Focussen

Focussen: het (door)ontwikkelen en evalueren van een praktische methode gericht op het hanteerbaar maken van ontremd gedrag bij cliënten met de gedragsvariant van frontotemporale dementie.

Focussen
Bij ongeveer driekwart van de personen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie komt ontremd gedrag voor. Ontremming kun je het beste omschrijven als een onvermogen om een reactie die niet passend is in een bepaalde situatie te onderdrukken. Ontremming wordt in nauw verband gebracht met verminderd welbevinden en kan de belasting van mantelzorgers, zorgprofessionals en andere bewoners in het verpleeghuis vergroten. De methodiek Focussen biedt handvatten aan zorg- en behandelteams om met dit gedrag om te gaan.

De Focussen materialen
Om ontremd gedrag bij cliënten in het verpleeghuis met de gedragsvariant van frontotemporale dementie beter hanteerbaar te maken, zijn er verschillende materialen ontwikkeld:

  • Het functieprogramma Focussen* dat bestaat uit: 
    • Een scholing voor zorg- en behandelteams op verpleegafdelingen met cliënten met de gedragsvariant van frontotemporale dementie; 
    • Een handboek Focussen ter ondersteuning aan de scholing en wat kan dienen als naslagwerk;
    • Een implementatiewijzer waarin wordt uitgelegd welke stappen door een zorgorganisatie doorlopen kunnen worden om methodiek Focussen in de eigen organisatie toe te passen en met welke aandachtspunten extra rekening gehouden moet worden.
  • Een informatiefolder voor naasten (maar eventueel ook voor vrijwilligers, flexwerkers en andere geïnteresseerden) waarin op eenvoudige wijze ingegaan wordt op wat er aan de hand is bij cliënten met de gedragsvariant van frontotemporale dementie, wat er gedaan wordt bij toepassing van de methodiek Focussen, wat daarvoor nodig is en handvatten wat de lezer zelf kan doen om het gedrag hanteerbaar te maken.

*Het functieprogramma is binnenkort beschikbaar via de UKON Academy voor zorginstellingen die aangesloten zijn bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) of het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het handboek en de implementatiewijzer zijn niet los te bestellen maar alleen als onderdeel van het gehele functieprogramma.

Totstandkoming en financiering
De methodiek FOCUSSEN is (door)ontwikkeld met behulp van actieonderzoek: dit betekent dat er een nauwe samenwerking was tussen praktijk (mantelzorgers en zorgprofessionals) en onderzoekers. Het samenwerkingsverband bestond uit de volgende partners: Stichting De Waalboog als initiatiefnemer en oorspronkelijke ontwikkelaar van de interventie, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) / de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, Stichting Florence, Groenhuysen, het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en FTD Lotgenoten. In dit project is gezocht naar de theoretische onderbouwing van de methodiek Focussen en is het functieprogramma ontwikkeld. De methodiek Focussen is vervolgens geëvalueerd ten aanzien van gebruikerstevredenheid en haalbaarheid in de dagelijkse praktijk. Op basis van deze evaluatie is de methodiek Focussen en het bijbehorende functieprogramma doorontwikkeld. Wil je meer informatie over de totstandkoming? Kijk dan op de projectpagina van FOCUSSEN.

Het project (733050861) is ontwikkeld en uitgevoerd door drs. Elly Prins (Stichting De Waalboog), Malissa Janssen (UKON), Christian Bakker (UKON, Groenhuysen), prof. dr. Raymond Koopmans (UKON, Stichting De Waalboog) en prof. Dr. Debby Gerritsen (UKON). Het programma Memorabel van ZonMw en Alzheimer Nederland hebben het project gefinancierd. Dit is een project in het kader van Deltaplan Dementie.

Deel deze pagina