GRIP op probleemgedrag

GRIP geeft handvatten aan het multidisciplinaire team om de onderliggende oorzaken van probleemgedrag te vinden en op zoek te gaan naar oplossingen.

Een effectieve methode bij ouderen met dementie.

Onrustig zijn, roepen, geagiteerd reageren. Probleemgedrag - of onbegrepen gedrag - komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie. Het doel van GRIP is de aanpak van probleemgedrag te verbeteren zodat dit de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert (en het gebruik van psychofarmaca vermindert). De focus ligt hierbij op onderliggende oorzaken zoals onvervulde behoeften, stress of moeite met veranderingen.

De interventie ‘Grip op probleemgedrag’ of GRIP is ontwikkeld op basis van richtlijnen van Verenso, V&VN en het NIP. Basisonderdelen zijn:

  • Een methodische aanpak van probleemgedrag.
  • De aanpak van probleemgedrag middels psychosociale interventies.
  • Het advies psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken.

GRIP werd al stapsgewijs ingevoerd op 17 psychogeriatrische afdelingen in verpleeghuizen door heel Nederland. De resultaten laten zien dat de methode goed werkt bij de aanpak van probleemgedrag, dat het psychofarmaca gebruik vermindert en de werktevredenheid onder zorgmedewerkers doet toenemen.

Programma

Het programma Grip op Probleemgedrag is bedoeld voor het hele multidisciplinaire team en bestaat uit een scholing over probleemgedrag en het belang van methodisch werken. Het methodische werken uit zich in vier stappen:

  1. Vroegtijdig vaststellen van probleemgedrag door verbeterde signalering, aan de hand van een scorelijst.
  2. Analyse van het gedrag met behulp van een werkblad dat wordt doorgegeven aan de arts (bij een lichamelijke oorzaak) en/of psycholoog (bij een mogelijk psychische oorzaak.
  3. Opstellen van een behandelplan, behandeldoel en evaluatiemoment door de arts en/of psycholoog.
  4. Evaluatie met het team door de arts of de psycholoog.

Train-de-trainer cursus

Wil je GRIP gaan gebruiken in je eigen instelling, volg dan de 'train-de-trainer' cursus. Gerion, een onderwijscentrum van Amsterdam UMC, leidt je tijdens deze cursus op tot GRIP coördinator. Tijdens de cursus bespreken we de inhoud van het zorgprogramma, maar ook het organiseren van trainingen voor je team en het motiveren van collega's. Na het volgen van de cursus kun je direct aan de slag met de implementatie van GRIP.

Contact

GRIP is ontwikkeld door GERION in samenwerking met het UKON-netwerk en UNO-VUmc. Onderzoeker Sandra Zwijsen heeft het programma geïmplementeerd en geëvalueerd.

Wil je meer informatie over GRIP of ben je geïnteresseerd in een train-de-trainer cursus? Neem dan contact op met GERION.

Werk je al met GRIP en ben je op zoek naar de meest actuele werkformulieren en het werkboek? Download ze via deze pagina

 

Deel deze pagina