Netwerk

Raadpleeg je implementatieadviseur

Raadpleeg je implementatieadviseur is een adviesfunctie vanuit het UKON-bureau voor kartrekkers en/of projectleiders die werkzaam zijn bij de aangesloten zorg organisaties. Bijvoorbeeld over implementatie van UKON-tools of zorgtechnologie

Heb je een vraag voor Nicole of José? Mail dan je vraag naar ukon.elg@radboudumc.nl met in de onderwerpregel 'raadpleeg je UKON-implementatieadviseur'. Nicole of José neemt vervolgens contact op om de gestelde vraag in behandeling te nemen.