Revalidatie met oude vrouw

Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen is een deelprogramma van het programma 'Ouderenzorg en langdurige zorg'.

Onderzoek binnen dit programma richt zich met name op (jonge) mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en neurodegeneratieve aandoeningen zoals mensen met de ziekte van Parkinson, met een focus op de langetermijnzorg. De onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip is verbonden aan een landelijk expertisenetwerk voor ernstig NAH na coma.
Deel deze pagina