Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

In tijden van Corona worden ook de verpleeghuizen hard getroffen. Wij denken aan de bewoners en hun naasten. Op deze pagina verzamelen we informatie voor- en verhalen vanuit onze verpleeghuizen.

Overzicht: warme zorg in coronatijden

Zeker nu de verpleeghuizen nog grotendeels zijn gesloten grijpt dit diep in in het dagelijks leven van bewoners en hun naasten. Ook voor de zorgmedewerkers is het een uitdaging en vraagt het een enorme inzet en creativiteit om iedere dag opnieuw bij te dragen aan welbevinden. Wij zien hartverwarmende en creatieve initiatieven ontstaan om bewoners toch fijne momenten te laten beleven. Heel erg mooi!

Initiatief van KNMG, KNGF, KNMT en KNOV

Initiatief van KNMG, KNGF, KNMT en KNOV

Op deze pagina vind je handige informatie van experts uit ons netwerk en mooie initiatieven bij onze verpleeghuisorganisaties. Onderaan een overzicht met externe informatieve links.

Trots!

Wij zijn ontzettend trots op alle medewerkers in de verpleeghuizen! 

Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe.

Het UKON-team

Psychosociale nazorg bij COVID-19: tips en adviezen

Nu steeds meer organisaties coronavrij raken, is het belangrijk oog te hebben voor de psychosociale en emotionele gevolgen van de coronacrisis voor medewerkers, bewoners en naasten. Deze zijn vaak pas op de lange termijn zichtbaar en kunnen ook lang aanhouden. Onderstaande tips en adviezen gaan over nazorg voor professionals door zorgmedewerkers, psychologen en managers en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Ons volgende adviesdocument zal gaan over nazorg voor cliënten en naasten.

Adviezen bij Nazorg COVID-19

Publicatie: uitdagingen coronacrisis voor de palliatieve zorg

Op dit moment verschijnen in wetenschappelijke tijdschriften in hoog tempo publicaties over Corona. In bijgevoegd commentaar beschrijft Raymond Koopmans, voorzitter van het UKON samen met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, België, de Verenigde Staten en Australië de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt op gebied van palliatieve zorg vanuit het perspectief van deze 5 landen. Het commentaar eindigt met een aantal aanbevelingen.

Lees hier het artikel (EN)

Kracht van het netwerk

Alle academische netwerken ouderenzorg zijn (gezamenlijk) bezig met onderzoek naar (de impact van) corona in verpleeghuizen in Nederland.

Van zowel onze eigen onderzoeken, als die van de andere academische netwerken, vind je op deze pagina informatie. Over de onderzoeken van de andere netwerken kun je op deze pagina lezen.

Verschillende UKON-organisaties leveren hun bijdrage aan de diverse onderzoeken.
Dat is de kracht van een netwerk!

 

 

Onderzoek naar verruiming bezoekregeling

Samen met AWO-ZL neemt het UKON de leiding in een onderzoek naar verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Hiertoe is met ingang van 11 mei op 26 verpleeghuislocaties - onder strikte voorwaarden - één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Meer weten over dit onderzoek? Klik hier

Enquête probleemgedrag in verpleeghuizen tijdens coronacrisis

Veel bewoners van verpleeghuizen, hun familie en zorgmedewerkers worden direct of indirect geraakt door de coronacrisis. Hoe zij worden geraakt is nog niet goed duidelijk, en over de gevolgen voor probleemgedrag verschillen de berichten sterk.
Het UKON wil daarom, samen met het AmsterdamUMC, exploreren wat de mogelijke gevolgen zijn van de coronamaatregelen voor probleemgedrag van mensen in verpleeghuizen. De enquête richt zich specifiek op behandelaren. Het Trimbos gaat onderzoek doen onder zorgmedewerkers, en zo vullen we elkaar aan.

Eerste resultaten bekend!

Bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere professionals hebben gereageerd op onze oproep een enquête in te vullen. Vandaag presenteren we de voorlopige uitkomsten, die zijn te lezen in deze factsheet.

Bij vragen kun je mailen met ukon.elg@radboudumc.nl

Eerste resultaten onderzoek naar prevalentie COVID-19 bij verpleeghuisbewoners

In de afgelopen weken hebben onze collega's van het UNO-VUmc door middel van een landelijke registratie in verschillende EPD's meer inzicht gekregen in de symptomen en het beloop van (vermoedelijke) COVID-19 bij verpleeghuisbewoners.
De bevindingen van dit onderzoek publiceren zij de komende tijd in diverse factsheets. Afgelopen week is de eerste factsheet verschenen.

Diverse UKON-organisaties hebben medewerking verleend aan dit onderzoek.
Meer informatie over dit onderzoek vind je hier.

Onderzoek gericht op kennis delen

UNO-UMCG en UNC-ZH gaan op verzoek van VWS en in afstemming met Verenso, Actiz en V&VN, gegevens verzamelen over de impact van COVID-19 in verpleeghuizen. Doel is om snel van elkaar te leren: kennis verzamelen, delen en toepassen! 

Zorgorganisaties die deelnemen aan dit onderzoek, delen wekelijks hun notulen van crisisoverleggen. De onderzoeksgroep analyseert deze notulen en koppelt de bevindingen wekelijks terug aan het RIVM en de deelnemende zorgorganisaties.

 

Uitleg onderzoek: samengevat

 

Onze collega's van Tranzo (Tilburg) deden een snelle literatuurstudie (hier in te zien) "om de zorg voor Nederlandse ouderen in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19 zo optimaal mogelijk te houden." Het advies dat hieruit voortkwam, hebben zij samengevat in twee handige factsheets: een voor zorgmedewerkers en mantelzorgers- en een voor het management van ouderenzorgorganisaties. Je kunt deze hier direct downloaden:

Factsheet voor zorgmedewerkers en mantelzorgers

Factsheet voor management

 

10 adviezen bij de coronacrisis

Het UKON-expertteam psychologen heeft een document opgesteld met 10 adviezen voor psychologen voor tijdens deze coronacrisis. Elke week werken zij 1 van deze adviezen verder uit.

Uitgebreidere informatie kan je vinden op de webpagina van het Expertteam psychologen

Psycholoog in de ouderenzorg: 10 adviezen bij de coronacrisis

Blog Anke Persoon

Anke Persoon is UKON-coördinator en onderzoeker V&V. Toen de oproep kwam aan oud-verpleegkundigen om bij te springen in de zorg, hoefde zij niet lang na te denken. Anke houdt een blog bij over haar ervaringen in het verpleeghuis, getiteld: Terug in de zorg.

Het pak en het masker (30-4-2020)

In deel drie van haar blog schrijft Anke over haar eerste dagen op een corona-afdeling. Over spanning en vooral: over de oneerlijke verdeling van beschermingsmiddelen tussen verschillende zorgsectoren. "We werken allemaal volgens de richtlijnen van het RIVM. Dus hoe kan dit nu?"

Lees hier Anke's blog

Een moeilijke situatie: wat kun je doen?

Het sluiten van de verpleeghuizen grijpt diep in in het dagelijks leven van bewoners en hun naasten, maar zeker ook bij zorgmedewerkers. Wat kun je doen?
'Het komt er in deze tijden nog meer op aan: hoe zorgen we voor het welbevinden van onze bewoners? Overleg met de psycholoog en activiteitenbegeleider over de psychosociale ondersteuning is nu extra belangrijk.' Aldus Debby Gerritsen, hoogleraar Welbevinden in de langdurige zorg. 'Ik vind het hartverwarmend om te horen hoe creatief zorgverleners zijn in het bezorgen van fijne momenten aan hun bewoners. En niet alleen in de verpleeghuizen zelf: in onze straat gaan alle kinderen tekeningen maken en die bezorgen bij een verpleeghuis in de buurt. Een privéconcert in de tuin is natuurlijk helemaal fantastisch, maar vergeet ook de kleine gebaren niet!'

Informatie & tips

Maritza Allewijn, GZ-psycholoog in de ouderenzorg en directeur PgD, over zorg voor mensen met dementie in tijden van corona:

Corona en zorg voor dementie

 

  Mooie initiatieven uit onze organisaties

Verpleeghuis in Brabant in de coronacrisis

De Wever is één van de eerste zorgorganisaties die intensief te maken kreeg met het coronavirus. Er zijn verscheidene artikelen verschenen over de Wever in het Brabants Dagblad. Lees de artikelen over:

Interview SVRZ

De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) interviewde SVRZ-verpleegkundige i.o. Cathelijne Verhelst, over haar ervaringen. Veel uitleg geven aan bewoners met een psychiatrische diagnose, niet te vaak het nieuws kijken en zo goed als mogelijk de protocollen naleven. “Af en toe krijg ik nog wel een knuffel van een cliënt. Dat gebeurt en kun je niet voorkomen”. Het hele interview lees je hier.

'Berichten van binnen'

Op hun website plaatst Zorggroep Maas en Waal regelmatig 'berichten van binnen': Verslagen van medewerkers of bewoners over hoe zij omgaan met de coronacrisis.
Op 9 april deed Evelien Wolbrink verslag van haar ervaringen. Zij is EVV'er op een afdeling voor mensen met dementie, waar corona is uitgebroken. 

'Iedere dag hebben we een medewerker Welzijn op de woning...Dat is fantastisch voor de mensen en geeft ons even lucht en ruimte.'

#Opfleurpost

Door het hele land zien we mensen die brieven schrijven of kunstwerkjes maken om bewoners in verpleeghuizen een hart onder de riem te steken. Een mooi voorbeeld bij onze organisaties: Attent Zorg en Behandeling volgde het voorbeeld van Liemerije en deed een oproep aan kinderen in de omgeving om ‘opfleurpost’ voor hun bewoners te maken.

Hoog bezoek voor cliënten van Archipel Dommelhoef

Bij alle verpleeghuizen worden creatieve manieren bedacht om bewoners in contact te laten komen met hun familie. Het mooie initiatief ‘Hoog bezoek’ van Archipel-medewerker Jolanda Bekkers, dat ervoor zorgt dat familieleden middels een hoogwerker langs kunnen gaan bij hun naaste in hetverpleeghuis, kreeg ook aandacht van het programma ‘nietalleen.nl’ van NPO1 en is terug te zien via deze link (vanaf 3.40). 

Interview door Management Impact

ZZG Zorggroep locatiemanager Arjen van Oostveen werd geïnterviewd door Management Impact over hoe zijn werk eruitziet tijdens de coronacrisis. Van Oostveen van een woonzorglocatie waar 65 ouderen met dementie wonen. Zijn verhaal geeft een mooi inzicht in hoe er zo goed mogelijk wordt samengewerkt en in de uitdagingen die de huidige korte-termijn focus met zich meebrengt. Lees het hele interview hier.

Gebruik van de slimme bril

Bij onze partnerorganisaties De Zorggroep en de Riethorst Stromenland loopt een pilot met de slimme bril, of Smart Glass, waarmee de zorgmedewerker contact kan leggen met een verpleegkundige of arts. Deze kan dan door de ogen van de zorgmedewerker meekijken en ondersteuning bieden. De Zorggroep heeft besloten om de bril nu al te gaan introduceren, als extra hulpmiddel in tijden van corona.

Gezamenlijk in beweging bij de Zorgboog

In de Gemertse Beweegtuin geven fysiotherapeuten Anja Bierens, Anja Peeters en Devi Appelhof iedere werkdag om 11.00 uur bewegingslessen namens de Zorgboog. De ouderen kunnen meedoen vanaf hun balkon of vanuit hun woning. Het initiatief kwam onder andere van het eerstelijnsbehandelcentrum Zorgboog in Balans. Janine Kooijman, manager van Zorgboog in Balans: “De ouderen kunnen niet naar de clubjes en groepjes waar zij normaliter wel heen zouden gaan. Het is nu júist belangrijk dat de ouderen fit en mobiel blijven. Daarom kwamen onze fysiotherapeuten met dit idee. De bewoners blijven zo toch in beweging en ze kunnen genieten van de muziek.”
Het volledige artikel van het Eindhovens Dagblad over dit initiatief bij de Zorgboog lees je hier.

Communicatiekaarten

 

 

Communicatiekaarten bij intensieve zorg

De beroepsvereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft drie verschillende communicatiekaarten ontwikkeld voor intensieve zorg aan coronapatiënten. Ze zijn bedoeld om de communicatie tussen zorgmedewerker en cliënt te ondersteunen. Zo kan een bewoner bijvoorbeeld aanwijzen hoeveel pijn hij heeft (VAS-score), of een pictogram of vraag aanwijzen wanneer verbaal communiceren niet lukt of te veel energie kost.

Science practitioner Eline van Buuren heeft deze kaarten verspreid op de quarantaine-afdeling bijde Waalboog.

Eline: 'Niet vergeten: Bij specifieke vragen m.b.t. de communicatie moet uiteraard de logopedist van de instelling (al dan niet op afstand) geconsulteerd worden.'

Telefonisch psychologische hulp voor familie en naasten

Stichting De Waalboog biedt telefonisch psychologische hulp aan familie en naasten die nu de bewoners van hun locaties niet meer kunnen bezoeken. Ook bewoners zelf die niet begrijpen waarom ze ineens alleen moeten blijven, krijgen extra begeleiding. De Gelderlander wijdde hier 25 maart een artikel aan.

Luisterlijn voor mantelzorgers

Ook voor mantelzorgers is dit een hele heftige tijd. Als je gewend bent om dagelijks of regelmatig op bezoek te gaan bij jouw familielid en dit nu niet mogelijk is, kan dit veel verdriet en onrust opleveren. Stichting Kalorama heeft voor mantelzorgers een Luisterlijn in het leven geroepen ☎️. Hoe het werkt, lees je hier.

Handige links en informatie

 

Adviezen voor professionals

Zelfzorg & Ondersteuning zorgmedewerkers

Opfrissen van zorgkennis

Beroeps- en koepelorganisaties over corona

Betrouwbare informatie over het coronavirus

Overig

 

 

Vilans Coronaloket

Heb je vragen of suggesties met betrekking tot de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in jouw zorgorganisatie? Vilans heeft een virtuele plek gemaakt om deze te delen! Het UKON en de andere academische werkplaatsen ouderenzorg gaan vervolgens met deze vragen en informatie aan de slag