Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen is een deelprogramma van het programma 'Ouderenzorg en langdurige zorg'.

Onderzoek binnen dit programma richt zich met name op (jonge) mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en neurodegeneratieve aandoeningen zoals mensen met de ziekte van Parkinson, met een focus op de langetermijnzorg.

De onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip heeft in 2016 het initiatief genomen om een landelijk netwerk op te zetten van instellingen die zich bezighouden met mensen met ernstig hersenletsel, inclusief langdurige bewustzijnsstoornissen: het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma: www.EENnacoma.net. Het UKON faciliteert dit netwerk.

Deel deze pagina