de zorg binnen onze instellingen toe. Ook neemt de complexiteit van de zorgvraag toe en speelt technologie een steeds grote rol. Al deze ontwikkelingen vragen meer specifieke expertise. 

Er moet veel werk verzet worden met (nog steeds) te weinig zorgverleners en door de vergrijzing neemt de druk op de eerste lijn verder toe. Wij staan samen voor deze uitdagingen. De continu veranderende en complexe werkelijkheid vraagt om innovatieve onderzoeksmethodes die effect en meerwaarde laten zien in de betekenis voor de cliënt. Ons doel is de kwaliteit van leven én van de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte te verbeteren. 

Wij willen dit realiseren door kennis te ontwikkelen (=onderzoek), deze kennis te delen en te vertalen in praktische producten voor deskundigheidsbevordering (= onderwijs en opleiding) en de kennis te implementeren in de zorgpraktijk (=modelpraktijk).