Professionals aan het werk 1

SABA

Samen in Actie bij Apathie: het ontwikkelen en testen van een praktische methode gericht op het geven van handvatten in het omgaan met apathie bij dementie aan patiënten, naasten en zorgverleners.

Inleiding
Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Ongeveer de helft van de mensen met dementie krijgt te maken met apathie, wat zich uit in verminderde nieuwsgierigheid, emoties en initiatief.
Apathie is belastend voor naasten en heeft gevolgen voor de zelfstandigheid, de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met apathie. Uit onderzoek is gebleken dat een zinvolle daginvulling in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van mensen met dementie en er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt bij apathie. Veel mensen met dementie en apathie vinden het echter moeilijk om hun dagen betekenisvol in te vullen. Toch is er in de dagelijkse praktijk weinig aandacht voor apathie en wordt het vaak niet gericht behandeld. Daarnaast is het voor naasten of professionele zorgverleners vaak lastig om in te schatten of ze een persoon met dementie en apathie nu juist moeten stimuleren of met rust moeten laten. Daarom willen wij een praktische methode ontwikkelen om apathie te behandelen.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen en testen van een praktische methode, die er op gericht is mensen met dementie, hun naasten en professionele zorgverleners handvatten te geven in het omgaan met apathie in het dagelijks leven, Deze methode noemen we SABA: Samen in Actie bij Apathie.

Methode
Dit project is een actieonderzoek: de bewoners, naasten en medewerkers hebben zelf een grote rol in het onderzoek. Samen met de bewoners, naasten en medewerkers wordt in interviews en groepsgesprekken in kaart gebracht wat er moeilijk is en welke zaken juist helpen in de ondersteuning van mensen met dementie en apathie. Met deze informatie ontwikkelen we gezamenlijk een eerste versie van SABA en voeren een pilot uit. Deze pilot wordt met de deelnemers geëvalueerd, op basis waarvan SABA aangepast wordt. Daarna willen we SABA bij een grotere groep mensen testen en de inzet evalueren. Na eventuele bijstelling wordt de uiteindelijke versie verspreid.

Waar zijn we nu?
Op dit moment wordt SABA in de praktijk getest. 

Nieuwsbrief 


Start onderzoek
juni 2019

Dit onderzoek vindt plaats met medewerking van zorgorganisaties Archipel en de Zorgboog, beide onderdeel van UKON, het Radboudumc Alzheimer Centrum, het Amsterdam UMC en de Open Universiteit.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw, Alzheimer Nederland en Archipel.

Deel deze pagina