Raadpleeg je implementatieadviseur

Advies nodig bij implementatie van UKON-tools of zorgtechnologie? Wij denken met je mee om implementatie tot een succes te maken!

Advies nodig bij implementatie van UKON-tools of zorgtechnologie? Wij denken met je mee om implementatie tot een succes te maken!

Neem contact op met de implementatieadviseur
Vanuit het UKON-bureau bestaat de mogelijkheid om advies te vragen van de implementatie-adviseurs: Nicole Janssen, Simona van de Vinne en Charlotte van Corven. Kartrekkers, projectleiders of anderen die werkzaam zijn bij aangesloten zorgorganisaties kunnen contact opnemen via ukon.elg@radboudumc.nl met in de onderwerpregel ‘Raadpleeg je implementatieadviseur’.

Wat kunnen we voor jou betekenen?
• Sparren over implementatie van een nieuwe tool, methode of zorgtechnologie;
• Advisering over de keuze van implementatiemodel of -strategie of -werkwijze;
• Meedenken, bijwonen en procesbegeleiding van een startbijeenkomst;
• Feedback geven op het proces en de inhoud van de startbijeenkomst;
• Hulp bij het schrijven van een plan van aanpak;
• Deelnemen in een klankbordgroep of stuurgroep van een implementatietraject;
• In contact brengen met andere organisaties die ervaring hebben met implementatie
• Gebruik maken van expertise van het expertteam Implementatie;
• Advisering over scholing op het gebied van implementatie;
• Fungeren als implementatiecoach of buddy;
• Meedenken en adviseren over de borging en evaluatie van implementatie;
• Becommentariëren van een implementatiewijzer of handreiking;
• Organisatie van netwerkbijeenkomst voor het uitwisselen van ervaringen;
• Etc. etc.

Implementatieadviseurs

Nicole Janssen - netwerkcoördinator UKON, Simona van de Vinne - Netwerkcoördinator UKON, Charlotte van Corven - Netwerkcoördinator UKON

Materialen