Sociotherapeutische leefmilieus

STL's zijn leefomgevingen die speciaal zijn afgestemd op behoeften en zorgvragen van bewoners.

Sommige bewoners zoeken graag contact met anderen, anderen trekken zich liever terug; sommigen willen uitgedaagd worden, anderen houden van rust en veiligheid. Met ieder aspect van een leefmilieu (bijvoorbeeld interieur, uitvoering van activiteitenaanbod, wijze van bejegening) kunnen we beantwoorden aan de behoeften van bewoners en zo hun kwaliteit van leven verbeteren. Binnen een zorginstelling of verpleeghuis kunnen verschillende leefmilieus worden gerealiseerd.

Actie-onderzoek naar Sociotherapeutische Leefmilieus In Verpleeghuizen (LIVE)
Steeds meer verpleeghuizen werken met Sociotherapeutische Leefmilieus (STL’s) en zijn enthousiast over de effecten. Archipel heeft in 2012 een functieprogramma STL’s ontwikkeld. Het werken met STL’s in verpleeghuizen is echter nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Daarom hebben UKON-onderzoekers, medewerkers en mantelzorgers in de periode maart 2017 tot en met december 2019 een actie-onderzoek uitgevoerd in twee verpleeghuizen (van Archipel en Zorggroep Almere) met de volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat zijn de uitgangspunten en elementen van een STL?

2. Wat kan er verbeterd worden aan de huidige opzet en implementatie van STL's?

Opbrengsten LIVE-onderzoek
Onderstaande factsheet toont overzichtelijk de resultaten van het LIVE-onderzoek. In het eindrapport staat het gehele onderzoek met resultaten en conclusies uitgebreid beschreven. Archipel bepaalt op basis van het eindrapport of er een nieuwe versie van het functieprogramma STL's zal worden ontwikkeld.

Factsheet Eindrapport

Blijven delen van kennis over STL's!

De verpleeghuisorganisaties die aan het LIVE-onderzoek hebben deelgenomen, delen graag kennis en materialen met andere organisaties die geïnteresseerd zijn in het werken met STL's. Ook willen zij een expertmeeting organiseren over STL's. Bij interesse kan je contact opnemen met Debby Gerritsen via ukon.elg@radboudumc.nl

Powerpoint Basisworkshop (Archipel)

Powerpoint Leefmilieutraining (Zorggroep Almere)

Deel deze pagina